• História školy

    • Prvá škola vznikla v roku 1825-1830. Vyučovalo sa len v prenajatom dome po skončení hospodárskych prác. 
    • V roku 1853 za richtára p. Skyčáka postavili dedinčania novú- drevenú školu. Táto škola však nebola vyhovujúca, pretože bola postavená na močaristej pôde. Dvor bol vlhký, plný blata a vody, čo bolo škodlivé pre deti. 
    • Prvým učiteľom v obci bol Leopold Dlhopolský- nekvalifikovaný učiteľ, ktorý učil 5 rokov. Po ňom nasledoval Jozef Kasanický- prvý diplomovaný učiteľ, pôsobil tu 6 rokov. Jeho nástupca bol Vendelín Ratikay, učil 11 rokov. Najdlhšie na škole učil Andrej Galvoň - 25 rokov. 
    Stará školská budova Interiér triedy
    • V rokoch 1900-1948 učili vo Vavrečke: Ján Snádik, Amália Sitková, Jozef Ficzkuliak, Rozália Kohutiarová, Ignác Grebáč, Šimon Miklušičák, Božena Netrvalová, Milada Jeničková, Ján Šaliga, Břetislav Maršálek, M. Trabalková, Vlastimil Zasměta, Jozef Krupáš, Z. Dedinský, Mária Dilongová, Albín Branický, Jozefa Kováčová, Margita Kulinová, Václav Nachtman, Jaroslav Polák, Jozef Škumát, Mária Škumátová, Anna Falatová, Mária Holubová. 
    • Obecné zastupiteľstvo 20. mája 1930 rozhodlo, že budú stavať novú obecnú školu s pomocou štátnej dotácie. S výstavbou sa začalo v roku 1937 a trvala až do roku 1943. Celkový náklad školy predstavoval 334 838 Kčs.
    • Odchodom učiteľa Jána Snádika na dôchodok v roku 1932 stratila škola starostlivého otca a dobrého pedagóga. 
    • Najťažšie obdobie v novej škole bol školský rok 1944/1945. Riaditeľ J. Krupáš oznamoval školskému inšpektorovi situáciu nasledovne: "Hospodársky stav školy zostúpil do tak zlého stupňa, že hraničí s nemožnosťou vyučovania. Školníka nemáme. Zametajú a riadia dievčatá vyšších ročníkov. Nemáme začo kúpiť metlu. Elektrický účet zostal nevyplatený. Drevo kálame a pílime sami. Ináč by sme museli prestať s vyučovaním."
    • V školskom roku 1945/1946 ostal na obecnej trojtriednej škole vo Vavrečke jeden učiteľ, dvaja chýbali. 
    • Od učiteľov sa po roku 1945 očakávalo, že sa okrem vyučovania detí zapoja aj do celkového diania v obci. Zúčastňovali sa aj na rozpisovaní dodávkových povinností roľníkom, neskôr na agitovaní do JRD. 
    • Na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov bola zriadená Materská škola vo Vavrečke, provizórne umiestnená v budove požiarnej zbrojnice. Prvou riaditeľkou sa stala Anna Baranová. 
    • V školskom roku 1977/1978 sa začalo prostredníctvom Pamiatkostavu Žilina s výstavbou novej školy- štvortriednej. 
    • V školskom roku 1980/1981 sa začalo s výstavbou školskej jedálne a družiny mládeže. 
    • Nová škola bola odovzdaná do užívania v novembri 1981. Vyučovať sa začalo koncom mesiaca. 
    • Školská družina bola slávnostne odovzdaná do užívania 13. apríla 1983. 

    Učitelia pôsobiaci na škole vo Vavrečke po roku 1945:
    J. Krupáš - riaditeľ, R. Miklušičáková, A. Falátová, K. Jančina, F. Dedinská, J. Škumát - riaditeľ, M. Kolejáková,  J. Jurášová,  J. Kojs - riaditeľ,  M. Slovíková,  Z. Čorba,  E. Kusková,  A. Valková, I. Dravecká, J. Horeličanová, A. Vozár - riaditeľ, K. Brčáková, D. Fraštia - riaditeľ, M. Brucháčová, Ľ. Nekorancová,  A. Grelová,  T. Trabalková,  M. Brindžáková,  M. Blahutová,  V. Garbiar - riaditeľ, M. Garbiarová, J. Rybecká, B. Lipničanová, Ľ. Kršáková, O. Synaková, J. Matějková - Bolibruchová,   Ľ. Ťapáková,   J. Pagáčiková,   L. Veľký - riaditeľ,   A. Nátšinová,   G. Palková, Z. Buganová, J. Matejová, J. Štefanovičová. 

         
             

                                                  

                                                                                           

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje