• Rada rodičov

   • Výbor rodičovského združenia je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov žiakov školy, pomáha riešiť problémy školy.

     

    Členovia výboru rodičovského združenia v školskom roku 2022/2023

        

           Predseda:                             Mgr. Lenka Ferancová    4.A   
      Členovia - triedni dôverníci:  Katarína Jagelková 1.A
        Denisa Znaková 1.A
        Miroslava Pjentková 1.B
        Jozef Sklarčík 1.B
        Mgr. Jana Hrubjaková 2.A
        Jana Jančigová 2.A
        Mária Pjentková 3.A
        Marián Znak 3.A
      Pokladník: Antónia Jančigová 4.A
           

     

                                

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje