O škole

Profil školy

Milí návštevníci, 

vítame vás na stránke našej školy. Nájdete tu novinky, aktuality a fotogalériu z aktuálneho diania školy. Prajeme vám príjemné čítanie. 

Sme neplnoorganizovaná základná škola v hornooravskej dedine Vavrečka neďaleko Oravskej priehrady. Máme všetky 4 ročníky primárneho stupňa (1.-4. ročník). 

Naša škola ponúka žiakom:

 • vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka
 • 100 % vybavenie tried interaktívnou tabuľou
 • názorné a hravé vyučovanie
 • vyučovanie informatiky v špecializovanej a plne vybavenej informatickej učebni
 • vyučovanie telesnej výchovy v posilňovni, na multifunkčnom ihrisku
 • plavecký výcvik, školu v prírode, zaujímavé akcie a projekty školy
 • 100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
 • rodinnú atmosféru v príjemnom prostredí interiéru i exteriéru
 • kvalitné a zdravé stravovanie v školskej jedálni
 • pestrý popoludňajší program v školskom klube a v záujmových krúžkoch
 • veľký školský areál plný zelene
 • odkladací priestor pre bicykle a kolobežky
 • šatňové skrinky, čípy pre elektronickú dochádzku a odber stravy
 • výnimočnú galériu obrazov z dreva miestnej 400 ročnej lipy
 • výsledky školy sú na výbornej úrovni, čo dokazujú úspešné umiestnenia v rôznych súťažiach

 

Sme "Škola pre život" - naši žiaci získajú všetky potrebné vedomosti. 

Vánok vonia horou,

lúka vonia kvetmi.

A čím vonia škola?

Škola vonia deťmi. 

Viktor Hujík

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria