• Naši naj zberači...

     • V školskom roku 2022/2023 sa žiaci opäť zapojili do zberu papiera, pomarančovej kôry a plastových vrchnáčikov. Vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 29.06.2023. Víťazi jednotlivých zberov získali pekné ceny, všetci zapojení sladkú odmenu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, pomáhali pri zberoch. Podali tak pomocnú ruku prírode, škole a Martinkovi, ku ktorému  poputujú plastové vrchnáčiky. Za aktívnu prácu v Zelenej škole boli odmenení 1.A - Marián Jančiga, Jakub Feranec, 2.A - Tamara Hutirová, Nina holubová, Maroš Škuta, 3.A- Martin Babinský, Olívia Hoľmová, Šimon Ferenčík, Nina Jančigová, Filip Kramarčík, 4.A - Richard Pjentek, Karolína Pjentková, Michal Čiernik.

       

      Zber plastových vrchnáčikov     Zber papiera                                       Zber pomarančovej kôry

      1, Maroš Škuta - 13,80 kg             1. Lilien Matkulčíková - 862 kg            1. Lukas Fabian - 11,90 kg

      2. Ivan Šimják - 6,35 kg                 2. Marko Kuráň - 657 kg                      2. Tamara Hrkľová - 11,54 kg

      3. Marko Kuráň - 3,30 kg               3. Lukas Fabian - 302 kg                     3. Šimon Ferenčík - 4,6 kg

       

     • Zober loptu nie drogy

     • Koncoročná akcia s názvom "Zober loptu, nie drogy" je naším tradičným športovým podujatím, ktoré je súčasťou posledných dní strávených v škole. Žiaci si medzi sebou zasúťažili v obľúbenej vybíjanej. Športový deň bol plný športového ducha a zábavy.

     • A predsa sme úspešní...

     • Dňa 29.6.2023 k nám prišiel poštou list, ktorý potešil celú školu. Žiaci opäť dokázali, že vynaložiť úsilie sa oplatí. Vďaka ich krásnym prácam sme v anglickej a literárnej súťaži dosiahli vynikajúce výsledky.

      Záujem, tvorivosť, super nápad, originálnosť, skvelé myšlienky... Týmito slovami môžeme charakterizovať práce žiakov, ktorí sa zapojili do okresnej jazykovej a literárnej súťaže, ktorú organizovalo CVČ Maják v Námestove. Žiaci 1. a 4. ročníka vytvorili jedinečné projekty z anglického jazyka pod vedením p. učiteľky Mgr. Minárikovej. Do literárnej súťaže sa zapojili žiaci 1. a 3. ročníka spolu s p. učiteľkami Mgr. Minárikovou a Mgr. Králikovou. Vymysleli básne, ktoré sa porote páčili a získali ocenenia. Sme hrdí, že aj v takomto smere vedia byť naši žiaci úspešní. Srdečne blahoželáme!

      Súťaž- Detský literárny Majáčik

      kategória 1.-4. ročník

      2. miesto- Marko Kuráň, 3.A

      Cena poroty- Kristína Teťáková, 1.A

      Súťaž- ABC variant-B

      Kategória Jednotlivci- 1.-4. ročník

      1.miesto- Michaela Trojáková, 3.A

      Cena poroty- Miroslav Stašák, 1.A

      Kategória Skupina – 1.-4. ročník

      2. miesto- Natália Ďuranová, Karolína Bronerská, 1.A


       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • +421 43 552 24 75
    • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
    • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
    • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
    • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
    • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
    • 37903098
    • 2021732625
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje