• Plán aktivít MŠ

   •      

    S E P T E M B E R

     
       

    Bezpečne do škôlky

    • oboznámiť deti s bezpečnosťou na cestách

    • poznať orientačné body cesty do MŠ

    • vedieť sa orientovať v blízkom okolí MŠ a domova

     
       

    Veselé hrabličky

    • úprava školského dvora,
    • vytváranie pozitívneho vzťahu detí k okolitej prírode
     
       

    Svetový deň mlieka 

    • ochutnávka mliečnych výrobkov,
    • rozvíjať tvorivosť a fantáziu detí
     
       

    Strašidielka - „Mamka, ocko pomôžeš mi urobiť si strašidielko?“

    • rozvíjať tvorivosť a fantáziu detí pri tvorbe produktov z prírodnín
     
       

    Biela pastelka

    • priblížiť deťom v materskej škole neľahký život nevidiacich a slabozrakých ľudí
    • rozvíjať u detí empatické cítenie a podporovať ich v snahe pomôcť ľuďom s znevýhodnením.
     

     

          O K T Ó B E R
       

    Šarkaniáda – farebná jeseň so šarkanmi

    • uplatňovať farebné videnie a rozvíjať tvorivosť pri tvorbe šarkanov

    • pestovať súťaživosť a športového ducha u detí

       

    Deň jablka – 21.10

    • ochutnávka jabĺk spojená s aktivitami - JABLKO
       

    Babka, dedko poď si s nami zaspievať

    • zaspievať obľúbené ľudové piesne so starými rodičmi

    • rozvíjať vzťah ku kultúre, tradíciám a ľudovému umeniu

     

          N O V E M B E R
       

    Deň materských škôl – 4.11.

    • rôznymi aktivitami s deťmi si pripomenúť Deň MŠ
    • zvýrazniť význam, poslanie a opodstatnenosť MŠ na Slovensku
       

    Pyžamová párty - bavme sa v pyžamách

    • rozvíjať kolektívne vzťahy v tanci a pohybových hrách

    • nadväzovať vzájomné kontakty a zabávať sa spolu

       

    Najkrajšia vtáčie kŕmidlo

    • pochopiť význam starostlivosti o vtáčiky v zime, 

    • stavanie vtáčich kŕmidiel,

    • kŕmenie vtáčikov

     

          D E C E M B E R
       

    Mikuláš

    • vyvolať dobrú náladu z príchodu Mikuláša

    • rozvíjať tvorivosť a fantáziu detí

       

    Vianočná besiedka

    • spoluprežívať radosť z najkrajších sviatkov roka – Vianoc

    • vyjadrovať svoje pocity hudobno-pohybovým prejavom

     

          J A N U Á R
       

    Veselá fašiangová dielňa

    • rozvíjať tvorivosť a fantáziu pri tvorbe karnevalových masiek z rôznych materiálov

    •  
         

    Karneval – slávime spolu fašiangy

    • pestovať u detí hodnotiace postoje a odvahu predviesť sa v maske

    • podporovať sympatie a kamarátske vzťahy v spoločnom tanci

     

     

          F E B R U Á R
       

    Deň podľa želania detí

    • Rozprávkový deň v MŠ, Športový deň v MŠ, Hádankový deň v MŠ a iné

    • napĺňať detí pocitom radosti zo splneného želania

       

    Veselé šantenie na snehu a stavanie snehuliakov

    • prostredníctvom zimných radovánok – sánkovania, bobovania, guľovačky – rozvíjať u detí pohybové zručnosti a lásku k športu

     

          M A R E C
         

    Moja obľúbená rozprávková knižka

    • naučiť deti správne narábať s knižkami . deti si môžu nosiť svoje obľúbené rozprávkové knižky

    • tvorba rozprávkových knižiek

         

     Týždeň hlasného čítania

    • aktívne počúvať a citlivo vnímať text ľudovej a autorskej rozprávky

         

    Malí recitátorí

    • prezentovať sa pred rodičmi a kamarátmi krátkou básňou

    • pestovať u detí vzťah k literárnemu dielu

     

          A P R Í L
       

    Maľované veľkonočné vajíčko

    • umožniť deťom prejavovať tvorivosť a fantáziu pri maľovaní veľkonočných vajíčok

          

    Dúhový týždeň - čarujeme s farbičkami a vodnými kvapkami

    • umožňovať deťom hravé experimentovanie s výtvarným materiálom

    • rozvíjať farebné videnie a tvorivosť u detí

         

    Mesiac našich lesov - ochrana lesov

    • umožniť deťom poznávať les

    • učiť ich chrániť les a životné prostredie

    • zorganizovať rekreačno-brannú vychádzku do lesa

     

          M Á J
         

    Deň matiek

    • pripraviť srdiečko,  kvietok alebo iný darček pre mamičku ako prejav lásky

    • upevňovať citové vzťahy detí k rodičom a vyzdvihovať ich význam

         

    Zber alchemilky a iných liečivých rastlín

    • poznávať liečivé rastliny a ich význam

     

          JÚN
       

    Medzinárodný deň detí

    • na základe radosti z pohybu utvárať pozitívny vzťah k pohybovým činnostiam a športu

    • podporovať sympatie a kamarátske vzťahy k druhým deťom

       

    Opekačka

    • utvárať pozitívny vzťah k pohybovým činnostiam a športu

       

    Koncoročný výlet

    • spoznávať krásy prírody a okolia

       

    Rozlúčka s predškolákmi

    • tešiť sa zo spoločne strávených chvíľ

    • zdôrazňovať význam kamarátskych vzťahov

     

    Doplnenie aktivít podľa potreby, ktoré vyplývajú z cieľov zo Školského vzdelávacieho programu Škôlkárik spod Vavrekovej lipy spoznáva tradície a prírodu.

    Aktivity sa budú v školskom roku 2021/2022 realizovať podľa pokynov RÚNZ, aby boli dodržiavane epidemiologické podmienky.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje