• Zber šípok spoločne s LESMI SR

  V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Zber šípok spoločne s LESMI SR. Nevysušené šípky môžete nosiť do školy do 21. októbra 2019. Najlepší žiaci v zbere budú odmenení. Ďakujeme za spoluprácu. 

 • Výchovný koncert

  Pri príležitosti stého výročia obnovenia Poľskej suverenity sa spojili zvučné mená poľskej vážnej hudby a organizujú v školách výchovné koncerty v spolupráci so ZUŠ Ignáca Kolčáka z Námestova. Koncert je vyplnený dielami, ktoré sa viažu k poľskej nezávisloti, inšpirovaný historickými a spoločenskými udalosťami. Žiaci si mohli vypočuť piesne, ktoré im zaspievala sólistka Joanna Korpiela- Jatkowska, hrou na klavír ju doprevádzal Janusz Kohut, o hru na violončelo sa postarala Urszula Mizia. K zostave z Poľska sa pridal aj pán Peter Kozoň hrou na akordeón. Sme veľmi radi, že sme mali možnosť prijať v našej škole týchto vzácnych hostí, ktorí v nás nechali príjemný umelecký zážitok.

 • Gajdošská vandrovka

  Ľudová hudba a ľudové umenie má svoje neobyčajné čaro. Na podporu slovenskej gajdošskej tradície, ktorá bola pred štyrmi rokmi zapísaná do svetového zoznamu nehmotnej kultúry UNESCO, bol zameraný aj výchovný koncert o gajdách pod názvom Gajdošská vandrovka. Žiaci sa v piatok, 13.9.2019, pútavou formou zoznámili s fenoménom gajdošskej kultúry a s ďalšími pastierskymi ľudovými hudobnými nástrojmni. Zistili, z akých sú materiálov, a ako sa na nich hrá. Majster muzikant, pán Drahoš Daloš, si so sebou priniesol rôzne ľudové nástroje. Tento pán sa venuje výrobe fujár a pre žiakov si pripravil multimediálne ukážky z procesu jej výroby. Sluchu všetkých prítomných ulahodil nádhernou hrou nielen na fujare, ale aj gajdách a rôznych píšťalách, ktoré tiež vyrobil. Mladí muzikanti, naši žiaci, si vyskúšali gajdy, píšťalky, fujaru, okaríny či drumble. Nedali sa zahanbiť, keď chytili do ruky tieto majestátne nástroje a začali hrať. Spoločne si zaspievali niekoľko ľudových piesní. Naše slovenské piesne sprevádzané hrou ľudových nástrojov sú naozaj nádherné a vzácne. Preto je potrebné propagovať a popularizovať tradičné kultúrne symboly, medzi ktoré patria aj gajdy. Ďakujeme pánovi Drahošovi Dalošovi, že zavítal do našej školy a priblížil žiakom hudobné nástroje, ktoré tak často nevidia.

 • Školský príbeh opäť začína

  Školský príbeh opäť začína

  Milí žiaci, je čas opäť spolu prežiť jeden krásny školský príbeh...

  Dúfame, že v ňom nadobudnete veľa vedomostí, odhalíte skryté tajomstvá a zažijete  množstvo dobrodružstiev pri učení, hrách, záľubách, či objavovaní nového. Všetkým želáme úspešný štart do nového školského roka a veľa síl zvládnuť akúkoľvek prekážku.

  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2.septembra 2019 o 9:00 v triedach   základnej školy

  Pred slávnostným otvorením bude v Kostole sv. Anny o 8,00 hodine svätá omša, na ktorú srdečne pozývame aj rodičov našich žiakov.

   

 • Zmena poplatku v ŠKD

  Milí rodičia,

  oznamujeme Vám, že poplatok za ŠKD je v školskom roku 2019/2020 zmenený na 8 eur za jeden mesiac. Školský klub detí a výdaj obedov v školskej jedálni začne od utorka, 03.09.2019.

 • Školský výlet v Hornej Lehote

  Slnko, leto, prázdniny, opekanie, voľný čas s kamarátmi,... na toto všetko sa tešia nielen žiaci našej školy, ale všetky deti. Ešte predtým ako prázdniny skutočne prišli, sa uskutočnil školský výlet do Hornej Lehoty, ktorého sa zúčastnili všetky ročníky. Bol nezabudnuteľný a úžasný! Na pltiach žiaci spolu s pani učiteľkami splavili rieku Orava a skúsení pltníci im cestou rozprávali príhody, dávali hádanky a porozprávali aj o práci pltníka. Počas plavby sa všetkým naskytol neuveriteľný pohľad na Oravský hrad z druhej strany, postavený na vysokej skale. Výlet sa vydaril, o čom svedčia fotky, až rozprávkové, z krásnej okolitej prírody a hradu.

 • Exkurzia v Kline

  V školskom roku 2018/2019 prebiehal v našej škole zber papiera, železa, plechoviek, tetrapakov, pomarančovej a citrónovej kôry. Z vyzbieraných peňazí za zbery bola dňa 24.6.2019 uskutočnená aj exkurzia k soche Ježiša Krista do Klina. Zúčastnili sa jej všetky ročníky školy. V príjemnom prostredí s nádherným výhľadom a s krásnym počasím, strávili žiaci  neopakovateľné dopoludnie. 

 • Nezabudnuteľná škola v prírode

  Žiaci 2.A a 3.A sa v dňoch 17. – 21. júna 2019 zúčastnili Školy v prírode v Pružinej. Päť nezabudnuteľných dní v RZ Priedhorie im spríjemňovala nádherná okolitá príroda Strážovských a Súľovských vrchov. Žiaci si prehĺbili svoje vedomosti z vlastivedy a prírodovedy spoznávaním prírodných krás na zorganizovaných výletoch. Nevšedným zážitkom bola túra k Dúpnej jaskyni ako aj samotná prehliadka tejto jaskyne. Výborné počasie len znásobilo zážitky z úžasného prostredia. Bolo ich toľko, že zapamätať si všetky bude poriadna námaha. Dúpna jaskyňa, Čičmany, animačný program s milými animátorkami, starostlivá  p. zdravotníčka, výborná strava, diskotéka,  zážitkové vyučovanie, dni plné oddychu v zdravom prostredí.....a hlavne veľa zábavy a neopakovateľnej atmosféry. Škola v prírode sa naozaj vydarila. Ďakujeme CK Andromeda, dopravcovi Feribus, pani učiteľkám a všetkým, ktorí sa spolupodieľali pri organizácii tejto školskej akcie. Bolo nám super.

 • Zober loptu nie drogy

  Pohyb - to je aj skákanie, behanie s loptou, pár kilometrov behu, bicyklovanie či plávanie.Je to zábava, ktorá patrí k bežným detským aktivitám. Aký je šport nesmierne potrebný a dôležitý pre naše zdravie sa učia aj žiaci našej školy. A neučia sa to len teoreticky. Osobný príklad majú u pani učiteliek, ktoré dňa 14.6. vyzvali žiakov z 3.A a 4.A na súboj vo vybíjanej. Prváci a druháci ich počas športového zápolenia silno povzbudzovali. Zápas skončil nerozhodne-remízou. Nevadí... Ostal po ňom výborný pocit z výborného výkonu zvládnutého na jednotku a pekné spomienky na netradične strávenú hodinu telesnej výchovy.

  Snahou našej školy je upevňovať pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečovať aktívnu ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Napomáha osvojiť si u žiakov zdravý životný štýl, pomáha prehĺbiť právne vedomie detí, odstraňovať sociálno-patologické javy v škole, ako je problémové a agresívne správanie a psychické týranie. Naši žiaci sa učia asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných, aby sa naučili slobodne vyjadriť svoj názor. Našou snahou je ochrániť prostredie školy od fajčenia a požívania a prechovávania drog a predovšetkým chrániť zdravie detí. Naučiť ich zodpovednosti za vlastné zdravie.

  Od rodičov očakávame užšiu spoluprácu so školou, ich aktívny záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní sociálno-patologických javov. S ich pomocou chceme nežiaduce formy správania čo najviac obmedziť aj v mimoškolskom prostredí. Očakávame, že rodičia nebudú zakrývať zistené skutočnosti, v záujme svojho dieťaťa nebudú k problematike ľahostajní a budú prístupní k radám odborníkov.

  koordinátor primárnej prevencie PaedDr. Kasanová Iveta

 • Deň otcov

  Ocko je človek, v ktorom má každé dieťa svojho ochrancu, chlapci svoj vzor a oporu. S ockom zažívajú deti tie najlepšie dobrodružstvá. Pre mnohých je čas s otcom veľmi vzácny, pretože cestujú ďaleko za prácou. Druhá júnová nedeľa patrí otcom. V škole sme si pri tejto príležitosti pripravili športový deň. Spoločný čas sme odštartovali behom, ktorý najskôr odbehli ockovia a potom ich deti. Prvé miesto si vybehal Jakub Janouš so svojím ockom. Dopoludnie nám tancom spríjemnili mažoretky. O zábavu sa postarali oteckovia, ktorí si vyskúšali prebaliť a zavinúť bábiku spôsobom, ktorý dnes už vidíme zriedka. Najlepšie sa v tejto disciplíne darilo Rasťovi Poláčikovi. Ockovia s deťmi sa ďalej vrhli plniť športové disciplíny, ktoré si pripravili pani učiteľky a vychovávateľky zo základnej školy. Pred obedom sme vyhodnotili všetky zbery, ktoré sa konali počas školského roka. O výborný kotlíkový guláš sa nám postaral pán Karol Pjentek so synom, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 
  Vážime si všetkých, ktorí ste obetovali svoj čas a strávili sobotné dopoludnie spolu s nami. Tešíme sa opäť o rok. 

 • Naša vlasť je krásna

  Žiaci štvrtého ročníka na hodinách vlastivedy spoznávali svoju vlasť s novou pracovnou učebnicou. Pomocou nej prešli sa po všetkých regiónoch Slovenska, spoznali históriu, pamiatky a krásu našej prírody. Do školy priniesli rôzne upomienkové predmety, ktoré si priniesli z cestovania so svojimi rodičmi po Slovensku. Vedeli zaujímavo rozprávať o putovaní našou vlasťou. Veď naše Slovensko je úžasná krajina. Počas letných prázdnin im prajeme krásne zážitky z  kúpalísk a potuliek po našej  prírode.

 • Vrchnáčiky pre Maximka

  Počas celého školského roka sa žiaci aktívne zapájali do zberu plastových vrchnáčikov. Zbierali ich pre Maximka Tomečka, ktorému pomôžu pri liečbe. Spolu sme vyzbierali 39,96kg vrchnáčikov, ktoré si dnes Maxim spolu so svojou maminkou prevzali, keď nás navštívili. Maximovi želáme veľa zdravia a úspešnú liečbu. Sme radi, že sme mohli týmto zberom pomôcť úžasnému chlapcovi. Veríme, že aj budúci školský rok sa zapojíme do zberu vrchnáčikov v ešte väčšom počte. 

 • Veselá fotostena

  Deti zo školského klubu pilne pracovali a urobili pre všetkých veselú fotostenu. Sú na nej namaľované ich obľúbené postavičky. Pri fotostene si môže urobiť fotku ktokoľvek z vás v čase prevádzky ŠKD. 

 • Zber železa

  Vo štvrtok 6.6.2019 organizovala naša základná škola zber železa. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pri zbere pomáhali. 

 • Slimáčik Máčik- EKO výchovný program

  V stredu 5.6. sa prváci a štvrtáci zúčastnili EKO výchovného programu, ktorý viedla pani Alena Vajdová. Hravou formou nám priblížila triedenie odpadu. Rozpovedala nám rozprávku O slimáčikovi Máčikovi, ktorý sa jedného dňa zatúlal na lúku plnú odpadkov. Deti pomohli slimáčikovi vytriediť tieto smeti do správnych nádob. Za tento výchovný program ďakujeme nielen pani Vajdovej, ale najmä pánovi starostovi, ktorý to celé zabezpečil.  

 • Deň detí

  1. júna majú sviatok všetky deti. Spoločne sme ho oslávili v pondelok 3.6. vo Funny parku v Oravskej Lesnej. Počasie nám prialo, slniečko svietilo a tak sa deti mohli dosýtosti vyskákať na trampolíne, zasúťažiť si, vybehať sa na lanovej dráhe, ale aj odpočívať v tieni. Každý podľa chuti. Keď na nás doľahol hlad, celý areál zavoňal vôňou opekaných špekačiek, či slaninky. Celé dopoludnie sme si vychutnávali túto príjemnú atmosféru a sme radi, že sa nikomu nič nestalo. 

 • Ukončenie športovo-turistického krúžku

  Hurá, hurá už je čas, tešiť sa na prázdniny zas! Školský rok sa blíži k svojmu koncu a s ním aj krúžky. Športovo- turistický krúžok sme ukončili spoločnou cyklistickou súťažou. Laura Buganová z 3.A nám spolu s rodičmi pripravila príjemné prekvapenie- pizzu. Veľmi pekne by sme sa im chceli poďakovať za toto prekvapenie. Spoločne sme si na nej pochutnali a pospomínali na najlepšie momenty na krúžku. Veríme, že sa v hojnom počte stretneme na športovo- turistickom krúžku aj budúci školský rok! 

 • Deň mlieka

  Medzinárodný Deň mlieka si pripomíname tretí utorok v mesiaci Máj. Veľmi dobre vieme, že mlieko je zdravé a prospieva nášmu telu. Skoro všetci žiaci sa mohli pochváliť, že mali v tento deň mliečnu desiatu. V druhej triede sa objavila kravička, ktorú žiaci skúšali podojiť, v 1.B vymysleli o kravičkách básničku, v iných triedach sa súťažilo, robili sa rôzne kvízy a iné aktivity. Počas dňa sme sa veľa naučili, ale aj zabavili. 

 • Opekačka

  Opekačka

  Zo športovo- turistického krúžku sme sa vybrali do pírody v okolí našej obce. Deti veselo vykračovali chodníčkami, aj keď ich na chrbte ťažili ruksaky s dobrotami na opekanie. Keď sme dorazili do Tarzánie, všetci sa hneď pustili do práce. Chlapci nosili drevo, chystali ohnisko a dievčatá pomáhali pani učiteľkám s prípravami špekačiek. Opekanie sme si spríjemnili spevom ľudových piesní a rôznymi hrami. S plnými bruškami sme si užívali spoločný čas, pretože to bol jeden z posledných krúžkov v tomto školskom roku. 

 • Veľký olympijský kvíz

  Už štyri mesiace sa žiaci II. oddelenia ŠKD a žiaci Športovo- turistického krúžku zapájajú do celoslovenskej súťaže Veľký olympijský kvíz. Tento kvíz mal 4 súťažné kolá, pričom jedno kolo riešili žiaci celý mesiac. V štvrtom- poslednom kole sa medzi výhercami umiestnila Ella Kurtulíková z 1.B. Ella vyhrala aj v prvom kole kvízu. Sme radi, že takýmto spôsobom reprezentuje našu školu. Ešte raz jej srdečne gratulujeme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria