• Školský rok 2020/2021

   •   Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci pokúsili zabojovať v celoslovenskej informatickej súťaži iBOBOR. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: Drobci (žiaci 3. ročníka) a Bobríci (žiaci 4. ročníka). Medzi najúspešnejších riešiteľov sa zaradili Eliáš Vojtechovský Emma Ferenčíková z 3.A.
      V školskom roku 2020/2021 sa okresné kolo tejto  matematickej súťaže uskutočnilo online formou. Zaujímavé matematické príklady riešili naši najlepší úspešní riešitelia tretieho a štvrtého ročníka zo školského kola. V okresnom kole súťaže opäť potvrdili svoju úspešnosť. V kategórii P3 sa úspešnými riešiteľmi stali Ján BucEmma Ferenčíková a v kategórii P4 Ema KabaňováJakub Kačena.
      Čítame radi je názov projektu, v ktorom sme boli úspešní. V rámci tohto projektu sme získali finančnú podporu v hodnote 350 € na nákup nových kníh. Sme radi, že sa nám to podarilo. Naša knižnica sa rozrástla o krásne, pútavé a zaujímavé tituly.
      Naši žiaci sa zapojili do 1. ročníka tvorivej súťaže "Najkrajšia vianočná ozdoba". Súťaž vyhlásilo CVČ Maják Námestovo. V súťaži sa na 3. mieste umiestnili:  Soňa Jančigová 3.A, Jakub Kačena 4.A
      V celoslovenskej súťaži "Všetkovedko" boli naši žiaci úspešnými riešiteľmi: Adam Zboja, žiak 2.A triedy sa umiestnil na 3. mieste a Jakub Kačena zo 4.A triedy na 22. mieste.
      Obľúbená recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy prebehla v tomto školskom roku netradične, bez účasti talentovaných recitátorov. Podmienkou postupu do okresného kola bolo zaslanie videa ich recitácie v stanovenom termíne. Školu reprezentovali žiaci 3.A triedy - Emma Ferenčíková v prednese poézie a Sebastián Poláčik v prednese prózy. Jeho recitácia ukážky Najkrajšia rozprávka na svete od Ľubomíra Feldeka zaujala porotu. V I. kategórii – prednes prózy, získal krásne 2. miesto.
      Krásny úspech sme zaznamenali vo výtvarnej súťaži 30 rokov Coop Jednoty v Námestove, ktorú vyhlásila Coop Jednota spotrebné družstvo. V rámci celého okresu sme získali až dve umiestnenia. Autorka víťaznej práce zabezpečila našej škole 1000 €. Na 1. mieste v II. kategórii – I. stupeň sa s krásnou výtvarnou prácou umiestnila Viktória Rusnáková zo 4.A triedy. 3. miesto so svojím výtvarným dielom obsadila Rebeka Košťálová z 2.A. Dievčatá dostali hodnotné dary.

     

    V mesiaci máj zorganizovalo CVČ Maják Námestovo zaujímavú a veľmi podnetnú environmentálnu súťaž s názvom Tvorba z odpadu. Žiaci sa v nej realizovali s nadšením a naplno využili svoju fantáziu. Vytvorené diela boli dôkazom, že odpadový materiál možno ešte ďalej nápadito využiť. Reprezentovali nás výborne a v súťaži sme získali krásne umiestnenia v rámci celého okresu. Výsledky potvrdila porota dňa 11.06.2021 v zložení: Mgr. Andrea Lubasová, Mgr. Janka Peštová Sýkorová, Mgr. Alena Durčáková. V kategórii: jednotlivec ZŠ – od 6 do 8 rokov získala 2. miesto Paulína Juritková s dielom Žirafa, v kategórii jednotlivec ZŠ - od 9 do 12 rokov získal 2. miesto Peter Ďurana s dielom Presýpacie hodiny a 3. miesto Ema Kabáňová s dielom Stojan na ceruzky. V kategórii skupiny – ZŠ 9-12 rokov sme získali, vďaka usilovnej práci ŠKD, 1. a 2. miesto s dielami Kalčeto, Guľôčka na úteku.

           

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje