• FinQ

   • – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy. 

    Cieľom programu je, aby mladí ľudia po vstupe do reálneho života robili zodpovedné kroky vo finančnej oblasti a aby im pochopenie informácií v širších kontextoch umožnilo prijímať správne rozhodnutia. Program pomáha žiakom a žiačkam základných a stredných škôl rozvíjať kritické myslenie v celkovom kontexte financií.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje