• Vesmír očami detí 2022

     • Táto obľúbená súťaž, ktorej hlavným organizátorom je Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, je najpočetnejšia, čo sa týka zapojenia škôl. Téma je krásna a pre deti dobre spracovateľná. Z celkového počtu 34 prihlásených školských zariadení a z 361 prihlásených diel sme v 37. ročníku regionálnej súťaže dosiahli krásny úspech. Postarala sa oň Timea Gurová z 3.A, ktorá získala druhé miesto v kategórii základné školy, II. veková kategória, žiaci 1-4. ročník. Výtvarné diela hodnotili členovia odbornej poroty Mgr. Art Anna Farbaková, Mgr. Zuzana Salus a Janka Tarabová. V septembri budú víťazní jednotlivci pozvaní na vernisáž spojenú s aktivitou Krajskej hvezdárne v Žiline. Tešíme sa z výbornej reprezentácie školy. Gratulujeme!

     • Svetový deň vyučovania vonku Outdoor classroom Day

     • 20.05. - Svetový deň vyučovania vonku je globálne hnutie, vďaka ktorému je čas vonku súčasťou dňa každého žiaka. Vyučovanie vonku prináša mnoho výhod pre žiakov od zvýšenej pozornosti až po praktické zručnosti v prírode pomocou svojich zmyslov. Efektívna spolupráca v skupinách zlepšuje sociálne zručnosti. Vonkajšie prostredie prirodzene inšpiruje žiakov byť fyzicky aktívnejšími a prinajmenšom ich robí zdravšími. Ako Zelená škola sa snažíme presunúť učenie do exteriéru vždy, pokiaľ sú dobré poveternostné podmienky. Často využívame zážitkovú záhradu, ktorá sa každým dňom rozrastá. Na jej postupnom zveľaďovaní a formovaní sa podieľame spolu so žiakmi.

     • Výtvarná súťaž Námestovská rybka

     • V 1. ročníku tejto okresnej súťaže sme dosiahli veľmi pekný úspech. V I. kategórii ( 5-8 rokov) boli ocenené práce žiakov druhého ročníka. Na druhom mieste sa v rámci okresu umiestnila Yevheniia Fedorchuk. Cenu poroty získali Marko Kuráň a Šimon Ferenčík. Blahoželáme a tešíme sa z peknej reprezentácie školy. Výsledky potvrdila porota dňa 29.04.2022 v zložení: Mgr. Janka Peštová Sýkorová výtvarníčka, ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo, Mgr. Janka Brišová – výtvarníčka, ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo , Mgr. Alena Durčáková – výtvarníčka, SZUŠ Fernezová Námestovo a Mgr. Peter Kováčik - výtvarník Námestovo.

     • Zber papiera pokračuje

     • Zber papiera pokračuje v termíne od 30.5. do 17.6. 2022. Papier je najlepšie doviesť ráno ku železnej búde (za budovou ŠKD), kde ho preberie pán školník, ktorý zároveň zapíše jeho váhu. Po dohode s triednou pani učiteľkou môžete priniesť papier aj v inom čase. Ďakujeme za ochotu a porozumenie.

     • Náš kamarát Photon na vyučovaní

     • Photon je robotickou hračkou, ktorá sa dokáže zdokonaľovať spoločne s deťmi. Deti sa radi učia, keď spoznávajú nové, keď môžu s niečím experimentovať. Za týmto účelom vznikol aj Photon. Žiaci si môžu svojho Photona naprogramovať vďaka tabletu alebo smartfónu prostredníctvom aplikácie Photon Coding, ktorá využíva rovnaké rozhranie aké má napr. programovací jazyk Scratch od MIT alebo Blockly od Google. Avšak programovací jazyk, ktorý nájdete v mobilnej aplikácii Photon Coding je zjednodušený tak, aby bol vhodný aj pre deti od 6 rokov. Jediným limitom je predstavivosť dieťaťa. Photon má široké spektrum využitia na rôznych vyučovacích predmetoch. Na našej škole je obľúbenou pomôckou, nástrojom na hodnotenie, učíme sa s ním programovať. Či je to informatika, slovenský jazyk alebo prírodoveda, Photona dokážeme využiť na každom predmete. Viac informácií o využívaní digitálnych technológií a fotografií nájdete v projektoch Školský digitálny koordinátor.

     • Plavecký výcvik

     • Základný plavecký výcvik sa uskutočnil v dňoch od 09.05 – 13.05. 2022 v mestskej plavárni v Tvrdošíne. Absolvovali ho žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka, ktorí získali základné plavecké zručnosti, či ešte viac zdokonalili svoje plavecké umenie. Naši plavci si plaváreň poriadne užili a zabavili sa. V posledný deň si zmerali sily v rýchlostných pretekoch a za svoju snahu a usilovnosť získali odmenu a mokré vysvedčenie.

     • Naši „slávici“ rozospievali školu

     • V speváckej súťaži Slávik Slovenska sa školského kola zúčastnili žiaci, ktorým spev prirástol k srdcu a majú talent, aby svoje spevácke umenie naďalej zdokonaľovali. V dvoch kategóriách si žiacke publikum vypočulo ľudové pesničky, každú v inom, originálnom prevedení. Víťazom Jánovi Bucovi zo 4.AOlívii Hoľmovej z 2.A srdečne blahoželáme. Gratulácia patrí všetkým účinkujúcim.

     • Zelený skutok - môj skutok pre našu Zem

     • "Keď veľa mladých ľudí na mnohých malých miestach urobí veľa malých skutkov, môžu zmeniť tvár sveta."

      Ku Dňu Zeme bola vyhlásená školská súťaž O naj zelený skutok. Žiaci svoje úsilie ako pomôcť Zemi zdokumentovali a poslali fotografie. Svojou aktívnou činnosťou prispeli k tomu, aby sa miesto pre život stalo krajšie a zelenšie nielen v prostredí školy, ale aj v širšom okolí našej obce. Vybrať z fotiek ten naj skutok bolo veľmi ťažké. Žiaci sa venujú separovanému zberu odpadov a usilujú sa o zlepšenie nášho životného prostredia. Získavajú vedomosti o úspore energií, šetrení vody, aby ich dokázali realizovať v škole i doma. Svoje poznatky prakticky využívajú aj pri rôznych ekoaktivitách, učia sa tolerancii, tvorbe a zodpovednému konaniu voči druhým a k prírode. Sadenie a pestovanie byliniek či zeleniny je sprevádzané každodennou starostlivosťou o zasadenú zeleň. Polievanie je pre žiakov zábavnou aktivitou, Hneď zrána popolievajú trávnik, kvety, vyvýšené záhony, aby nevyschli počas horúcich dní a starajú sa, aby sa všetko zelenalo. Ani pomoc štvornohým kamarátom im nie je ľahostajná. Navštívili útulok, aby pomohli. Hoci sa len na jeden deň stali pomocníkmi, stále sa snažia šíriť osvetu, aby títo štvornohí priatelia neboli opustení, aby si ich niekto osvojil.

      Zelený skutok nemusí byť iba zelený. ak je plný pomoci a úsilia zmeniť čokoľvek k lepšiemu, plní svoje poslanie - urobiť svet krajším.

     • Mama je len jedna...

     • „Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju nemôže nahradiť nik.“ 

      Tento školský rok sme konečne spolu s našimi žiakmi a ich mamičkami oslávili Deň matiek. Na slávnostnej akadémii, ktorá sa konala v kultúrnom dome druhú májovú nedeľu, predstavili žiaci zaujímavý program plný tanca a spevu. Spolu s pani učiteľkami ho poctivo pripravovali a za krátky čas nácviku predviedli krásne kultúrne pásmo. Deň matiek je príležitosťou poďakovať mamičkám za ich vrelú lásku, za ich nehu, snahu a starostlivosť, za všetko, čo pre nás spravili. Ale vďaka za mamkinu najčistejšiu lásku, aká na svete existuje, im patrí každý deň. Každá mama zahrňuje svoje deti nezištnou opaterou a nekonečnou trpezlivosťou pri každodennej pomoci a ochrane. A preto na záver len dodáme:

      „Každý chce zachrániť Zem, ale nikto nechce pomôcť mame umyť riad.“

     • Pokračujeme v projekte s obľúbenými Hrdinami FAST

     • Po minuloročnom úspešnom realizovaní projektu Fast Heroes sme sa opäť zapojili do tejto globálnej informačnej zdravotníckej kampane. Ku rodine školských záchranárov sa v tomto školskom roku pridali prváci a tretiaci. Počas piatich týždňov sa žiaci cez zaujímavé hry, videá a rôzne aktivity oboznámili s rozpoznávaním príznakov mozgovej príhody u svojich starých rodičov a naďalej získavajú drahocenné informácie ako včas zavolať pomoc a zachrániť to najcennejšie – život.

     • Pomôž našej škole vyhrať výpočtovú techniku od Lidla!

     • Aj vďaka vášmu hlasu môžeme vybaviť našu školu modernými notebookmi i desktopmi, monitormi i kamerami a ďalšou technikou v hodnote až 5 000 eur! Stačí nakupovať v Lidli a zbierať balíčky nálepiek „Slovenskô ako maľované“. Vo vnútri nájdete kartičku s hlasovacím kódom, s ktorým môžete od 2. mája do 30. júna 2022 zabojovať za našu školu na stránke malovaneslovensko.sk.

      Ďakujeme za každý hlas! 

     • Zelený skutok pre Adamov potok a Vavrečanku

     • Význam a potreba vody je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Žiaci to chápu, snažia sa vodu šetriť, využívať úžitkovú a pomáhať vyčistiť znečistené brehy potokov v našej dedine. Vyčistený Adamov potok a Vavrečanka tečúce cez obec Vavrečka žblnkajú pesničku pre deti s názvom ĎAKUJEME VÁM!

     • Projekt „...ideme hrať ping-poooooong...

     • V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do projektu „...ideme hrať ping-poooooong...“. Symbolicky sme ho odštartovali dňa 6. apríla, kedy sa oslavuje Svetový deň stolného tenisu pre všetkých (WTTD for All). Tento projekt vyhlasuje Medzinárodná stolnotenisová federácia (ITTF). Iniciátorkou tohto kroku, ambasádorkou a dodnes hlavnou organizátorkou projektu osláv WTTD for all na Slovensku je najúspešnejšia žena v histórii stolného tenisu na Slovensku pani Alica Chladeková-Grofová.

      Tomuto druhu športu sa žiaci venovali v priebehu dvoch týždňov (s prestávkou počas veľkonočných prázdnin). Veľké „plus“ tejto obľúbenej hry je v tom, že kto hrá ping-pong, nehrá sám, ale vždy s nejakým „športovým“ protihráčom- kamarátom. Počas dopoludní - na hodinách TSV, ale aj popoludní v ŠKD, či na krúžkovej činnosti, mali žiaci možnosť zahrať si ping - pong nielen medzi sebou, ale aj s pani učiteľkami. Vyskúšali si dvojhry, štvorhry i obľúbený kolotoč. Jedným z cieľov tohto projektu je, aby sa do hry zapojilo čo najviac žiakov a dospelých. Nám sa to podarilo, pretože si ho vyskúšali aj žiaci, ktorí ho až tak dobre hrať nevedeli, a aj tí, ktorí ho ešte vôbec nehrali.

      Dňa 22.4. sme v škole zorganizovali súťaž O POHÁR RIADITEĽKY ŠKOLY, do ktorej sa zapojilo 25 žiakov z 2.-4. ročníka. Víťazi boli odmenení medailou: za 2. ročník- 1. miesto Filip Kramarčík, 2. miesto Marko Kuráň, 3. miesto Martin Babinský, u tretiakov- 1. miesto Roman Kovaľ, 2. miesto Richard Rentka, 3. miesto Rebeka Košťalová, v 4.A- 1. miesto Adrián Baraniak, 2. miesto Šimon Gura a 3. miesto Filip Tkáč. Najlepším pingpongovým hráčom školy sa stal Sebastián Poláčik, ktorý získal spomínaný víťazný pohár. Výbornými výkonmi zúčastnených hráčov sme splnili aj ďalší cieľ projektu: prebudiť a zvýšiť záujem o tento druh športu, ktorý nielen spája, rozvíja pohybové schopnosti, pozornosť, rýchlosť, ale zároveň dokáže všetkých zabaviť. Aj budúci rok sa tešíme a určite „...ideme hrať ping-poooooong...“

     • Aktivity ku DŇU ZEME

     • Už druhé certifikačné obdobie sa snažíme žiť ekologicky, kamarátiť s prírodou a naše ekologické zmýšľanie tak premietať do každodenného života. Deň Zeme oslávili žiaci, učitelia a celý kolektív Zelenej školy naozaj aktívne. Vytýčený cieľ v každej oblasti jej programu sa nám podaril splniť.

      Zasadíme pagaštan konský

      Rovesnícke vzdelávanie: ručná výroba papiera = recykláciou starého

      Vyčisti miesto kde žiješ = uvidíš krásnu čistú lúku

      Vysadíme jedlé kríky ríbezlí a malín = pre seba aj pre vtáčiky

      Zachránená planéta = môj darček pre teba zemička, výtvarné aktivity

      Enviropátračky = pozorujeme vtáky, včielky, stromy, rastliny

      Robíme to pre našu planétu, teda pre seba.

     • Zasadili sme nový život

     • V roku 2021 sa na Deň Zeme zrodila veľmi pekná tradícia v našej škole – sadenie stromu za asistencie významnej osobnosti obce. V školskej záhrade tak k javoru mliečnemu pribudol pagaštan konský. Tento školský rok sa niesol v znamení športu, pretože sa konali zimné oympijské i paraolympijské hry. Symbolicky sme si preto za osobnosť obce zvolili osobu úzko spätú so športom, pána Slavomíra Praja, ktorý nový strom zasadil opäť za asistencie štvrtákov. Tí slávnostne odovzdali štafetu sadenia tretiakom, aby v tejto milej tradícii pokračovali. Uvidíme, aká osobnosť k nám budúci rok zavíta a aký strom začne písať svoj životný príbeh v školskej záhrade. Zážitkovou aktivitou počas Dňa Zeme bolo sadenie úžitkových kríkov malín, egrešov, černíc, červených a čiernych ríbezlí.

     • Deň lesov

     • Dátum 21. apríl je venovaný Medzinárodnému dňu LESOV. Oslavujeme ho od roku 2012 a na škole si ho pripomíname každý rok. Pri tejto príležitosti sa v rámci tried realizovali rôzne aktivity. Žiaci hľadali v knihách a príbehoch rôzne informácie a odpovede na otázky. Pripomenuli si význam a dôležitosť stromov pre nás život. Nechýbala ani prechádzka do lesa, kde zažili veľa zábavy. Počas hier objavovali krásu stromov a prírodného prostredia.

     • Výzva DEŇ ZEME 22.04.2022

     • Oslávte s nami Deň Zeme a pomôžte nášmu životnému prostrediu.

      Doprajte si dobrodružnú prechádzku. Poznáte lepší spôsob oslavy Dňa Zeme ako je pobyt v prírode? Vyberte sa na túru do lesa alebo na vychádzku k Vášmu obľúbenému miestu v prírode. Okrem dobrej nálady a úsmevu na tvári si zoberte aj rukavice a vrecia na odpadky. Spojíte tak príjemné s užitočným a stanete sa dobrým príkladom pre ostatných. Ak svoju aktivitu zdokumentujete a pošlite nám fotografiu alebo video na zsvavrecka@gmail.com, automaticky Vás zaradíme do našej školskej súťaže O naj zelený skutok. Len od nás záleží, či príroda ostane krajším a zdravším miestom pre náš život.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje