• Tlačivá - materská škola

    •  

     01_Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

      
      

     02_Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho              vzdelávania v MŠ

      
      

     03_Informovaný súhlas  o pokračovanie plnenia povinného                      predprimárneho vzdelávania v MŠ

      
      

     04_Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním            plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

      
      

     05_Žiadosť o prerušenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa

      
      

     06_Odhláška dieťaťa z materskej školy

      
      

     07_Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti

      
      

     08_Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve

      
      

     09_Súhlas so spracovaním osobných údajov

      
      

     10_Splnomocnenie k preberaniu dieťaťa z MŠ

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje