Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1.A 1.A Rozvrh
1.A
  1.B 1.B
  2.A 2.A Rozvrh
2.A
  3.A 3.A Rozvrh
3.A
  4.A 4.A Rozvrh
4.A
  ŠKD1 ŠKD1 Rozvrh
  ŠKD2 ŠKD2 Rozvrh
  Telocvičňa UTSV Rozvrh
  Učebňa informatiky UINF Rozvrh

© aScAgenda 2020.0.1206 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.06.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria