• Čítajme s porozumením

     • V júni sme zrealizovali každoročnú súťaž ČÍTAJME S POROZUMENÍM. Každý ročník mal svojho víťaza. Srdečne blahoželáme Karolíne Bronerskej a Karolíne Krivdovej z 1.A, Natálii Košťálovej z 2.A, Šimonovi Ferenčíkovi z 3.A a Tímei Gurovej zo 4.A. Víťazi získali cenu v podobe peknej knihy. Dúfame, že ich bude motivovať do ďalšieho čítania.

     • Maksík

     • Aj tento rok sa naši žiaci – druháci, tretiaci a štvrtáci- zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže MAKSÍK. Súťaž pre všetky bystré hlavičky sa realizuje na škole každý rok. Súťaži sa korešpondečne v piatich kolách počas celého roka. Blahoželáme Jánovi Znakovi (2.A) a Markovi Kuráňovi (3.A) k získaniu titulu Najmúdrejší Maksáčik, a ostatným žiakom k získaniu diplomu a malej ceny.

     • Pre nášho NAJ tata

     • Futbal zahrať, Lego zložiť,  či bicykel opraviť, všetko zvládneš, tatinko náš, na všetko si odborník.

      Chceme Ti dnes poďakovať, a zasa raz zopakovať, že si pre nás ten NAJ tato, nezabúdaj nikdy na to!

       

     • Súťaž v anglickom jazyku

     • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj záživne motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť patričné ohodnotenie a uznanie. Súťaž Englishstar oslovila našich žiakov a splnila ich očakávania. Mohli si overiť úroveň svojich vedomostí aj z cudzieho jazyka. Srdečne blahoželáme všetkým zúčastneným, nakoľko úroveň ich vedomostí je vysoká, všetci dosiahli úroveň viac ako 90 %. Svedčí o tom získanie diplomov so zlatou medailou a malým darčekom. Najúspešnejším spomedzi súťažiacich sa stal Peter Ďurana z 3.A , ktorý dosiahol 100% úspešnosť. Gratulujeme a tešíme sa na anglické súťaženie o rok.  

     • Pasovanie prvákov za členov školskej knižnice

     • Na známosť sa všetkým dáva,

      že každý prvák a prváčka sa právoplatnými čitateľmi našej knižnice stáva.

      Školská brána otvorená,

      školským kľúčom podoprená,

      kto do nej vojde,

      čítať už vie, či je ona, či je on,

      čitateľka, čitateľ vyjde von.

      ... znelo našou školskou záhradou na oslavu našich prvákov, ktorí sa naučili všetky písmenka a rozlúčili sa so šlabikárom. Už nemusia prosiť, aby im niekto prečítal rozprávku. Vedia si ju prečítať už sami. Stali sa oficiálnymi čitateľmi knižnice. Zložili sľub čitateľa a zdolali niekoľko úloh, ktoré si pre nich pripravili štvrtáci. Teraz sa už môžu veselo hrnúť požičiavať si knižky v našej školskej knižnici. Veríme, že budú našu knižnicu navštevovať radi, že nájdu v nej veľa poučného, zábavného a inšpiratívneho. Teší sa na nich veľa zaujímavých príbehov, rozprávok ukrytých v knihách.. Tak prváci, hurááá do čítania!


       

     • Učíme sa s Canvou

     • Súčasťou nášho školského vyučovania je aj zavádzanie digitálnych nástrojov do výučby. V tomto školskom roku si pani učiteľky a žiaci vyskúšali prácu vo webovej platforme Canve, ktorá je určená na tvorbu grafického materiálu. Bola založená v roku 2012 a je prístupná pre všetkých, bez potreby grafických programov. Užívatelia majú možnosť pracovať s databázou fotografií a ľahko modifikovateľných predlôh (šablón), ktoré sa dajú upravovať. Aplikácia má všestranné využitie a možno ju využiť v rôznych predmetoch a na rôznu tému. Učiteľom poskytuje možnosť pripraviť si zaujímavý materiál, zároveň slúži ako digitálny nástroj hodnotenia. Žiakom otvára bránu k využitiu fantázie. Žiaci si v Canve tvoria pojmové mapy, projekty, prezentácie, pozvánky. Veľmi radi si vytvárajú diplomy a rôzne animácie.

     • Zber papiera pokračuje...

     • Milí rodičia,

      3. zber papiera pokračuje od 07.06. do 23.06.2023.

      Papier je najlepšie doviesť ráno ku železnej búde (za budovou ŠKD), kde ho preberie pán  školník, ktorý zároveň zapíše jeho váhu. Po dohode s triednou pani učiteľkou môžete priniesť papier aj v inom čase. Ďakujeme.

     • Zážitková záhrada sa rozrastá

     • V tomto školskom roku pribudli do školskej záhrady nové originálne prvky. Sú nimi náučne panely, ekologická hra, dendrofón, skok do diaľky, skleník a lanový prechod. Všetky vzdelávacie predmety sú súčasťou školského vyučovania vo vonkajšom prostredí, ktoré sa snažíme realizovať vždy ako to počasie dovolí. Na celkovom vzhľade záhrady sa aktívne podieľajú aj samotní žiaci. Svedomito sa starajú o vyvýšené záhony, zbierajú bylinky, vyrábajú domčeky pre včielky i vtáčiky. Každý deň dbajú o to, aby rastlinkám nič nechýbalo. Tešíme sa, že naša škola aj takýmto spôsobom napreduje v rozvoji environmentálnej výchovy.

     • Beseda s osobnosťou obce

     • V utorok, 7.6.2023, nás poctila svojou návštevou ďalšia významná osobnosť z našej obce – plk.gst.Ing. Tomáš Pjentek, rodák z Vavrečky. Žiakom priblížil náročnú prácu profesionálneho vojaka, svoju životnú cestu i pôsobenie v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Vojenské oblečenie, vysoká vojenská hodnosť, tituly, vzdelanie, profesionálne vystupovanie, výrazný hlas, prirodzený rešpekt, celkový výzor, prezentácia vojenských aktivít a na druhej strane skromnosť, priateľský prístup, milý úsmev, žiakov veľmi zaujali. Dôležitosť svojho povolania im pán Pjentek priblížil pútavým rozprávaním svojich zážitkov z rôznych kútov sveta. Sme radi, že si pre nás vo svojom nabitom programe našiel čas a sme hrdí, že v našej obci máme šikovných a úspešných ľudí, ktorí aj za hranicami nášho štátu hrdo reprezentujú svoj rodný kraj i celé Slovensko.

     • DEŇ DETÍ patril iba deťom

     • Oslávili sme ho spoločne aj s materskou školou. Doprialo nám ho i krásne slnečné počasie. Od rána sa zo školského dvora ozývala hudba, ktorú sprevádzal detský smiech, potlesk a zábavné šantenie. Pre deti bol pripravený bohatý program, v ktorom nechýbali animátorky, súťaže, hry, bublinková i disco show, maskot, dopravné ihrisko. Všetci si zasúťažili v rôznych disciplínach, zatancovali do sýtosti. O „ohňovú a vodnú show“ i následné hasenie sa postarali naši hasiči z dobrovoľného hasičského zboru pod vedením p. Michala Hrkľa. Zmrzlina, sladkosti, darčeky zo ZRPŠ i školy vyčarili úsmev, tak ako sa na Deň detí patrí, každému dieťaťu. Naše poďakovanie patrí skvelým rodičom – maminkám zo ZRPŠ za balíčky sladkostí, financovanie animačného programu i pomoc pri organizácii celého dňa, ockom Martinovi Poláčikovi a Milanovi Králikovi za pomoc pri rozložení dopravného ihriska i postavení skleníka, pani kuchárkam za vynikajúci perník, pitný režim, chutný guláš, pani učiteľkám, upratovačke i školníkovi, bez ktorých by tento super deň nedopadol na výbornú. Už teraz sa tešíme na budúci rok. Určite spolu niečo vymyslíme. Nechajte sa prekvapiť.

     • Nech náš pozdrav celým svetom letí....

     • Milí žiaci, milé naše deti!

      K Vášmu krásnemu sviatku Vám želáme všetko najlepšie, nech sa Vám splnia Vaše sny.

      Nech sa Vám darí, nech ste šťastní doma i v škole, nech máte lásky dosť ako má vody more.

      Nech je tento deň pre Vás dňom splnených prianí, nákazlivého smiechu a dobrej nálady, kde láska a šťastie sú magnetom, ktorý sa nikdy neoddelí.

      Nech Váš smiech deti, celý vesmír obletí....

     • Eko program Slimáčika Máčika

     •  V utorok absolvovali žiaci zaujímavú vyučovaciu hodinu, ktorej súčasťou bola rozprávka s názvom „Výlet slimáčika Máčika.“ Slimáčik žije na čistej lúke a jedno ráno sa vyberie na výlet. Na výlete objaví novú lúku znečistenú odpadkami. Lektorka, pani Alena Vajdová, prostredníctvom tejto rozprávky predviedla žiakom ekovýchovný program na podporu triedenia odpadu a kompostovania. Našu školu navštívila aj v roku  2018, 2019 a 2021 a zabezpečuje lektorskú činnosť  ekovýchovných programov pre neziskovú organizáciu Deti čistej Zeme n. o. Cieľom programu je deti naučiť, prečo odpad triediť a ako môžeme znížiť množstvo odpadov v našom koši.

     • Keď sa žiaci stanú učiteľmi

     • V rámci projektu Školský digitálny koordinátor prebiehajú u nás okrem iného aj rovesnícke vzdelávania. Žiaci si vyskúšali pozíciu pani učiteľky a na chvíľku sa vžili do jej namáhavého zamestnania. Tentokrát to boli štvrtáci, ktorí si v programe Canva pripravili pre tretiakov pracovné listy na opakovanie slovných druhov. Na vyučovanie sa poctivo pripravili. Počas hodiny slovenského jazyka svojim kamarátom vysvetľovali učivo, pracovali v skupinách a usmerňovali ich pri práci. Každá aktivita končí hodnotením, na ktoré nezabudli ani v tomto prípade. Práca v programe Canva patrí medzi obľúbené činnosti žiakov v každom ročníku. Sme radi, že svoje nápady a kreativitu využívajú naši žiaci všestranne.

     • Maľovanie trochu inak

     • Žiaci si skúsili zaujímavú tvorbu maľovania prírodným materiálom, ktorým je blato. Svoju fantáziu zviditeľnili priamo na papier svojimi prstami. Namaľovali obrázky (kvietky, vtáčiky, motýle, slniečko i obláčiky), z ktorých vznikol jeden originálny obrázok s prírodným motívom. Žiaci zbožňujú kreatívne činnosti, pri ktorých môžu dať priestor svojej fantázii a tvorivosti, a práve táto aktivita bola jedna z nich. Maľovanie si veľmi užili, bolo pre nich oveľa jednoduchšie ako klasické maľovanie, pretože bolo bez štetcov a ceruziek.

     • Beseda s osobnosťou – rodákom obce

     • V piatok, 19. mája, sa žiaci zúčastnili zaujímavej besedy. Naše pozvanie prijal známy slovenský módny dizajnér Pavol Dendis, ktorý navštevoval aj našu školu. Potešil sa, že sa zmenila a napreduje .Žiakom porozprával o svojej práci, súkromnom živote i o svojich splnených snoch. Jedným z nich je jeho vlastná dizajnérska značka a práca, ktorá ho napĺňa a baví. Žiakom predstavil svoju tvorbu, vytvorené modely pre známe osobnosti i psa Brutusa, ktorého si adoptoval z útulku. Všetkým dodal odvahu, že nie všetko sa podarí na prvý raz a nie všetko bude hneď tak, ako si predstavia. Dôležité je nevzdávať sa pri prvom neúspechu a stále kráčať za svojím snom, ktorý sa jedného dňa určite splní, tak ako jemu. Celá beseda prebiehala v priateľskej atmosfére. Pavol trpezlivo odpovedal na všetky zvedavé otázky. Žiaci si pre neho pripravili milý darček - trička jeho obľúbenej farby s podpismi všetkých. Pavlovi ďakujeme, že nám venoval svoj vzácny čas a prišiel k nám. Želáme mu naďalej veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

     • Vyhodnotenie cieľov Zelenej školy

     • Cesta našej Zelenej školy, po ktorej kráčame v certifikačnom období v prioritnej téme Zeleň a ochrana prírody už druhý rok, je blízko cieľa. Žiacke kolégium malo na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 12.05.2023 dôležitú úlohu - zmerať prvý cieľ Environmentálneho akčného plánu, ktorým bolo zvýšiť podiel zelene v školskej záhrade o 10%. Žiaci mali na stole údaje z auditu na začiatku certifikačného obdobia 2021/2022, údaje z kontrolného auditu v septembri 2022 a  zistený skutočný stav k 12.05.2023. Počet novej zelene spočítali na kusy a potom na percentá. Vysadili sme: 12ks jablone, pagaštan konský 1ks, javor mliečny 1ks, moruša biela 1ks, kríky maliny, ríbezle 16ks, ruža Parfuma 6ks, zelená strecha 2,4m² , vyvýšené záhony 9ks, 20 ks kvetináčov – muškáty.

      V záhrade, pribudlo: 15 stromov, 22 kríkov, 9 záhonov, 20 ks kvetináčov s kvetmi, tráva 2,4m². Výsledok hodnotenia znel: „Cieľ sme splnili. Prekročili sme 10 %.

      Druhým cieľom bolo zrealizovať do konca apríla 2023 minimálne desať environmentálnych aktivít zameraných na poznávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia. Naše číslo je viac ako 35 uskutočnených environmentálnych aktivít. Veľmi sa z toho tešíme.

      Dňa 2.júna navštívi školu hodnotiaca komisia, ktorá našu prácu a splnené ciele dôkladne preverí. K  práci sme pristupovali zodpovedne a veríme, že zelená premena školského dvora bude tým najlepším vysvedčením. ​​​​​​​

     • Podarilo sa nám chytiť Námestovskú rybku

     • V 2. ročníku okresnej výtvarnej súťaže NÁMESTOVSKÁ RYBKA sme boli opäť úspešní. V kategórii ZŠ na tému KRAJINA, ako miesto kde žijem, získal 3. miesto Šimon Ferenčík z 3.A. Šimonovi gratulujeme a želáme, aby svoj výtvarný talent naďalej rozvíjal.

     • Matematický klokan

     • Najväčšia matematická súťaž na Slovensku, ktorú organizuje nezisková organizácia Talentída, prebehla aj tento školský rok. Celkovo sa do nej v 1.-3. kategórii zapojilo 37 299 žiakov z celého Slovenska. Srdečne blahoželáme Karolínke Bronerskej z 1. A, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou. Ostatní zúčastnení žiaci získali diplom za účasť a cenu. Všetkým prajeme veľa chuti do súťaženia aj budúci rok.

     • Je krásne mať mamu.....

     • Dňa 14.5. sme v kultúrnom dome zažili výnimočný deň. Je ním vždy druhá májová nedeľa venovaná všetkým mamám. Spoločne sme oslávili sviatok venovaný našim najdrahším. Detskí umelci zo základnej i materskej školy predviedli pestrý program plný básničiek, pesničiek, tancov. Prítomných presvedčili, že sa v nich ukrýva talent, za ktorý boli odmenení silným potleskom. Slzička dojatia sa leskla v očku nejednej mamy.

      Milé mamičky, mladé, menej mladšie, menej staršie či najstaršie... Na tom predsa nezáleží. Stále ste, budete a navždy ostanete večne krásne. ĎAKUJEME.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje