• Školský rok 2022/2023

   •  

    Detský literárny majáčik

    Záujem, tvorivosť, super nápad, originálnosť, skvelé myšlienky... Týmito slovami môžeme charakterizovať práce žiakov, ktorí sa zapojili do okresnej jazykovej a literárnej súťaže, ktorú organizovalo CVČ Maják v Námestove. Žiaci 1. a 4. ročníka vytvorili jedinečné projekty z anglického jazyka pod vedením p. učiteľky Mgr. Minárikovej. Do literárnej súťaže sa zapojili žiaci 1. a 3. ročníka spolu s p. učiteľkami Mgr. Minárikovou a Mgr. Králikovou. Vymysleli básne, ktoré sa porote páčili a získali ocenenia. 

    Súťaž- Detský literárny Majáčik    kategória 1.-4. ročník

      2. miesto- Marko Kuráň, 3.A, Cena poroty- Kristína Teťáková, 1.A

    Súťaž- ABC variant-B     Kategória Jednotlivci- 1.-4. ročník

    2.miesto- Michaela Trojáková, 3.A,  Cena poroty- Miroslav Stašák, 1.A

    Kategória Skupina – 1.-4. ročník

    2. miesto- Natália Ďuranová, Karolína Bronerská, 1.A

                                       
     

    Maksík

    Aj tento rok sa naši žiaci – druháci, tretiaci a štvrtáci- zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže MAKSÍK. Súťaž pre všetky bystré hlavičky sa realizuje na škole každý rok. Súťaži sa korešpondečne v piatich kolách počas celého roka. Blahoželáme Jánovi Znakovi (2.A) a Markovi Kuráňovi (3.A) k získaniu titulu Najmúdrejší Maksáčik, a ostatným žiakom k získaniu diplomu a malej ceny.

                                        
     

    3. ročník tvorivej súťaže Tvorba z odpadu

    V 3. ročníku tvorivej súťaže Tvorba z odpadu, ktorú vyhlásilo OZ Centráčik - pracujúce pri CVČ Maják Námestovo, dosiahli naši žiaci skvelé výsledky.

     

    Kategória ZŠ – jednotlivci - Jednotlivci 9 – 12 rokov

    1. miesto Tamara Bronerská, 3.A

    2. miesto Ján Feranec, 3.A

    Kategória ZŠ – skupina - Skupiny 6 – 8 rokov

    1. miesto Karolína Krivdová, Kristína Teťáková, 1.A

    2. miesto Natália Ďuranová, Karolína Bronerská, 1.A

    Kategória ZŠ – skupina - Skupiny 9 – 12 rokov

    1. miesto Michal Matys, Ján Feranec, 3.A

    Kategória ZŠ – jednotlivci -  Jednotlivci 6 – 8 rokov

    2. miesto Liliana Tekeľová, 1.A

     

                         
     

    2. ročník okresnej výtvarnej súťaže NÁMESTOVSKÁ RYBKA

    V 2. ročníku okresnej výtvarnej súťaže NÁMESTOVSKÁ RYBKA sme boli opäť úspešní. V kategórii ZŠ na tému KRAJINA, ako miesto kde žijem, získal 3. miesto Šimon Ferenčík z 3.A. Šimonovi gratulujeme a želáme, aby svoj výtvarný talent naďalej rozvíjal. 
     

    Matematický klokan 2023

    Najväčšia matematická súťaž na Slovensku, ktorú organizuje nezisková organizácia Talentída, prebehla aj tento školský rok 27.marca 2023. Celkovo sa do nej v 1.-3. kategórii zapojilo 37 299 žiakov z celého Slovenska. Srdečne blahoželáme Karolínke Bronerskej z 1. A, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou. Ostatní zúčastnení žiaci získali diplom za účasť a cenu. Všetkým prajeme veľa chuti do súťaženia aj budúci rok.

     

    38. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

    V 38. ročníku obľúbenej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorej hlavným organizátorom je Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín sme boli opäť úspešní. Odborná porota udelila našim žiakom Andrejovi Krivdovi z 3.A a Viktorovi Chajdiakovi z 4.A špeciálnu cenu poroty, v kategórii základné školy, II. veková kategória, žiaci 1.-4. ročník. Výtvarné diela hodnotili členovia odbornej poroty Mgr. Art. Anna Farbaková, Mgr. Zuzana Salus a Janka Tarabová.

     

    Projekte Ja a peniaze - výtvarná súťaž Bankomat kreativity – Ako (ne)tradične šetriť na energiách

    V rámci projektu sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Ako (ne)tradične šetriť na energiáchNaši žiaci tvorili v dvojiciach, trojici aj jednotlivo a boli veľmi úspešní. V I. kategórii získali 1. miesto Filip Kramarčík, Nina Jančigová, Paulina Juritková ŠKD II. Všetky práce budú súčasťou školskej galérie.
     

    6. ročník okresnej výtvarnej súťaže Valentínka

         
     

    Aj v 6. ročníku okresnej valentínskej výtvarnej súťaže Valentínka sme boli opäť úspešní. V I. kategórii 6-8 rokov bola Cena poroty udelená Alžbetke Farbákovej z triedy Motýliky z našej MŠ. V II.kategórii 9 - 12 rokov získal tretie miesto Richard Pjentek zo 4.A. Výsledky potvrdila porota dňa 24.02.2023 v zložení: Mgr. Janka Peštová Sýkorová – výtvarníčka, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo, Mgr. Janka Brišová – výtvarníčka,ZUŠ I. Kolčáka Námestovo, Mgr. Alena Durčáková – výtvarníčka, SZUŠ Fernezová Námestovo, Mgr. Andrea Lubasová – riaditeľka CVČ Maják Námestovo.

     Všetkovedko

    Obľúbená celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa žiaci aktívne zapájajú každý rok. Majú v nej príležitosť ukázať, aké vedomosti získali z rôznych vyučovacích predmetov a čo všetko vedia o svete, ktorý nás obklopuje. Vyskúšali si, či sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon. Do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa zapojilo 8 žiakov z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Zúčastnení žiaci získali titul Všetkovedkov učeň. Úspešnou riešiteľkou sa stala Nela Beľáková z 2.A, ktorej bol udelený titul Všetkovedko.  
     

    Jesenná súťaž Ventures Books 2022

     

    Žiaci 1.-4. ročníka sa zapojili do jesennej súťaže Ventures Books  2022  pre základné a stredné školy v anglickom  jazyku. Bolo do nej poslaných viac ako 120 príspevkov z celého Slovenska. V kategórii 1.-2. trieda ZŠ nás úspešne reprezentovali žiačky 1.A triedy - Karolína Bronerská, Natália Ďuranová, Milica Brčáková, Magdaléna Ratičáková a Katarína Košútová. Súťažným príspevkom s názvom Narodeniny sa umiestnili na 2. mieste.

                 

    3. ročník tvorivej súťaže Moja vianočná ozdoba

     

    Naši žiaci sa zapojili do 3. ročníka tvorivej súťaže "Moja vianočná ozdoba",ktorú organizovalo CVČ Maják v Námestove v spolupráci s OZ Centráčik. Opäť nás presvedčili, že majú skvelú fantáziu a úžasnú tvorivú predstavivosť. Svedčí o tom  aj krásne 2. miesto v I. kategórii pre Magdalénku Ratičákovú z 1.A.Cenu poroty získala Lillien Matkulčíková z 3.A.

     

    19. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže  Vianočná pohľadnica 2022

     

    Do súťaže sa zapojilo 290 škôl a školských zariadení zo Slovenska i Poľska a z konečného počtu 2900 prác odborná porota v dvoch kolách udelila v kategórii MATERSKÉ ŠKOLY

    ZLATÉ PÁSMO(bez poradia - meno autora, škola a meno pedagóga):

    RUDOLF HOLUB, MŠ Vavrečka, Mgr. Tatiana Vlčáková

           

    Celoslovenská súťaž - Nauč sa šetriť energiou so Šťukesom

     

    Na konci minulého školského roka prišiel balíček, ktorý potešil našich tretiakov. Ako druháci sa zapojili do celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásila  slovenská energetická spoločnosť SSE – Nauč sa šetriť energiou so Šťukesom. Z obrovského množstva zaslaných prác sa do najužšieho výberu dostala aj práca Lindy VeselovskejYevhennii Fedorchuk. Dievčatá získali krásnu edukatívnu hru a celá trieda milé darčeky od spoločnosti SSE. 

           

    Medzinárodná informatická súťaž iBobor

      Aj v tomto školskom roku žiaci súťažili v súťaži iBobor. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Súťaž motivuje žiakov vo využívaní IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Šťastie v súťaži vyskúšalo 11 žiakov. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili a zároveň získali diplom: Tamara Bronerská3.A Viktor Chajdiak zo 4.A
           

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje