• Technika hrou od základných škôl

   • V septembri 2018 sa naša škola prihlásila do projektu na podporu technického vzdelávania na 1. stupni základných škôl - ,,Technika hrou od základných škôl“, ktorého garantom je Nadácia Volkswagen Slovakia.

    Cieľom projektu je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Základnej škole bolo poskytnuté akreditované vzdelávanie, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.

    Školenia sú realizované prostredníctvom praktických workshopov, na ktorých sú objasňované samotné princípy výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania priamo na praktických aktivitách aplikovateľných do vzdelávacieho procesu v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

    Základným zámerom projektu je rozvoj špecifického spôsobu premýšľania, ktorý je typický pre techniku a technológie. Súvisiacou praktickou činnosťou sa zároveň podporuje rozvoj manuálnych zručností, typických pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, ale aj výskumných činností prebiehajúcich vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda.

    Takto inovovaný prístup k technickému vzdelávaniu sa adekvátne prispôsobuje zmenám, ktoré nastali v oblasti techniky v dôsledku postupných zmien v ľudskej spoločnosti.

    Projekt Technika hrou má ambície nielen v podpore rozvoja pracovného potenciálu ľudí, ale aj v selektívnej podpore potenciálu prirodzených technických talentov, čím si Slovensko vie zaručiť nielen dostatok zručnej pracovnej sily v technických odboroch, ale aj odborníkov, ktorí zabezpečia samotné napredovanie technického vývoja a výroby.

     

               
    Technika hrou (leták)        Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania pre 1. stupeň ZŠ       Technika hrou (brožúra)

     

    Bližšie informácie : https://www.nadacia-volkswagen.sk/podporujeme/podpora-techniky/

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje