Zoznam tried

Názov
ŠKD1 Rozvrh
ŠKD2 Rozvrh
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natália Rajnohová
Učebňa 1.A
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Mináriková
Učebňa 2.A
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdena Buganová
Učebňa 3.A
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Veľká
Učebňa 4.A

© aScAgenda 2020.0.1206 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.06.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria