• Tlačivá - škola


    • 01_Prihláška dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
     01a_Povinná príloha k elektronickej príhláške

     02_Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania          03_Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole


                      

     04_Žiadosť o povolenie plnenia PŠD mimo územia SR     05_Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania     06_Žiadosť o oslobodenie  žiaka od povinnej TŠV     07_Návrh na oslobodenie od povinnej TV     08_Oznámenie o prestupe žiaka na inú školu     09_Žiadosť o vydanie vysvedčenia


     prihlaska_na_zapis.pdf

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje