• Oznam

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na pretrvávajúce hygienické obmedzenia v rámci COVID-19 nebudú až do odvolania prebiehať záujmové krúžky organizované našou školou. O ich opätovnom obnovení Vás budeme informovať.

     • Otvorený tréning s Lacim Strikeom ZDARMA 1.12.

     • Pozývame všetkých malých aj veľkých nadšencov tanca a pohybu od 6 rokov, ale aj dospelých, ktorí si chcú zatancovať s Lacim Strikeom alebo skúsiť niečo nové úplne ZDARMA. Stačí vám na to iba aplikácia ZOOM, prihláška a chuť tancovať. Všetky informácie a prihlášku na otvorený tréning nájdete na tomto linku: https://www.streetdance.sk/trening-zadarmo.

      Bezplatné otvorené tréningy hip hop-u s Lacim Strikeom sa uskutočnia v stredu 1. decembra 2021 prostredníctvom aplikácie ZOOM, v nasledovných časoch:

      16:00 - detská skupina (6-7 rokov)

      17:00 - detská skupina (8-9 rokov)

      18:00 - teen skupina (10-14 rokov)

      19:00 - začiatočníci / dospelí tanečníci (15+ rokov)

       

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      zajtra, dňa 26.11.2021, nebude v prevádzke školská jedáleň. Žiaci, ktorí sa v nej stravujú, pôjdu domov hneď po skončení vyučovania. Keďže nebudú vydávané obedy, prosíme Vás, aby ste Vašim deťom, ktoré navštevujú ŠKD zabezpečili väčšiu desiatu, prípadne ich zobrali z pobytu v ŠKD skôr. Ďakujeme za porozumenie.

     • iBobor

     • Obľúbená informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie žiakov. Prebieha vždy online a tento rok v nej skúsili šťastie žiaci 2.,3. a 4. ročníka. Súťažili v dvoch kategóriách Bobrík a Drobec. Úspešnými riešiteľmi sa stali : Viktor Chajdiak z 3.A, Soňa Rentková, Ján Buc, Ella Kurtulíková a Karmen Stašáková zo 4.A. Blahoželáme.

     • Zelená škola

     • Školský rok už máme poriadne rozbehnutý a to isté platí ja pre prácu v Zelenej škole. Od začiatku roka sme už absolvovali mnoho aktivít. Tento rok sa budeme venovať téme Zeleň a ochrana prírody. Žiaci na hodinách informatiky vytvorili informačný letáčik, ktorý potom putoval do každej triedy. Tam sa diskutovalo, tvorilo a pracovalo. Každá trieda vytvorila plagát – skutok pre našu Zem. Jedným z hlavných krokov Zelenej školy je aj AUDIT. Ten už taktiež prebehol v každej triede. Hlavnými aktérmi boli opäť žiaci. Zmapovali okolie školy a vypracovali pracovné listy. Diskutovali o tom, čo je v našej škole dobré, užitočné, ale aj naopak - na čom by sme ešte mohli popracovať. Predniesli návrhy, čo by sa im páčilo v našej zážitkovej záhrade a ako by si ju predstavovali. Kolégium sa pravidelne stretáva a usilovne pracuje. Tento rok nás čaká opäť veľa zaujímavého, tvorivého a ,,zeleného,,. Tešíme sa.

     • Lipy už rastú

     • V piatok 15.októbra sa žiaci našej školy zúčastnili edukačnej aktivity spojenej s vysadením stromov lipy malolistej a veľkolistej. Pripravené dreviny na nich čakali na zelenom priestranstve obecného cintorína. Žiaci boli plní očakávania. Na pokyny dospelých sa s radosťou a elánom pustili do práce. Kontrola vykopanej jamy, vloženie lipy, zatlačenie koreňov do zeme, navozenie zeminy, aby korene stromčekov mali dostatočnú výživu a ochranu. Na záver ešte výdatne lipy zaliať vodou a práca bola hotová. Pokyny a rady skúsených ľudí ako uja Ferka Holuba a p. starostu Petra Kružela, ktorí stromom a prírode rozumejú, žiaci nasávali s veľkou úctou a rešpektom. Vidieť tri generácie ľudí: deti, rodičov a starých rodičov ako spolu vkladajú do zeme stromčeky lipy, bolo pre nás symbolické. Presne ako pokračovanie života 400 ročnej lipy zakladateľa obce Vavreka a odovzdanie skúsenosti a poznatkov dospelých deťom bolo dôkazom, že nám príroda nie je ľahostajná. Od p.Bucovej dostali žiaci úlohu, aby našli mená pre zasadené lipy. Jedno meno vytvorila Ema Ferenčíková zo 4.A. Nazvala ju Lipuška zo Zelenej školy ZŠ s MŠ Vavrečka.

     • Domestos pre školy

     • Pani Nováková a Generál. Dve obľúbené postavičky z projektu Domestos pre školy. Aj tento rok začali naši žiaci boj proti baktériám. Čakajú na nich zaujímavé a hravé aktivity, ktoré im pomôžu poraziť malé potvorky a naučiť sa, ako sa proti nim brániť. Viac informácií nájdete na stránke www.domestospreskoly.sk

     • Šikovné ruky našich žiakov

     • Vesmír – obľúbená vyučovacia téma na hodinách prírodovedy v štvrtej triede. Počas získavania nových poznatkov žiaci ukázali, akí sú kreatívni, šikovní, nápadití a majú chuť tvoriť. Projektová metóda je jednou z najobľúbenejších. Okrem krásnych projektov, ktoré vytvorili, sa spolu s pani učiteľkou spojili aj s hvezdárňou KHaP Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Štvrtáci si pripravili veľa zaujímavých otázok, na ktoré dostali inšpiratívne odpovede. Fantáziu, kreativitu a nápaditosť našich žiakov budeme podporovať a rozvíjať naďalej.

     • Záložky družobnej školy

     • Noví kamaráti zo ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou tiež potešili našich žiakov milým listom, vlastnoručne vyrobenými záložkami a peknými darčekmi z ich kraja.

      Tešíme sa, že aj takýmto spôsobom sa rozvíjajú vzájomné kamarátske vzťahy.

     • Hodina deťom

     • Dňa 21.10.2021 sa na celom Slovensku uskutočnila verejná zbierka v uliciach venovaná deťom - Hodina deťom. 23. ročník tohto grantového programu je zameraný na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Finančná zbierka bude použitá na náklady spojené s bývaním, stravu, lieky alebo školské pomôcky, či podporné služby. Naša pridelená pokladnička putovala obcou spolu so žiakmi a pani učiteľkou, aby sme aj našou účasťou pomohli tým, ktorí to potrebujú. Aj vďaka Vám môžeme robiť život detí na Slovensku lepším.

      Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak stále spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4€ alebo online na www.hodinadetom.sk. Ďakujeme!

     • Prevencia šikanovania

     • Tejto citlivej téme venujeme našu pozornosť počas celého školského roka. Šikanovanie môže vzplanúť z úplne nevinnej aktivity, či hry. Snažíme sa preto so žiakmi pracovať tak, aby pochopili dôsledky nesprávneho konania, ktorým by mohli ublížiť svojim rovesníkom. Posilňujeme ich vzájomnú spoluprácu, kamarátske vzťahy, pomoc mladším spolužiakom, nebojácnosť rozprávať o problémoch a dôveru vo včasnú pomoc. V našom úsilí sú nám nápomocné preventívne programy CPPPaP, bohatá krúžková a mimoškolská činnosť. V šatni bol umiestnený plagát poukazujúci na danú problematiku s dôležitými telefónnymi číslami, kam sa môžu žiaci kedykoľvek obrátiť. Na prízemí je umiestnená schránka dôvery, kde môžu napísať svoje pocity, či čokoľvek, čo ich trápi. V mesiaci november prebehla v každej triede v rámci vyučovania diskusia a aktivity k tejto téme. Žiakom sa ponúkol priestor na rozprávanie o svojich zážitkoch i skúsenostiach. Je dôležité, aby nielen škola, ale aj domáce prostredie venovalo pozornosť pri akejkoľvek zmene správania sa svojho dieťaťa. Včasné odhalenie je základom zdravého fungovania jednotlivca v celej spoločnosti. Aktivitám sa budeme venovať naďalej.

     • Deň jablka

     • Jablká sú už oddávna považované za zdravé ovocie. Pre ľudský organizmus sú bohatým zdrojom potrebných vitamínov. Tento rok bola vo všetkých záhradách bohatá úroda tohto obľúbeného ovocia. V našej školskej dozreli tiež krásne červené jabĺčka, vyznačujúce sa sladkou chuťou. Žiaci si v rámci prestávok na nich pochutnali, pripravili rôzne dobroty a podelili sa aj so spoluobčanmi našej obce. Deň jablka poukazuje na dôležitosť správnej výživy počas celého roka, nielen v tento deň. V triedach prebehli zaujímavé aktivity. Žiaci sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácii, zasúťažili si a ochutnali výborne domáce jablkové pochúťky.

     • Projekt Záložka do knihy spája školy

     • V tomto školskom roku bola za tému projektu zvolená téma s názvom „Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní“. Prvýkrát sa našou partnerskou školou stala škola zo Slovenskej republiky - ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou.

      Pri tvorení záložiek sa žiaci inšpirovali viacerými knihami. Prvákov zaujali Tri múdre kozliatka a kniha Čítajme si spolu. Druháci navštívili školskú knižnicu, kde si každý vybral „tú svoju.“ Tretiaci získali tvorivý podnet z knihy Mach a Šebestová a štvrtáci z klenotnice ľudových rozprávok. Pri čítaní sa stretli s čarovnými vecami a tajne si želali niektorý predmet aspoň na chvíľu vlastniť. Chceli sa zmeniť na víly, princezné, princov, či rytierov, no niektorí aj na múdre kozliatka. Na záložky kreslili, maľovali, strihali, nalepovali...no skrátka... kreativita a fantázia žiakov mala „zelenú“. Veríme, že takto vytvorené záložky potešili nových kamarátov.

     • Oslava dňa knižníc

     • V mesiaci október sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Od roku 1999 sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Vždy býva oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Tento rok pripadol na dátum 25.10. Žiaci počas hodín čítania navštívili školskú knižnicu, čítali, lúštili hádanky o rozprávkach, riešili hlavolamy od Jozefa Pavloviča a „rozmotali“ aj popletené citáty o knihách. Teší nás, že každoročne nám pribúda čoraz viac zanietených čitateľov. Je pre nás podnecujúce, keď z úst našich žiakov počujeme: „Čítanie je moje naj...“ alebo „Už som prečítala 86 strán...“

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • +421 43 552 24 75
    • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
    • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
    • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
    • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
    • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
    • 37903098
    • 2021732625
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje