• Keď sa vo výchove dieťaťa nedarí

   • Aj napriek dobrej snahe niekedy musíme priznať, že sa nám vo výchove nášho dieťaťa nedarí. Každodenne riešime nejaké problémy. Sme z toho nervózni. Uvedomujeme si, že krízové situácie potom často riešime podráždene, afektívne a možno aj nespravodlivo. Kde robíme chybu? Aké sú problémy výchovných problémov s deťmi?

    Najčastejšími dôvodmi je:

    • uponáhľanosť a obyčajne s tým súvisiace chladné, vecné a povrchné vzťahy medzi dospelými, dospelými a deťmi
    • nedostatok času, alebo porozumenia pre deti
    • spoliehanie sa výchovnú inštitúciu
    • kladenie náročných požiadaviek na dieťa a jeho preťažovanie


    Ak máme výchovné problémy s dieťaťom, odporúčame:

    • pokojný, chápajúci, tolerantný prístup k dieťaťu
    • dôsledný výchovný prístup
    • jednotnosť v požiadavkách dospelých
    • odviesť pozornosť od konfliktu, prejavu agresivity, vzdorovitosti a pod. iným smerom
    • zaujať dieťa pri afekte niečim zaujímavým
    • zdôrazniť kladné vlastnosti dieťaťa, urobiť ho "veľkým"
    • požiadať o pomoc pri niečom
    • klásť primerané požiadavky na dieťaťa
    • jasne s dieťaťom komunikovať
    • nepoužívať rozumové dôvody (nie sú pre malé deti pochopiteľné)
    • nepomočuje sa?
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje