• Záložka do knihy spája školy

   •  

    Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy organizuje metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice v spolupráci s Centrom pre školské knižnice, ktoré je súčasťou Národného múzea a knižnice J. A. Komenského v Prahe. Uvedený projekt bol po prvýkrát zorganizovaný v októbri v roku 2009, a to pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vopred vyhlásenú tému.

     

    2021 - 13. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: „Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie

    V našej škole je už tradíciou, že sme jeho súčasťou. Hneď na začiatku septembra sa púšťame do výroby originálnych záložiek. V tomto školskom roku sme tvorili na tému Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Našou partnerskou školou sa stala škola z Českej republiky- Základní škola a Mateřská škola Třebotov. Žiaci sa od septembra môžu stretávať v knižnici, vyhľadávať si knihy, ktoré ich možno na prvý pohľad zaujmú obalom alebo názvom, ale keď nazrú dovnútra, očaria ich ilustrácie a svet, ktorý im dovolí snívať, byť na chvíľu v ríši rozprávok, bájok... Vtiahnutí do ríše fantázie boli, či chceli- či nechceli, všetci žiaci. Prváci sa skamarátili s Guľkom Bombuľkom, druháci sa veľa dozvedeli o dobrodružstvách dvoch valachov Maťka a Kubka, tretiakom sa zapáčila kniha Ako sa snežienky takmer zbláznili. Štvrtáci sa v tomto školskom roku inšpirovali viacerými knihami - Naša mama je bosorka, Ako sa snežienky takmer zbláznili, Budkáčik a Dubkáčik. Žiakov z ŠKD zaujala kniha Zberný dvor od Branislava Jobusa a tiež básne s jesennou tematikou. Záložky boli plné žiackej originality a kreativity. Veríme, že vytvorené diela vytvoria úsmev na tvárach našich nových kamarátov. Vždy nás potešia zvedavé otázky našich žiakov: „Kedy bude otvorená knižnica? Kedy budeme mať školskú čajovňu?“

             
         

               

    2021 - 12. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: „Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní“

    V tomto školskom roku sa prvýkrát našou partnerskou školou stala škola zo Slovenskej republiky - ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou. Pri tvorení záložiek sa žiaci inšpirovali viacerými knihami. Prvákov zaujali Tri múdre kozliatka a kniha Čítajme si spolu. Druháci navštívili školskú knižnicu, kde si každý vybral „tú svoju.“ Tretiaci získali tvorivý podnet z knihy Mach a Šebestová a štvrtáci z klenotnice ľudových rozprávok. Pri čítaní sa stretli s čarovnými vecami a tajne si želali niektorý predmet aspoň na chvíľu vlastniť. Chceli sa zmeniť na víly, princezné, princov, či rytierov, no niektorí aj na múdre kozliatka. Na záložky kreslili, maľovali, strihali, nalepovali...no skrátka... kreativita a fantázia žiakov mala „zelenú“. Veríme, že takto vytvorené záložky potešili nových kamarátov.

        

         

    2020 - 11. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze
    Aj tento školský rok sme sa zapojili do projektu "Záložka do knihy spája školy". Našou partnerskou školou stala ZŠ s MŠ Tichá z Českej republiky. V rámci Zelenej školy, do ktorej sme zapojení, realizujeme každý mesiac čítanie v „školskej čajovni.“ Tu žiaci nachádzali inšpiráciu pre tvorbu záložiek. Boli prekvapení, koľko „radosti“ sa skrýva v detských knihách. Takmer na každej strane našli vetu, či verš so slovami, ktoré pripomínali radosť. Napríklad: hurá, bláznenie, tešíme sa, smiech, tlieskanie, zábava, prekvapenie... Na záložky kreslili, maľovali a využili aj odpadový materiál - obrázky zo starých časopisov, či „stružliny“ z nastrúhaných pasteliek. Naplno zapojili svoju fantáziu, aby potešili nových kamarátov z Čiech.

     

         

     

    2019 - 10. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví má čítať
    Tento rok sa naša škola zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy. Žiaci vyrábali záložky. Hotové výrobky sme  poslali do partnerskej  školy v danom  projekte. Už sa tešíme na záložky, ktoré vyrobili oni pre nás.

     

     

    2018 - 9. ročník Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice
    Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018 pre základné školy a osemročné gymnáziá 9. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.
    Výmenu záložiek využili školy taktiež k nadviazaniu spolupráce a k poznávaniu jazyka, literatúry, histórie, kultúry či života žiakov v Českej republike a v Slovenskej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
    Partnerskou školou pre ZŠ s MŠ Vavrečka 204 bola ZŠ Jalubí z Českej republiky.

     

     

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje