• Archív oznamov

   •  

     

    Školský rok 2022/2023

     

    Naša materská škola sa zapojila do 6. ročníka okresnej výtvarnej súťaže Valentínka, ktorú organizovalo CVČ Maják Námestovo. V I. kategórii 6-8 rokov bola Cena poroty udelená Alžbetke Farbákovej z triedy Motýliky z našej MŠ. Výsledky potvrdila porota dňa 24.02.2023 v zložení: Mgr. Janka Peštová Sýkorová – výtvarníčka, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo, Mgr. Janka Brišová – výtvarníčka,ZUŠ I. Kolčáka Námestovo, Mgr. Alena Durčáková – výtvarníčka, SZUŠ Fernezová Námestovo, Mgr. Andrea Lubasová – riaditeľka CVČ Maják Námestovo.

    ZMENA VARIABILNÉHO SYMBOLU PRE ÚHRADU ŠKOLNÉHO

    Milí rodičia, v tomto školskom roku sa bude uhrádzať školné s rovnakým variabilným symbolom ako uhrádzate stravu na č. účtu SK 90 5600 0000 0040 1027 8004, ktorí ste dostali na začiatku školského roka. Z dôvodu spustenia EDUPAGE.

     Ak ste uhradili školné s variabilným symbolom 2222 bude vám zmenený v systéme aby vám bola pridelená platba k menu vášho dieťaťa. Skontrolovať si môžete všetky platby prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Platba za úhradu školného bude priradená vždy na konci mesiaca. Za pochopenie ďakujeme.

    Školský rok 2020/2023

             

    22.04.2022

    Triedime so Škriatkom

       

    V týždni od 25.04 -29.04 2022 do našej materskej školy zavítajú trpaslíčkovia z krajiny ,,ODPADKOVA“ .Čo bude našou úlohou?  Počas celého týždňa budeme za pomoci trpaslíčkov plniť zaujímavé úlohy.

    05.04.2022

    Veľkonočné prázdniny

       

    Milí rodičia oznamujeme Vám, že materská škola počas veľkonočných prázdnin 14.04.2022(štvrtok) a 19.04.2022 (utorok) bude zatvorená.

    Prevádzka materskej školy začína 20.04.2022 (streda).

    30.03.2022

    Večer s Andersenom 

         

    04.03.2022

    Rodičovské združenie

       

    Milí rodičia,

    dňa 24.03.2022 (štvrtok) o 16:00 hod. sa uskutoční v triede RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE detí z predškolskej triedy. 

    04.03.2022

    Deň v základnej škole

       

    Dňa 17.marca 2022 (štvrtok) deti z predškolskej triedy pôjdu do základnej školy, kde si môžu vyskúšať a zažiť ako sa učí v ozajstnej škole. Tešíme sa!

    22.02.2022

    Jarné prázdniny

       

    Oznamujeme rodičom, že od 07.03. t.j. (pondelok) - 11.03.2022 t. j. (piatok) sú JARNÉ PRÁZDNINY.  V tomto čase bude materská škola otvorená pre prihlásené detí. Pre deti, ktoré sa prihlásili počas jarných prázdnin je prihlásenie záväzné, aby bola efektívna prevádzka materskej školy.

    07.02.2022

    Posúdenie osobnostného rozvoja dieťaťa

       

    Oznamujeme rodičom (predškolákov), že dňa 15.02.2022 (utorok) o 8:00 hod. sa uskutoční POSÚDENIE OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA DIEŤAŤA. Prosím rodičov, aby sa zapísali na interpretáciu výsledkov u p. učiteliek na triede.

    Ďakujeme za pochopenie.

    19.01.2022

    Zatvorenie  materskej školy

       

    Vážení rodičia,

    oznamujeme Vám, že z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie bude materská škola  v dňoch 21.01. 2022 (piatok) a 24.01. 2022 (pondelok) ZATVORENÁ.  Prevádzka materskej školy sa obnoví dňa 25.01. 2022 (utorok) len pre triedu Sovičky a pre triedu Včielky. Zvyšné triedy (Motýliky a Lienky) ostávajú naďalej v karanténe (od 20.01 2022.-29.01.2022) a prevádzka pre tieto triedy začne 31.01.2022 (pondelok).

    19.01.2022

    Domáca karanténa

       

    Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje, že deti z triedy MOTYLIKY a triedy LIENKY ostávajú od 20.01.2022 do 29.01.2022 vrátane v domácej karanténe. Trieda MOTÝLIKY a LIENKY  je zaradená do karantény na základe oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa, že dieťaťa má pozitívny výsledok Ag samotestu. Deti z triedy MOTÝLIKY a LIENKY   sú zaradení do karantény na základe úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou.Deti budú automatický odhlásené zo stravy.

    15.01.2022

    Domáca karanténa

       

    Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje, že deti z triedy SOVIČKY – predškolská trieda ostávajú od 15.01.2022 do 24.01.2022 vrátane v domácej karanténe. Trieda SOVIČIEK  je zaradená do karantény na základe oznámenia pedagogického zamestnanca o pozitívnom výsledok Ag samotestu. Deti z triedy Sovičiek sú zaradení do karantény na základe úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou.Pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. To znamená, že môže nastúpiť na 8 deň do materskej školy.Deti budú automatický odhlásené zo stravy.

    19.12.2021

    Vianočné prázdniny

       

    Vážení rodičia, v dňoch 20. decembra 2021 (pondelok) do 07. januára 2022 (piatok) sú VIANOČNÉ PRÁZDNINY. Materská škola je počas týchto prázdnin ZATVORENÁ, pre nedostatočný počet prihlásených detí. Prevádzka materskej školy sa začína: 10. januára 2022 (t. j. pondelok) o 6:30 hod.

             

    15.12.2021

    Domáca karanténa

       

    Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje, že deti z triedy Včielky v materskej škole ostávajú od zajtra, 16.12.2021 do 26.12.2021 v domácej karanténe. Trieda Včielok je zaradená do karantény na základe pozitívneho výsledku Ag samoestu pedagogického zamestnanca. Deti majú odhlásený obed v školskej jedálni.

             

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje