• Základné údaje o ŠKD

   • Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. ŠKD je školským zariadením v rámci ZŠ s MŠ a plní úlohy v čase mimo vyučovania.
     

    Oddelenia ŠKD


    1. oddelenie – Marta Hrkeľová

    2. oddelenie – Mgr. Veronika Olešová

     

    Denný režim v ŠKD


    11:10 – 12:30        príchod do ŠKD, obed

    12:30 – 14:30        oddychovo - rekreačná činnosť, príprava na vyučovanie

    14:30 – 16:10        pobyt na školskom dvore, vychádzky, aktivity podľa školského

                                  výchovného programu

    Vychovávateľka uvoľní žiaka zo ŠKD len na základe písomného oznámenia rodičov.

     

    Pravidlá pobytu a organizácia práce v klube


    1. Do klubu sa zaraďujú žiaci na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do ŠKD. Žiadosť je k dispozícii v záložke "Žiaci a rodičia - Tlačivá - Tlačivá-školský klub".

    2. Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy na celý školský rok prihlásení do 15. 9. príslušného školského roku. V prípade voľného miesta do klubu možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie.

    3. Odhlásenie dieťaťa z klubu sa uskutoční podaním písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa vedeniu školy. Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo školského klubu najdete v záložke "Žiaci a rodičia - Tlačivá - Tlačivá-školský klub". 

    4. Ak chcete upraviť spôsob, alebo čas odchodu trvale, je potrebné vypísať žiadosť o zmenu v dennej dochádzke. Žiadosť je k dispozícii v záložke "Žiaci a rodičia - Tlačivá - Tlačivá-školský klub".

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje