• Organizácia školského roku

   • Vyučovanie


    Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna

    2024 (piatok).

     

    Prázdniny


    Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2023 (pondelok), vyučovanie sa začína 2. novembra 2023 (štvrtok).

    Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2023 (sobota), vyučovanie sa začína 8. januára 2024 (pondelok).

    Jarné prázdniny sa začínajú 19. februára 2024 (pondelok),  vyučovanie sa začína 26. februára 2024 (pondelok).

    Veľkonočné prázdniny sa začínajú 28. marca 2024 (štvrtok), vyučovanie sa začína 3. apríla 2024 (streda).

    Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2024 a končia 31. augusta 2024.

    Začiatok vyučovania je 2. septembra 2024 (pondelok).

     

    Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti    Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Prestávka trvá 5 minút, veľká prestávka trvá 15 minút.

    Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov sú každý druhý pondelok v mesiaci od 13:00 do 15:00 hod., v ŠKD od 10:30 do 11:00 hod.

    Príchod do školy:  7:00 - 7:35 hod.

    Zvonenie:
      7:45 -   8:30 hod. - 1. vyučovacia hodina
      8:30 -   8:35 hod. - prestávka
      8:35 -   9:20 hod. - 2. vyučovacia hodina
      9:20 -   9:35 hod. - veľká prestávka
      9:35 - 10:20 hod. - 3. vyučovacia hodina
    10:20 - 10:25 hod. - prestávka
    10:25 - 11:10 hod. - 4. vyučovacia hodina
    11:10 - 11:15 hod. - prestávka
    11:15 - 12:00 hod. - 5. vyučovacia hodina
    12:00 - 12:05 hod. - prestávka
    12:05 - 12:50 hod. - 6. vyučovacia hodina

     

     

    Prestávka na obed: 
    .
    Žiakom sa obed začína vydávať po 4. vyučovacej hodine a výdaj obedu končí o 14.00 hod.

     

    Varianty učebných plánov


    I.stupeň
    iŠVP a iŠkVP– 1.A; 2.A; 3.A; 4.A;

      

    Konzultácie pre rodičov


    Každý druhý pondelok v mesiaci

    10.10.2022 16.01.2023 10.04.2023
    14.11.2022 13.02.2023 15.05.2023
    12.12.2022 13.03.2023 12.06.2023

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje