• Školský rok 2018/2019

   •  

    Lucián Gabriel Minárik, žiak 3.A triedy sa v okresnom kole súťaže   "OCHRANÁRIK" sa umiestnil na 1. mieste.

     

    Ján Buc, žiak 1.A triedy sa v okresnom kole súťaže "OCHRANÁRIK" sa umiestnil na     3. mieste.

     

    Žiaci 1.B triedy  sa stali výhercami oravského kola súťaže "Jeseň s Viki" vyhlásenej  Papierníctvom Viki.

     

    Lucián Gabriel Minárik sa stal výhercom oravského kola súťaže "Jeseň s Viki"  vyhlásenej Papierníctvom Viki.

     

    Ella Kurtulíková, žiačka 1.A triedy sa stala úspešnou riešiteľkou celoslovenského kola súťaže "Veľký olympijský kvíz".

     

    Jakub Kačena, žiak 2.A triedy sa umiestnil v regionálnom kole (pre okresy NO, TS, DK) "Vesmír očami detí" na 3. mieste.

     

    Školský klub detí získal v celoštátnej súťaži "O najkrajšiu kraslicu" diplom "Za hravý prístup".

     

    V súťažnom projekte "Príbeh hudby" naša škola sa umiestnila na 1.mieste, získala finančnú výhru 300€ na dopravu a 100 vstupeniek na koncert v Bratislave.

        

    V matematickej súťaži "PYTAGORIÁDA" úspešní riešitelia: Jakub Olašák, Aneta  Pjentková, Igor Janol – 3.A, Simona Košťálová, Lea Puváková, Michaela  Adamcová  zo  4.A - postúp do OK.

     

    Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže "Všetkovedko", v ktorej odpovedali na otázky z  rôznych oblastí- vlastiveda, prírodoveda, anglický jazyk, slovenský jazyk,... Najúspešnejšia z našej školy bola Aneta Pjentková (3.A), ktorá získala titul Všetkovedko školy a bola i úspešnou riešiteľkou celoslovenského kola. Jakub Olašák (3.A) a Jakub Kačena (2.A) získali titul Všetkovedko.

     

    V matematickej súťaži "Matematický klokan" žiak 2.A  tríedy Jakub Kačena,  získal  titul   Šampión školy, bol úspešný riešiteľ celoslovenského kola.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje