• Ja a peniaze

   • Vzdelávací program Ja a peniaze sme vytvorili v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti a je odporúčaný aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch 2019/2020 (str. 31, bod 10).

    Vzdelávací program Ja a peniaze ponúka učiteľom 1. stupňa ZŠ možnosť vzdelávať svojich žiakov v oblasti finančnej gramotnosti formou zážitkového učenia.

    Cieľové skupiny

    • žiaci 1. až 4. ročníka základných škôl a všetkých ročníkov špeciálnych základných škôl
    • učitelia, ktorí majú záujem vzdelávať sa v oblasti finančnej gramotnosti
    • rodičia, ktorí sa spolu so svojimi deťmi podieľajú na vypracovaní úloh

    Cieľ programu

    Cieľom programu je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

    Učebné texty

    Žiaci sa prostredníctvom ústrednej postavy Filipa a jeho rodiny sa oboznamujú s finančnou gramotnosťou. Filipove príhody vychádzajú z reálnych situácií a pútavou formou učia žiakov čo sú peniaze a na čo slúžia cez osvojenie si základných životných hodnôt až po náročnejšie témy, ako sporenie, poistenie, aj to, prečo bez práce nie sú koláče, a prečo peniaze nerastú na stromoch.

     

    Program využíva zážitkové vzdelávanieaktivizačné prvky vzdelávania. Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti. Učebné texty sú doplnené obrázkami a prílohami pre žiakov, zážitkovými aktivitami a metodickou časťou pre učiteľa.

    1. kapitola - Peniaze (Peniaze hýbu svetom)

    2. kapitola - Príjmy a výdavky (Príjmy - Bez práce nie sú koláče, Výdavky – Všetko má svoju cenu)

    3. kapitola - Hospodárenie v domácnosti (Všetko si najskôr poriadne spočítaj!)

    4. kapitola - Banka ako správca peňazí (Bohatstvo je to, čo ušetríš, nie to, čo minieš)  

    5. kapitola - Ako platíme (Peniaze hýbu svetom)

    6. kapitola - Zadlžíme sa? (Peniaze na strome nerastú)

    7. kapitola - Riziko a poistenie (Nikomu peniaze z neba nepadajú)

    Vzdelávanie učiteľov

    • Príprava pedagogického zamestnanca na realizáciu programu prebieha v súlade s kontinuálnym inovačným vzdelávaním.
    • Program Ja a peniaze môže realizovať iba pedagogický zamestnanec, ktorý bol riadne vyškolený organizáciou JA Slovensko.

    Viac sa dozviete na: www.jaslovensko.sk

     

      Peniaze_1.a (2022_2023)  

      Príjmy a výdavky_1.a (2022_2023)
     

    Hospodárenie

    v domácnosti_1.a (2022_2023)

        Šetríme do prasiatka_1.a (2022_2023)
      Ako platíme_1.a (2022_2023)     Šetrenie v domácnosti_1.a (2022_2023)
      Finančná gramotnosť_2.a(2022_2023)  

     

     

     Súťaže

     

    10 tipov ako zlepšiť svoju

    finančnú gramotnosť

       

    Aktivity pre žiakov 1. stupňa

    - opakovanie pojmov

      Archív - Príjmy a výdavky        

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje