• Školský rok 2021/2022

   •        

     

    Obľúbená informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie žiakov. Prebieha vždy online a tento rok skúsili šťastie žiaci 2.,3. a 4. ročníka. Súťažili v dvoch kategóriách Bobrík a Drobec. Úspešnými riešiteľmi sa stali : Viktor Chajdiak z 3.A, Soňa Rentková, Ján Buc, Ella KurtulíkováKarmen Stašáková zo 4.A. Blahoželáme.
     

     V literárnej súťaži Voda pre život – život pre vodu  Ella Kurtulíková zo 4.A získala vzácne 3. miesto s básňou Vzácny poklad-voda. Z úspechu našej talentovanej žiačky sa veľmi tešíme a srdečne blahoželáme. Túto celoslovenskú literárnu súťaž každoročne organizuje mesto Trstená. Jej cieľom je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Do súťaže sa zapojili žiačky 3.A triedy - Michaela Trojáková, Ema Stašáková, Karolína Pjentková a žiačky 4.A triedy - Karmen Stašáková, Sarah Graňáková a Ella Kurtulíková. Svoje nápady plné fantázie „dali na papier“ a vytvorili originálne básne. Ella svojou poetickou tvorbou natoľko zaujala porotu, že bola spomedzi veľkého počtu žiakov vysoko ocenená. Téme vody je úzko spojená aj s myšlienkami Zelenej školy. Teší nás, že naši žiaci aj takýmto spôsobom apelujú na jej dôležitosť a nenahraditeľnosť v prírode. 

     

    Do súťaže O najkrajšiu vianočnú ozdobu, ktorú organizovalo CVČ Maják v Námestove v spolupráci s OZ Centráčik sa zapojilo 133 detí z takmer všetkých ZŠ a MŠ z okresu Námestovo. O tom, že naši žiaci majú úžasnú tvorivosť, predstavivosť a zručnosti plné fantázie, presvedčili aj porotu a na výsledkovej listine svietili mená týchto šikovných žiakov: Laura Barešová (1.A) - 2. miesto v I. kategórii, Paulína Juritková (2.A) - 2. miesto v II. kategórii, Filip Kramarčík (2.A) a Richard Pjentek (3.A) získali cenu poroty.

     

    Do literárnej súťaži Môj vianočný príbeh, ktorú organizovalo CVČ Maják v Námestove v spolupráci s OZ Centráčik bolo zaslaných 44 príbehov z celého Slovenska. Na krásnom 3. mieste sa umiestnila žiačka 4.A triedy Erika Brčáková so svojou prozaickou tvorbou s názvom Čarovné Vianoce.

     

    V októbri 2021 sa naši žiaci zapojili do súťaže „Hovorme o jedle“. Počas jedného týždňa od 11. - 15. októbra 2021 súťaž priniesla žiakom množstvo zábavných aktivít. Denne sa venovali rôznym témam súvisiacich s jedlom. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. udelili našej škole STRIEBORNÝ DIPLOM za aktívnu účasť v IX. ročníku súťaže „Hovorme o jedle“.

     

    V mesiaci november sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia nášho velikána - Pavla Országha Hviezdoslava. Pri tejto príležitosti vyhlásil Dom kultúry v Námestove výtvarnú súťaž Hviezdoslavovo maľované Námestovo, ktorá prebiehala do konca novembra. Zúčastniť sa jej mohli deti i dospelí. Do súťaže sa zapojili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Veľmi sa tešíme z úspechu, ktorí dosiahli naši druháci – Olívia Hoľmová, Marko Kuráň, Linda Veselovská, Rebeka Farbáková, Tamara Bronerská, Paulína Juritková, Martin Babinský, Nina Jančigová a Lillien Matkulčíková. Zaujímavou výtvarnou technikou a krásnym prepisom stvárnili časť z diela Zuzanka Hraškovie a získali prvé miesto. Za najlepšie prevedenie Hviezdoslavových veršov boli odmenení krásnou knihou. Z ocenených a víťazných prác je vytvorená výstava v Mestskej knižnici v Námestove. 

        

    V rámci projektu "Ja a peniaze" sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Platidlo budúcnosti. Naši žiaci tvorili v dvojiciach a boli veľmi úspešní. V I. kategórii získali 1. miesto Marko Kuráň a Šimon Ferenčík z 2.A, Lilien Matkulčíková a Tamara Bronerská z 2.A obsadili 3. miesto. V II. kategórii bolo 3. miesto udelené Sebastiánovi Poláčikovi zo 4.A. Víťazné práce budú súčasťou školskej galérie. Všetkým výhercom blahoželáme a prajeme veľa ďalších výtvarných nápadov.

             

     

    5. ročníku okresnej valentínskej výtvarnej súťaži Valentínka v I.kategórii 6-8 rokov sa na druhom mieste umiestnil Dávid Hrkeľ z 1.A , tretie miesto získala Tamara Bronerská z 2.A Cena poroty bola udelená Nine Jančigovej z 2.A. V II.kategórii 9 - 12 rokov obsadila druhé miesto Sarah Graňáková zo 4.AGratulujeme! Z úspechov našich žiakov sa veľmi tešíme. Ich tvorivosť budeme naďalej rozvíjať a podporovať.

           
     

    Štyria úspešní žiaci z 3. ročníka a päť žiakov zo štvrtého sa na základe získaných bodov, ktoré boli potrebné na postup, prebojovalo do okresného kola Pytagoriády. To sa uskutočnilo dňa 29.3.2022 a prebehlo online formou. Žiaci sa opäť popasovali s rôznymi typmi úloh. Príklady boli koncipované podľa rôznej úrovne náročnosti - ľahšie, ale aj tie, nad ktorými bolo treba logicky pouvažovať. Medzi úspešných riešiteľov okresného kola sa so svojimi matematickými schopnosťami zaradili žiaci zo 4.A triedy: Emma FerenčíkováJán Buc. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     

    Dňa 7.4.2022 sa konalo okresné kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Námestove. Linda Veselovská z 2.A triedy  za svoj umelecký výkon získala v I. kategórii CENU POROTY

     

    V 1. ročníku tejto okresnej výtvarnej súťaže „Námestovská rybka“ sme dosiahli veľmi pekný úspech. V I. kategórii ( 5-8 rokov) boli ocenené práce žiakov druhého ročníka. Na druhom mieste sa v rámci okresu umiestnila Yevheniia Fedorchuk. Cenu poroty získali Marko Kuráň a Šimon FerenčíkBlahoželáme a tešíme sa z peknej reprezentácie školy. Výsledky potvrdila porota dňa 29.04.2022 v zložení: Mgr. Janka Peštová Sýkorová výtvarníčka, ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo, Mgr. Janka Brišová – výtvarníčka, ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo , Mgr. Alena Durčáková – výtvarníčka, SZUŠ Fernezová Námestovo a Mgr. Peter Kováčik - výtvarník Námestovo.

     

    Obľúbená súťaž Vesmír očami detí 2022“, ktorej hlavným organizátorom je Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, je najpočetnejšia, čo sa týka zapojenia škôl. Téma je krásna a pre deti dobre spracovateľná. Z celkového počtu 34 prihlásených školských zariadení a z 361 prihlásených diel sme v 37. ročníku regionálnej súťaže dosiahli krásny úspech. Postarala sa oň Timea Gurová z 3.A, ktorá získala druhé miesto v kategórii základné školy, II. veková kategória, žiaci 1.-4. ročník. Výtvarné diela hodnotili členovia odbornej poroty Mgr. Art Anna Farbaková, Mgr. Zuzana Salus a Janka TarabováV septembri budú víťazní jednotlivci pozvaní na vernisáž spojenú s aktivitou Krajskej hvezdárne v Žiline.

     

    Do  fotosúťaže - Zelená škola zblízka sa zapojilo vyše 130 zelenoškolákov a zelenoškoláčiek. Zaostrili objektív na prírodu a snažili sa zachytiť originálny obraz zmeny, ktorú ovplyvnilo zapojenie sa do programu Zelenej školy alebo odfotili to, z čoho majú pri práci v programe radosť. Naši žiaci bádajú, pozorujú, objavujú, ale urobiť naj pôsobivý záber nie je také ľahké. Našej fotografke Karmen Stašákovej zo 4.A triedy sa to podarilo. S fotografiou „Pri potôčiku o vode “ získala 3.miesto v kategórií do 12 rokov. „ Na deň vody som sa rozhodla odfotiť vodu a to, čo sa v nej nachádza – skaly, ryby, riečne riasy a trávu,“ napísala Karmen. Nádejnej fotografke gratulujeme. Vo fotosúťaži Zelená škola zblízka sme bodovali ešte raz. Počtom fotografií získali naši žiaci Cenu za najaktívnejšiu školuVyhrali hru Spoznajme spolu Zelenú školu a odpustenie poplatku. Znamená to, že školská peňaženka ušetrí približne 150 eur za registračný poplatok do programu Zelená škola na školský rok 2022/2023.

     

    Zábavná a bezpečná prekážková dráha pre deti vo veku 4-14 rokov. Deti získavajú sebadôveru pri behaní s loptou, skákaní, šplhaní a plazení. Aj kamaráti z našej škôlky Zachej VojtechovskýTeodor Chajdiak sa zúčastnili tejto disciplíny. Vybrali sa s rodičmi do Šamorína, kde na nich čakalo množstvo súťaži a zábavy, no nebolo to také jednoduché. Museli sa riadne popasovať, keď prekonávali niektoré prekážky. Super bolo na tom to, že spali v stanoch ako ozajstní skauti. Sila, vytrvalosť, rýchlosť, čas a medaile zo SPARTAN KIDS si musíte získať a nerozdávajú sa zadarmo. Teodor a Zachej si takéto medaile zaslúžili. Aj naši žiaci Viktor Chajdiak z 3.A, Eliáš Vojtechovský, Matúš HolienčinSebastián Poláčik zo 4. A. sa počas posledného májového víkendu zúčastnili tohto športového podujatia. Ukázali v ňom svoje výborné športové zručnosti a odniesli si nádherné medaily. Blahoželáme k úspechu.

     

    Najväčšia matematická súťaž na Slovensku - Matematický klokan, ktorú organizuje nezisková organizácia Talentída prebehla aj tento školský rok. Celkovo sa do nej zapojilo 62 544 žiakov z celého Slovenska. Srdečne blahoželáme Dávidovi Hrkeľovi z 1. A a Yevheniii Fedorchuk z 2.A , ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. Ostatní žiaci získali účastnícky diplom a cenu. Tešíme sa.

     

    V marci sa naša škola prihlásila do súťaže Kaufland - Záhradka do triedy. Každá trieda dostala poštou balíček s rôznymi semiačkami. Úlohou žiakov bolo semiačka zasadiť a správnou starostlivosťou z nich vypestovať rastlinky. Keď sa objavili zelené lístočky, presadili ich do vyvýšených záhonov v zážitkovej záhrade. Rastlinke, ktorej sa najviac darilo, dali meno Šampiónka. V 2.A triede sa ňou stala paradajka menom Rajčiatko. Do spoločnosti Kaufland, ktorá je vyhlasovateľom tejto celoslovenskej súťaže, zaslali šikovní druháci list s fotkami a nakreslenou rastlinkou v programe TUXPAINT. Z veľkého počtu zúčastnených škôl uspeli a pre školu vyhrali skleník. Ten sa stane súčasťou zážitkovej záhrady. Žiakom z 2.A ďakujeme za skvelú reprezentáciu a super výhru, z ktorej sa veľmi tešíme.

     

    Žiaci 3.A triedy sa zapojili do okresnej literárnej súťaže Detský literárny Majáčik. Táto súťaž prebieha už 12. rokov. Zo všetkých zaslaných prác získali naši žiaci veľmi pekné umiestnenie. V 1. kategórií 1.-4. – poézia, získali prvé miesto Ema Stašaková s básňou Pani jar, pani jeseň a 1. miesto v tejto kategórií získal aj Michal Čiernik s básňou Užívam si leto. Básne porotu natoľko zaujali, že prvenstvo nevedeli rozhodnúť a udelili ho rovnako obidvom žiakom. S prózou sa na krásnom 2. mieste umiestnil Damián Mikolajčík s rozprávaním V lete. Teší nás, že práce žiakov našej školy boli vysoko ohodnotené. Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu. Nádejným spisovateľom prajeme veľa ďalších tvorivých úspechov v novom školskom roku.

     

    ŠTUKES učí šetriť deti energiou. Veľmi zaujímavý projekt, ktorý naučil deti, ako šetriť energiou SSE v marci vyhlásili projekt, do ktorého sme sa zapojili aj my. Spomedzi obrovského množstva prác žiakov z celého Slovenska sa do najužšieho výberu dostala aj kresba našich druháčiek Lindy VeselovskejYevhenii Fedorchuk. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zahlasovali za ich kresbu. Dievčatá od SSE získali darček stavebnicu „Zelená energia“, s ktorou si môžu vyskúšať, ako funguje výroba elektriny v prírode a zároveň aj ďalšie darčeky od Šťukesa!

           

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje