• Vinš

 • Poďakovanie

 • Kozmove dobrodružstvo v 1.A

  Vďaka preventívnemu programu CPPPaP Námestovo, Kozmo a jeho dobrodružstvá, sa prváci hravým a zaujímavým spôsobom dozvedeli, ako sa chrániť pred rôznymi formami násila v školskom kolektíve. Cieľom tejto univerzálnej prevencie je podporiť schopnosti empatie a regulácie vlastného správania, eliminácie neprijateľného správania či násilia v detských kolektívoch a zvládania konfliktných situácií. Kozmo je postavička, ktorá lieta z planéty na planétu, na ktorých sa stretáva s rôznymi formami násilia (posmievanie sa, agresivita, provokovanie, vyčleňovanie z kolektívu, odmietanie detí, ktoré sú iné...). Cez krátke animované videá, pútavé príbehy a zážitkové aktivity učí deti ako identifikovať formy neprimeraného správania a najmä ako efektívne, priateľskou a nenásilnou formou zvládnuť konflikty. Vždy, keď vidí niečo zlé, rozsvieti sa mu nad hlavou výstražné svetielko. Takéto svetielko dostali aj do 1.A, ktoré sa rozsvietilo vždy, keď sa v triede konalo niečo zlé. Kozmo správanie mimozemšťanov zapisoval do Kozmovej encyklopédie, z ktorej žiakom čítal a učil ich ako sa zachovať v situáciách, ktoré nie sú príjemné. Aby mohol letieť do vesmíru, potreboval čerpať slniečkovskú energiu zo svojej kozmopumpy. Túto pumpu mali prváci k dispozícii a vhadzovali do nej slniečka za všetky dobré skutky, milé slová, pomoc kamarátovi, jednoducho za všetky prejavy dobrého správania. Kozmo tak vždy mohol odletieť do vesmíru a objavovať nové planéty. Vďaka nemu sa prváci naučili všetko, čo potrebuje dobrý pozemšťan vedieť. Kozmo odmenil všetkých kartou dobrého pozemšťana. Na týchto stretnutiach zažili prváci veľa zábavy, a dozvedeli sa veľa užitočných rád. Veríme, že keď sa Kozmo bude pozerať z vesmíru na triedu 1.A, pomyslí si, že ich naučil naozaj všetko a môžu byť príkladom pre ostatných kamarátov. 

 • Pytagoriáda- školské kolo

  Pytagoriáda - obľúbená matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas. Maximálny počet bodov za vypočítané príklady je 15. Úspešným riešiteľom sa stane žiak, ktorý správne vypočíta 10 príkladov. Našimi úspešnými riešiteľmi v kategórii P3 sa stali Jakub Kačena a Pavol Čiernik z 3.A triedy. V kategórii P4 sa medzi úspešných rešiteľov zaradili Jakub Olašák, Igor Janol, Lucián Gabriel Minárik, Michal Kubica a Aneta Pjentková zo 4.A triedy. Gratulujeme. Tešíme sa, že máme v škole veľa nadšencov matematiky. Máme radosť, že ich tento predmet baví a že sa aktívne zapájajú do rôznych matematických súťaží.

 • Vianočný koncert

  Krásnu vianočnú náladu sa podarilo vytvoriť žiakom zo Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka z Námestova. Ich koncert nám pripomenul, že Vianoce sú už za dverami. Mladí umelci sa žiakom predstavili hrou na heligonke, husliach, klavíri i saxofóne. Medzi účinkujúcimi sa predstavila aj naša žiačka Karmen Stašáková z 2.A.. Dievčatá z literárno - dramatického odboru predviedli vtipnú scénku o vianočnýh myškách. Talentovaných žiakov doprevádzali hrou na nástroje ich šikovné pani učiteľky a páni učitelia. Koncert ukončili účinkujúci najkrajšou vianočnou piesňou, ktorú si s našimi žiakmi zaspievali spoločne - Tichú noc, ktorá  má naozaj magickú moc. Ďakujeme ZUŠ Ignáca Kolčáka za nádherný umelecký zážitok. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

 • Vianočné trhy

  Vianoce sú najkrajším obdobím v roku. Tešíme sa na ne všetci. Pani učiteľky spolu so žiakmi usilovne pracovcali celé týždne na výrobkoch, ktoré chystali na vianočné trhy. V stredu 11. decembra sa v škole rozozvučali krásne koledy a vianočné piesne, šírila sa vôňa výborných koláčov. Dolnú chodbu zdobili vianočné dekorácie a výrobky. Postupne prichádzali rodičia, starí rodičia, súrodenci, kamárati, aby obdivovali šikovné ruky tých, ktorí dokážu vytvoriť nádherné, originálne výtvory. Veríme, že si všetci okrem zakúpených výrobkov odiniesli krásne dojmy zo spoločného stretnutia a ozajstnú vianočnú náladu. Ďakujeme.  

 • Šaliansky Maťko- školské kolo

  Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského je súťaž v prednese slovenských povestí. V školskom kole v mladšej kategórii vyhrala Soňa Turčeková (3.A) a v staršej kategórii zvíťazila Natália Hoľmová (4.A). Obe víťazky nás pôjdu reprezentovať na okresné kolo do Námestova. Držíme im palce! 

 • Sv. Mikuláš medzi nami

  "Na sv. Mikuláša neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa." Takto vítali žiaci svojich učiteľov v piatok 6.12. Najviac sa však potešili, keď spoza dverí zaznel zvuk zvončeka, ktorým zvoní sv. Mikuláš. Žiaci mu spievali pesničky, recitovali básničky, za čo ich Mikuláš odmenil sladkým balíčkom. Slávenie tohto sviatku  je predovšetkým o umení rozdeliť sa o to, čo máme. A kto sa s inými dokáže deliť o radosť, úsmev, dobré slovo, pomoc..., ten si môže byť istý, že tento sviatok patrí aj jemu.

 • Kŕmidlo pre vtáčiky

  „Ide zima, ide mráz, kam sa, vtáčik, kam schováš?...“ Takto si druháci spievali na hodine čítania.

  Všetci dobre vieme, že zima a veľa snehu je obrovskou radosťou pre deti, no pre vtáčiky, ktoré u nás ostávajú zimovať, je to naopak. V snehu si ťažko nájdu niečo do zobáčika. Preto sme na športovo- turistickom krúžku „zmajstrovali“ drevené kŕmidlo, do ktorého sme nasypali rôzne dobroty- nie čokoládu, či cukríky, ale všelijaké zrniečka vhodné pre hladné vtáčie brušká. Ďakujeme p. Ferenčíkovi, ktorý nám drevá napílil, zabezpečil kladivá, klince, skrutky... a my sme už len ukázali, akí sme šikovní a zruční.

  V našej školskej záhrade máme kŕmidiel viac. Keď pôjdete okolo, môžete aj vy nasypať nejaké to zrniečko. Možno tak zachránime nejeden vtáčí život.

 • Za výhru do Bratislavy

  Originálny projekt, krásne spracovanie koncertu „O nesmrteľnosti“ pre všetky vekové kategórie, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislavský chlapčenský zbor, vystupujúci umelci a nádherná sála znásobili výnimočný umelecký zážitok z celého koncertu.

  S chlapcami zo zboru sa naši žiaci stretli i osobne v zákulisí. 22. novembra sa zrodila vzácna vzájomná družba.


  PREŽILI SME NÁDHERNÝ

  P rialo nám počasie.

  R áno sme vstali veľmi zavčasu, ale bez problémov.

   Í sť do Bratislavy sa naozaj oplatilo.

  B laváčik vláčik nás priviezol až na Bratislavký hrad.

  E šte sme si prezreli prezidentskú záhradu, Dóm sv. Martina, Michalskú bránu, Prírodovedné  múzeum

     s pútavými expozíciami.

  H lad sme nemali, mamky nás dobre vybavili.


  H lboko si vážime finančnú pomoc všetkých sponzorov a ich krásne gesto urobiť deťom radosť.radosť. Tento

     výnimočný deň sa uskutočnil aj vďaka štedrosti a podpore tých, ktorí nám  deťom nevedia povedať nie.

     Z celého srdca im patrí naše obrovské „ďakujeme.“

  U licami Bratislavy nás sprevádzal študent diplomacie Samuel. Ukázal nám tie najznámejšie a najpútavejšie

     miesta. Stihli sme toho naozaj veľa.

  D etský dom bol super, čakali nás obľúbené atrakcie a pizza.

  B ez chyby. Taký bol náš výlet. Nezabudnuteľný, plný zážitkov a spomienok.

  Y es, áno - ako my hovoríme, ešte radi by sme si ho zopakovali. Veľa sme videli, aj sa naučili.

  V každom z nás ostali neskutočné zážitky a krásne dojmy z plne prežitého dňa.

 • Slávnostná imatrikulácia prváčikov

  „Od škôlky stratil sa kľúč, skrátil sa i hier dlhý lúč, svet plný tajomstiev odkrýva sa znova, v pátraní po novom pomáha škola. Písmená, slabiky, slová, potom vety, veď aj dospelí boli najprv deti. Ten čas zažil každý z nás, keď prvák bol v triede raz.“

  Dňa 28.11.2019 zažili naši prváčikovia slávnostnú imatrikuláciu. Počas celej slávnosti ich sprevádzali naši najstarší žiaci- štvrtáci. Akoby to bolo len včera, keď do školských lavíc zasadli ustráchané tváričky, ktoré nevedeli čo ich v škole čaká. Teraz však žiaci pripochodovali v námorníckych uniformách ako hrdí prváci. Svojou šikovnosťou a nadobudnutými vedomosťami hravo zvládli úlohy na Ostrove pirátov, roztancovali indiánsky kmeň a objavili poklad domorodcov zo Šťastného ostrova. Svojim sľubom potvrdili štvrtákom, že ich budú zodpovedne nasledovať, brať si z nich príklad a že budú hrdo nosiť titul žiak/žiačka základnej školy Vavrečka. Pani riaditeľka slávnostne prijala prvákov do školského cechu a odovzdala im certifikáty spolu so symbolickými kľúčmi od školy. Žiaci svoj program ukončili prváckou hymnou.

  Milí prváci, želáme Vám aby bola Vaša plavba v školskom mori pokojná a aby ste sa aj Vy bez problémov preplavili do štvrtáckeho prístavu. V časoch búrky stojte jeden pri druhom a pomáhajte si navzájom zvládnuť prekážky. Objavujte nové vedomosti, skryté tajomstvá a dobrodružstvá, ktoré ponúka škola. Želáme Vám aby ste vždy hrdí boli, že ste žiakmi tejto školy. Nech raz napíšeme bielou kriedou, že ste boli dobrou triedou.

 • V lete na saniach

  Počuli ste už o sánkovaní bez snehu? Nie? V našej škole sa to podarilo. Vo štvrtok 21. novembra k nám zavítal Sánkarský klub Lendak, kde sa nám predstavili členovia žiackej a juniorskej reprezentácie so svojimi trénermi. Pomocou multimediálnych ukážok sme mali možnosť vidieť sánkarský zimný šport v plnej nádhere. Reprezentanti nám porozprávali o krásach ale aj útrapách tohto športu. Ani jeden z nich sa nezaobišiel bez zranení a pádu. To však k športu patrí a o to viac sa potom tešia zo získaných ocenení. Žiaci mali mnoho otázok a tak sa rozprúdila podnetná diskusia o tomto zimnom športe. Aby sme však nezostali len pri rozprávaní, všetci sme sa poobliekali, zobrali sane a už aj sme išli na ulicu. A práve tu začala naša sánkovačka. Ako sa nám to však podarilo keď vonku nie je sneh? Tu je odpoveď. Aby mohli reprezentanti poctivo trénovať celý rok, majú špeciálne sane s kolieskami. Práve na nich povozili našich žiakov. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si sánkovanie vyskúšali sami - bez pomoci. Ulica sa zmenila na hotovú sánkarskú dráhu, ktorú zaplavil veselý smiech detí, povzbudzovanie a nehasnúca radosť. Ďakujeme Sánkarskému klubu Lendak, ktorý meral cestu aj do našej malej obce. Želáme im veľa športových úspechov, málo zranení a množstvo nových reprezentantov.

 • Ako sova líške bájky čítala

  Dňa 18. novembra sa žiaci zúčastnili bábkového divadelného predstavenia Ako sova líške bájky čítala. V nádhernom prevedení mali možnosť vychutnať si nestarnúce Ezopovove bájky. Líška sa na vlastnej koži presvedčila, že sa nevyplatí robiť iným zlé veci, lebo sa jej to vráti. Veríme, že aj naši žiaci si zapamätali ponaučenia od múdrej sovy a budú sa nimi riadiť. 

 • Hodina deťom

  Vo štvrtok 14. novembra sa Slovensko znova spojilo, aby pomohlo deťom, ktoré to potrebujú. Do ulíc vyšli dobrovoľníci so žltými pokladničkami, do ktorých mohli ľudia prispieť peniaze. Zbierka na podporu detí sa konala aj v našej obci. Dobrovoľníkom- žiakom našej školy, sa vďaka Vám podarilo vyzbierať sumu 141,98 eur, ktorá poputuje nadácii. V predchádzajúcom roku výnos zbierky na celom Slovensku presiahol 183-tisíc eur. Zabezpečila sa tak pomoc pre viac ako 27 000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku. Ďakujeme Vám, že ste sa zapojili do tejto zbierky. Aj vďaka Vašej pomoci sa budú mať mnohé deti lepšie a šťastnejšie. 

 • Kolégium Zelenej školy

  Dňa 15.11.2019 sa slávnostne stretli členovia kolégia Zelenej školy. Našimi hosťami boli aj: zástupca rodičov p. Gabriel Minárik a čestný člen p. starosta  Peter Kružel. Prvým metodickým krokom bolo vytvorenie kolégia na našej škole. Kolégium je skupina ľudí zo školy a jej okolia, ktorým záleží na tom ako bude naša škola vyzerať a ako sa bude správať voči životnému prostrediu.

  Žiaci kolégia prezentovali nápady ako chcú prírode pomáhať. Zaujal nás nápad Jakubka Olašáka, chce darovať prírode Deň bez odpadu. Viete si predstaviť, že na jeden deň by boli naše koše prázdne? Super nápad!

  Dúfame, že naša snaha a odhodlanie povedie k činom uskutočniť všetky dobré nápady. Držte nám prsty! Ďakujeme!

 • Kvalifikácia do okresného kola vo vybíjanej

  Vybíjaná - hra, ktorá má v našej škole čoraz väčšiu obľubu nielen u dievčat, ale aj u chlapcov. Ponúka žiakom pohyb dôležitý pre zdravie, tímovosť, nové kamarátstva a skúsenosti.

  Tejto športovej hre a príprave na súťaž sa žiaci venovali od začiatku školského roka. Zdokonaľovali svoje zručnosti, aby ich vedeli  zúžitkovať v kvalifikácii do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.11.2019 v ZŠ Lokca. Našu školu reprezentovali žiaci štvrtého ročníka- Michal Kubica, Lucián Gabriel Minárik, Jakub Olašák, Marek Janoľ, Ondrej Košút, Laura Buganová, Nela Žuffová, Aneta Pjentková, Emília Šalatová, Vivien Jarošová, tretiačka Tímea Kolenová a druhák Sebastián Poláčik. Ich usilovné tréningy neboli márne. Podarilo sa im vybojovať krásne 1. miesto. Postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 14. 11. v  Zákamennom. Gratulujeme a držíme palce, aby svoj úspech ešte raz zopakovali!

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Štvrtý októbrový pondelok je medzinárodným dňom školských knižníc. Pripomenuli sme si ho aj tento rok. Žiaci boli pozvaní na popoludnie, ktoré sme venovali slovenským spisovateľom- M. Ďuríčkovej, J. Pavlovičovi, K. Bendovej. Predstavili sme si knihy spomínaných autorov, čítali sme si úryvok z knihy Danka a Janka, báseň Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko, riešili sme hádanky a hlavolamy, tvorili sme rýmy. Žiaci pracovali v skupinách, podarilo sa im splniť všetky úlohy.

 • Hrabanie lístia

  „Jeseň už prichádza pomaličky, drobné lístie padá do vodičky...“ To nie sú len slová piesne, ale realita. V našej obci, v parku, máme veľa líp, ktoré sú už pomaly „holé“. Ich listy vytvorili na zemi krásnu farebnú prikrývku. Žiaci zo športovo-turistického krúžku spolu s pani učiteľkami zobrali do rúk hrable a v priebehu jednej hodiny nahrabali obrovské kopy. A aby sa do vriec zmestilo čo najviac, listy sme do nich natlačili ako kapustu do súdka.

 • Záložka do knihy spája školy

  Tento rok sme sa opäť zapojili do 10. ročníka česko-slovenského projektu „ Záložka do knihy spája školy." Tohtoročná téma bola List za listom- baví ma čítať.

  Našou partnerskou školou sa stala obec z Českej republiky, ktorá leží v tesnej blízkosti krajského mesta Plzeň- ZŠ Tymákov. Žiaci sa najprv „zoznámili“ s partnerskou školou prostredníctvom internetu, kde si zisťovali informácie o tejto škole, ale i o spomínanej obci. Počas mesiaca október sa žiaci spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami venovali čítaniu kníh a následne vyrábaniu najrôznejších, no hlavne originálnych, jedinečných záložiek pre našich nových kamarátov a kamarátky z Českej republiky. Pri realizácii projektu sme zažili veľa radosti a dobrodružstva, odhalili múdrosť a krásu detských kníh a tešíme sa na nové priateľstvá.

 • Deň jablka 2.A

  Jeseň nám neprináša iba veľa farieb, ale aj veľa dobrôt v našich záhradách. Aj v našej školskej záhrade máme ovocné stromy- jablone, ktorých plody každoročne zužitkujeme rôznym spôsobom. Tento rok sme sa rozhodli upiecť jabĺčkový koláč. Žiaci plody priniesli z domu a šikovné tety kuchárky nám koláčik upiekli. A keďže október je mesiacom úcty k starším, rozhodli sme sa navštíviť niekoľkých občanov našej obce, podarovať im kúsok koláčika a tiež jabĺčko, ktoré je symbolom zdravia. A aby nám bolo veselo, aj sme si zaspievali- „Gúľalo sa, gúľalo to červené jabĺčko..."

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria