• O školskom stravovaní

   • Školské stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. Správna výživa a spôsob stravovania je dôležitým predpokladom zdravého vývoja dieťaťa a stravovacie návyky formujeme od útleho detstva.
    Dôvera rodičov v naše služby je veľmi dôležitá, pretože práve od rodiča závisí, či dieťa prihlási na stravu v školskej jedálni, alebo nie.
    Školské jedálne ponúkajú jednu z možností, ako deťom zabezpečiť zdravý variant kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v priemere minimálne jedno jedlo s takou výživovou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú.
    Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým počas vyučovania najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy. Sú to najmä odporúčania, týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov s cieľom obmedziť spotrebu živočíšnych tukov, tučného mäsa a mäsových výrobkov a zvýšiť ponuku zeleniny v surovom stave v podobe šalátov.

    • Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
    • V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom.
    • Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
    • Za 5 stravovacích dní by deti mali dostať 2 x mäso,  1x jedlo zo zníženým obsahom mäsa, 1 x múčne a 1 x zeleninové jedlo,
    • V školských jedálňach sa nemôže používať mleté mäso ako polotovar, jedine ho  „vyprodukovať“ mletím priamo v jedálni  z čerstvého surového mäsa.
    • Do jedál so zníženým podielom mäsa by sa mala pridávať aj sója. (Ja som ju ešte na jedálnom lístku u nás nepostrehla).
    • Je doporučené robiť poctivé múčne jedlá, ale polievky k nim – hoci káže predpis sýte – už sú limitované výškou finančného pásma za stravný lístok.
    • Prívarky sú doporučené len 2x do mesiaca. (A pritom sú rýchle, deti ich majú rady...)
    • Je doporučené zaradiť do jedálneho lístka zeleninové a strukovinové šaláty – to druhé som zatiaľ nevidela.
    • Zelenina – ideálne čerstvá - má byť na jedálnom lístku denne. Čerstvú zeleninu, resp. zeleninu v rôznych úpravách podávať v každej dennej dávke podľa sezónnosti (mladá cibuľka pažítka, kaleráb, reďkovka, zelená  paprika paradajky, mrkva, cesnak) – tak si to kontrolujte, maminy.
    • Ryby majú povolenie na 1x do týždňa v bežnej škôlke či škole.
    • Obilniny - krúpky, ovsené vločky, pohánka, sója, proso, kukurica. Toto má byť uprednostňované pred ryžou, a jedené minimálne raz do týždňa.
    • Má sa uprednostňovať tmavý chlieb pred bielym.
    • Údené mäsá a údeniny sú v škôlke zakázané, v škole raz do mesiaca.
    • Ovocie je zaraďované do stravy podľa finančného limitu. 
    • Zakázané sú napríklad vnútornosti, zabíjačková kaša, pečeňový syr, majonézey, bryndza, aspik, mäkké salámy, opatrnosť doporučujú pri smotane...
    • V škôlke nemajú čo robiť vyprážané jedlá.

     Jedálny lístok sa zostavuje na základe Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o školskom stravovaní - Príloha č.1.

    Jedlá v ŠJ pri ZŠ s MŠ sa pripravujú podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie. Jednotlivé receptúry v týchto normách a dávkach sú pre vekovú skupinu B – pre 6 až 10 ročné deti základnej školy.

    Pri stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo sa určuje jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov ( zamestnanci a iné fyzické osoby ).

    Finančné pásmo 2. stanovuje finančný limit na nákup potravín:

    Obed pre deti v MŠ                                     1,10 € 

    Obed pre žiakov 1. – 4. roč.                        1,50 €

    Obed pre zamestnancov                             2,20 €

    Ak dieťa skonzumuje celý takýto obed, má zabezpečené asi 35% z celkovej dávky živín a nebude pociťovať hlad.

    Zariadenia spoločného stravovania  od 14.12.2019  majú povinnosť  informovať svojich stravníkov, o krajine pôvodu mäsa, z ktorého sa uvarili pokrmy. Vyplýva to z vládnej novely zo dňa 12. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách.

    Hovädzie mäso - pôvod  Slovenská republika

    Bravčové mäso - pôvod Slovenská republika

    Hydina –               pôvod Slovenská republika

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje