• Školský rok 2019/2020

   •   Medzi obľúbené súťaže našich žiakov patrí informatická súťaž iBobor. Jej cieľom je podporiť ich záujem o informačné a komunikačné technológie. Vďaka logickým a dizajnovo prepracovaným úlohám si žiaci trénujú základné IKT zručnosti. Veľa úspešných riešiteľov z našej školy dokazuje, že žiaci sú šikovní, dokážu pracovať aj v časovom obmedzení a logicky si poradia aj s náročnejšími úlohami. Najúspešnejší riešitelia s plným počtom bodov sa stali Emma Ferenčíková a Matias Kekeľák z 2.A. V 3.A získala plný počet bodov Soňa Turčeková a v 4.A Jakub Olašák. 
      Naši žiaci sa každoročne zapájajú do celoslovenského súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími  „Všetkovedka,“ v ktorom odpovedajú na otázky z rôznych vyučovacích predmetov: vlastiveda, prírodoveda, anglický jazyk, slovenský jazyk,...V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 17 žiakov. Najúspešnejší bol Jakub Kačena (3.A), ktorý získal titul Všetkovedko školy + Všetkovedko, Jakub Olašák (4.A) a Alexandra Čajková (3.A) získali titul Všetkovedko. Ostatní zúčastnení získali titul Všetkovedkov učeň. 
      Naši žiaci sa v okresnom kole "Vybíjanej najmladších žiakov" umietnili na 1. mieste. Školu reprezentovali žiaci štvrtého ročníka- Michal Kubica, Lucián Gabriel Minárik, Jakub Olašák, Marek Janoľ, Ondrej Košút, Laura Buganová, Nela Žuffová, Aneta Pjentková, Emília Šalatová, Vivien Jarošová, tretiačka Tímea Kolenová a druhák Sebastián Poláčik.
      Pytagoriáda - obľúbená matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas. Našimi úspešnými riešiteľmi v kategórii P3 sa stali Jakub Kačena a Pavol Čiernik z 3.A triedy. V kategórii P4 sa medzi úspešných rešiteľov zaradili Jakub Olašák, Igor Janol, Lucián Gabriel Minárik, Michal Kubica a Aneta Pjentková zo 4.A triedy.
     

    Ella Kurtulíková, žiačka 2.A sa stala úspešnou riešiteľkou celoslovenského kola súťaže "Veľký olympijský kvíz".

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje