• Máme doma budúceho prváka

   • Na slovíčko, dospelí

    Budete mať školáka...

    Chvíľkami sa Vám zdá, akoby ste do prvej triedy išli Vy? Áno, začne sa nová etapa v živote Vašej ratolesti. Niečo od dieťaťa očakáva škola, niečo rodičia. So zmiešanými pocitmi, s očakávaním, s obavami, s radosťou i úzkosťou sa ocitne v novom prostredí aj Váš malý školák.

    Od prvého dňa si každý deň Vaše dieťa prinesie zo školy množstvo nových zážitkov. Mnohé ho potešia, iné trochu znepokoja, že nebude môcť večer zaspať.

    A takmer v každom rodičovi zarezonuje otázka, ako dieťa vstup do školy zvládne. Môžeme ho ešte lepšie pripraviť?

     

    Čo má vedieť prvák:

    • vie sa správne a zrozumiteľne vyjadrovať,

    • vie kresliť, vystrihovať, skladať papier,

    • pozná základné farby, geometrické tvary,

    • vie počítať do 10,

    • vie povedať obsah jednoduchej rozprávky,

    • vie sa orientovať v priestore (hore, dole, vpredu, vzadu, vľavo, vpravo),

    • vydrží pri hre alebo činnosti (15-20 minút),

    • vie sa sám obliecť, obuť,

    • má hygienické a kultúrne návyky.

     

    Ako sa má správať prvák: 

    • vie sa hrať spoločne s ostatnými deťmi,

    • vie sa predstaviť a slušne pozdraviť,

    • má kamarátov a neubližuje ostatným deťom,

    • rád pomáha druhým,

    • dokáže pozorne počúvať,

    • dodržuje úctu - nevysmieva sa,

    • je smelý a zvedavý,

    • hovorí pravdu,

    • rád sa zapája do pohybových aktivít.

     

    Ako môže pomôcť rodič?

    Je dôležité:

    • vysvetliť dieťaťu, čo sa od neho v škole bude očakávať, aké budú jeho povinnosti ešte pred nástupom do školy,

    • povzbudzovať dieťa, poukázať na kladné stránky jeho osobnosti, na to, čo už zvládlo a dokázalo,

    • byť trpezlivým pri prvých domácich úlohách,

    • pozitívne motivovať, vyzdvihnúť dobré veci, napríklad, čo sa dieťa v škole naučí, že spozná nových priateľov,

    • rozprávať sa s dieťaťom, ako sa mu v škole páčilo, prípadne nepáčilo. Je dôležité, aby dieťa cítilo v rodičoch oporu a vedelo, že sa môže na nich obrátiť s akýmkoľvek problémom.

     

    ​Rodič by nemal:

    • nahlas hovoriť o svojich problémoch a negatívnych skúsenostiach so školou a tým dieťa strašiť,

    • báť sa prípadného psychologického vyšetrenia, lebo tým môže dieťaťu len pomôcť.

     

    ​Rodič by mal:

    • dopriať dieťaťu i čas na oddych a hru, nájsť si čas na spoločné aktivity,

    • pomôcť v prvých dňoch dieťaťu vypestovať návyk na systematické učenie a prípravu na vyučovanie, naučiť dieťa písať hneď na prvýkrát správne,

    • prekontrolovať dieťaťu domáce úlohy,

    • zabezpečiť pre svoje dieťa aj mimoškolskú aktivitu, aby sa dokázalo od svojich povinností odpútať a rozptýliť.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje