• ...ideme hrať ping - poooooong...2020

   • Pohyb patrí medzi základné ľudské potreby. Súčasný životný štýl, neustále klesajúci záujem verejnosti o pravidelné športovanie, predovšetkým medzi mládežou, sú významným mementom. Nedostatok pohybu má nepriaznivý vplyv na zdravotný stav našej populácie. Riešenie deficitu pohybových aktivít je potrebné hľadať v rodinách a na školách. Rodina je najúčinnejší motivačný prvok pri vytváraní vzťahu dieťaťa k pohybovej činnosti. Športovanie detí a mládeže by malo mať popredné miesto vo voľnočasových aktivitách. Športové prostredie dokáže veľmi účinne pôsobiť proti požívaniu drog a následnej drogovej závislosti mladých ľudí. Nepriaznivý stav je nutné riešiť len neustálym nabádaním ľudí na športovanie a sprístupnením športovísk širokej verejnosti.

     

    A to je zámer Projektu „…ideme hrať ping – poooooong…“,

    ktorého autorkou, organizátorkou a koordinátorkou je Alica Grofová - Chladeková, najúspešnejšia slovenská stolná tenistka, držiteľka 20-tich medailí z MEJ, ME a MS. Projekt sa teší veľkému záujmu predovšetkým škôl, CVČ aj klubov. Je to najmasovejšie stolnotenisové podujatie na Slovensku.

    Tento rok sa podujatia projektu začali organizovať na školách už 28. 2. 2020. Žiaľ, zastavila ich pandémia vírusu COVID - 19. Uskutočnili sa tri podujatia, ďalšie dve už ukončené neboli.  Projekt sa napriek momentálnej situácii nezrušil, pokračuje jesenným reštartom Projektu „...ideme hrať ping -  poooooong...“

    Aj v období šíriaceho sa vírusu sú pohybové aktivity nevyhnutné na posilnenie imunity. Stolný tenis nie je kontaktný šport, dokážeme si zahrať aj za prísnych hygienických opatrení. Veríme, že spoločne, s pokorou, trpezlivosťou, disciplínou a vzájomnou pomocou koronavírus porazíme. Veď vďaka športu sme na takéto správanie pripravení. A nezabudnite, že sa treba chrániť rúškami, sa dá hrať doma v obývačke, či na chodbe.

    Reštart projektu sa uskutoční s podporou MŠ, vedy, výskumu a športu.

    Hrať sa môže na chodbách, vo vestibuloch, herniach a tiež vonku. Všetky podujatia musia byť organizované v súlade s aktuálnymi nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR a MŠ, vedy, výskumu a športu.

    Termíny, rozsah  a program si určí organizátor podľa vlastných možností a so súhlasom vedenia školy.

    Podujatia by sa mali uskutočniť od 1. októbra do 18. decembra 2020.

    Pre projekt bol vytvorený aj fb profil WTTD for all na Slovensku  https://www.facebook.com/wttdsvk/

    PING-PONGMÁNIA...

    „...Ideme hrať ping-poooooong“- to je názov projektu, do ktorého sme sa aj za prísnych hygienických podmienok tento rok zapojili. Jeho cieľom bolo, aby sa do hry zapojilo čo najviac ľudí- detí, dospelých, či zdravotne znevýhodnených. Našich žiakov ping-pong „chytil  za srdce“. Od prvého dňa, 05.10.2020 , odkedy projekt začal, sa v škole ozývalo odbíjanie loptičky nielen počas hodín telesnej výchovy, či pobytu v ŠKD, ale predovšetkým cez prestávky. Do projektu sa  zapojili všetci žiaci. Viac ako týždeň si skúšali podanie, prihrávky a dvojhru s novými raketami a loptičkami, ktoré sme dostali z projektu. Dňa 13.10. bola v rámci Zelenej školy zorganizovaná súťaž O POHÁR RIADITEĽKY ŠKOLY. Žiaci svoje zručnosti zdokonalili natoľko, že sa na túto súťaž prihlásilo až 23 žiakov. Víťazi si odniesli domov pohár, či medailu a  ...všetci- krásny náramok s logom projektu. Výhercom gratulujeme!

     

         

     

    Ping-pongová mánia v našej škole pretrváva. Mnohí žiaci chytajú do rúk rakety hneď ráno pred začiatkom vyučovania a hrajú, kým ich nepreruší školský zvonček. Štvrtáci svoje pocity z hry „dali na papier“ a dnes plagát zdobí chodbu našej školy. Jednohlasne sa zhodli - SUPER PROJEKT!

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje