• Desatoro pre rodičov

    1. Každý deň kontrolujem aktovku za prítomnosti svojho prváčika.
    2. Každý deň zastrúham ceruzky. Dieťa ich má mať v zásobe niekoľko.
    3. Pomáham dieťaťu v príprave školských potrieb a učebných pomôcok za jeho prítomnosti, spoločne ich dávame do aktovky.
    4. Školské pomôcky kúpim radšej až po porade s vyučujúcim.
    5. Príprava na vyučovanie by mala prebiehať v pokojnom a príjemnom prostredí, aby sa dieťa mohlo sústrediť na svoju prácu.
    6. Prípravu na vyučovanie rozdelím dieťaťu na kratšie časové intervaly, najlepšie dvakrát 15 minút.
    7. Príprava na vyučovanie má byť pravidelná, aby si dieťa upevnilo pracovné návyky.
    8. V pokoji si porozprávam s dieťaťom o tom, čo prežilo v škole, snažím sa odpovedať na jeho otázky.
    9. Spoločných kultúrnych zážitkoch (rozhlas, televízia, kino, divadlo, koncerty) si s dieťaťom rozprávam, snažím sa mu vysvetliť, čomu nerozumelo. Tím rozvíjam nenásilnou formou jeho rozumové vnímanie.
    10. Svoje dieťa radšej pohladím, pochválim za drobné úspechy. Snažím sa nehnevať sa, keď sa mu niečo nepodarí.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje