• Zmena rozvrhu hodín

     • Vážení rodičia,

      z dôvodu vytvorenia novej pozície školský digitálny koordinátor a schválenia účelovo viazaného finančného príspevku na školského digitálneho koordinátora v rámci NP edIT 2 bude od zajtra (01.02. 2022) platiť nový rozvrh pre jednotlivé triedy, ktorý nájdete 01.02.2022 aj na stránke školy https://zsvavrecka.edupage.org/timetable/.

     • Darčeky aj z Ministerstva vnútra SR

     • Pred Vianocami poslali naši žiaci návrhy vianočných pohľadníc aj ministrovi vnútra, pánovi Romanovi Mikulcovi. Za ich snahu, kreativitu a pekne motívy ich odmenil milým darčekom v podobe skladačky. Veľmi pekne ďakujeme.

     • Zatvorenie materskej školy

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie bude materská škola  v dňoch 21.01. 2022 (piatok) a 24.01. 2022 (pondelok) ZATVORENÁ. 

      Prevádzka materskej školy sa obnoví dňa 25.01. 2022 (utorok) len pre triedu Sovičky a pre triedu Včielky. Zvyšné triedy (Motýliky a Lienky) ostávajú naďalej v karanténe (od 20.01 2022.-29.01.2022) a prevádzka pre tieto triedy začne 31.01.2022 (pondelok).

     • Domáca karanténa

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje, že deti z triedy MOTÝLIKY a triedy LIENKY ostávajú od 20.01.2022 do 29.01.2022 vrátane v domácej karanténe

      Trieda MOTÝLIKY a LIENKY  je zaradená do karantény na základe oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa, že dieťa má pozitívny výsledok Ag samotestu. Deti z triedy MOTÝLIKY a LIENKY sú zaradené do karantény na základe úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou.

      Deti budú automaticky odhlásené zo stravy.

     • Školská záhrada

     • V Zelenej škole dávame žiakom priestor na realizácie svojich nápadov, ktoré potom prezentujú. Motivujeme ich plánovať, navrhovať a spolupodieľať sa na projektoch a úlohách. Štvrtáci zrealizovali projekt školy a jej okolia. Všetko, čo sa v okolí budovy nachádza vytvorili z papiera, kartónu a iného materiálu. Vytvorili reálny 3D návrh. Ostatní žiaci spracovali víziu zážitkovej záhrady. Nakreslili, ako by mala vyzerať a čo by sa v nej malo nachádzať. Tretiaci na hodinách informatiky pracovali v programe RNA a zážitkovú záhradu navrhli v grafickej podobe. V plnení jednotlivých úloh Zelenej školy sa snažíme prehlbovať praktické, ale aj informačné zručností žiakov.

     • Domáca karanténa

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje, že deti z triedy SOVIČKY – predškolská trieda ostávajú od 15.01.2022 do 24.01.2022 vrátane v domácej karanténe

      Trieda SOVIČIEK  je zaradená do karantény na základe oznámenia pedagogického zamestnanca o pozitívnom výsledok Ag samotestu. Deti z triedy Sovičiek sú zaradené do karantény na základe úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou.

      Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7. dňoch. To znamená, že môže nastúpiť na 8. deň do materskej školy.

      Deti budú automaticky odhlásené zo stravy.

     • Audit – ZELENÁ ŠKOLA

     • Jedným z hlavných krokov Zelenej školy je tvorba AUDITu. Tento rok ho žiaci spracovali v každej triede. Stali sa jeho hlavnými realizátormi a pani učiteľky dohliadali len na priebeh. Hoci počasie nebolo priaznivé, žiaci vzali papiere, perá a začali hodnotiť a zapisovať, čo sa v areáli školy nachádza a čo by bolo potrebné doplniť. V tomto školskom roku je témou ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. Zistené informácie spracovali žiaci 4.A na hodine informatiky formou KOMIKSU. Zaujímavé nápady a návrhy budú vložené do Enviromentálneho akčného plánu.

     • Domáca karanténa

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje, že žiaci 1.A a deväť žiakov z 2.A ostáva od 14.01. do 23.01 v domácej karanténe. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne podľa upraveného rozvrhu.

      Trieda 1. A je zaradená do karantény na základe oznámenia zákonného zástupcu žiačky 1.A triedy, že žiačka má pozitívny výsledok Ag samotestu. Žiaci z 2.A triedy sú zaradení do karantény na základe úzkeho kontaktu s pozitívnou žiačkou.

      Žiaci budú mať odhlásený obed v školskej jedálni.

     • Vianočný pozdrav od ministra školstva

     • V decembri sme poslali návrhy na vianočné pohľadnice pre ministra školstva, pána Branislava Grölinga. Ešte počas vianočných prázdnin sme od neho dostali milý darček a osobný pozdrav. Odmena našich žiakov veľmi potešila. Ďakujeme.

     • Hviezdoslavovo maľované Námestovo

     • V mesiaci november sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia nášho velikána - Pavla Országha Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti vyhlásil Dom kultúry v Námestove výtvarnú súťaž Hviezdoslavovo maľované Námestovo, ktorá prebiehala do konca novembra. Zúčastniť sa jej mohli deti i dospelí. Do súťaže sa zapojili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Veľmi sa tešíme z úspechu, ktorí dosiahli naši druháci – Olívia Hoľmová, Marko Kuráň, Linda Veselovská, Rebeka Farbáková, Tamara Bronerská, Paulína Juritková, Martin Babinský, Nina Jančigová a Lillien Matkulčíková. Zaujímavou výtvarnou technikou a krásnym prepisom stvárnili časť z diela Zuzanka Hraškoviezískali prvé miesto. Za najlepšie prevedenie Hviezdoslavových veršov boli odmenení krásnou knihou. Z ocenených a víťazných prác je vytvorená výstava v Mestskej knižnici v Námestove. Tešíme sa a gratulujeme.

     • Nástup do školy po vianočných prázdninách

     • Vážení rodičia,

      v pondelok 10. januára 2022 sa žiaci opäť vrátia do školy a bude pokračovať prezenčná výučba. V súvislosti s tým Vám posielame nasledujúce pokyny:

      1. Pred nástupom do školy Vás prosíme pretestovať Vaše dieťa.

      2. Odporúčame vykonávať samotesty v stredu a v nedeľu večer. Ich výsledok je nevyhnutné nahlasovať. Počet prevzatých a vykonaných samotestov musí byť totožný, inak ďalšie samotesty z ministerstva nedostaneme (doteraz sme rozdali 1840 testov a nahlásili ste vykonaných len 369).

      3. V pondelok ráno je nevyhnutné doručiť cez edupage alebo odovzdať pri vstupe do školy vypísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      4. Žiaci, ktorí prekonali v intervale 180 dní ochorenie Covid 19, doručia triednemu učiteľovi (ak tak ešte neučinili) Oznámenie o výnimke z karantény. V prípade prechodu triedy na online výučbu, sa budú naďalej vzdelávať prezenčne.

      5. Školy sa budú riadiť podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.

      6. ŠKD bude fungovať v bežnom režime.

      7. Nosenie rúšok je povinné vo všetkých priestoroch školy.

      Ďakujeme za porozumenie.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • +421 43 552 24 75
    • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
    • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
    • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
    • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
    • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
    • 37903098
    • 2021732625
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje