• Zber železného šrotu

     • Milí rodičia,

      v piatok, 24.06.2022, sa uskutoční zber železa v obci. Žiaci budú zbierať železo od 8:30 hod do 11:00. Prosíme všetkých, ktorí sa chcú k žiakom pripojiť, aby nechali železo pred svojou bránou. Železo môžete priniesť aj pred školu do 12.00. Veľmi pekne ďakujeme.

     • Matematický klokan

     • Najväčšia matematická súťaž na Slovensku, ktorú organizuje nezisková organizácia Talentída prebehla aj tento školský rok. Celkovo sa do nej zapojilo 62 544 žiakov z celého Slovenska. Srdečne blahoželáme Dávidovi Hrkeľovi z 1. A a Yevheniii Fedorchuk z 2.A , ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. Ostatní žiaci získali účastnícky diplom a cenu. Tešíme sa.

     • „My sme super deti, výhra k nám už letí....“

     • V marci sa naša škola prihlásila do súťaže Kaufland - Záhradka do triedy. Každá trieda dostala poštou balíček s rôznymi semiačkami. Úlohou žiakov bolo semiačka zasadiť a správnou starostlivosťou z nich vypestovať rastlinky. Keď sa objavili zelené lístočky, presadili ich do vyvýšených záhonov v zážitkovej záhrade. Rastlinke, ktorej sa najviac darilo, dali meno Šampiónka. V 2.A triede sa ňou stala paradajka menom RAJČIATKO. Do spoločnosti Kaufland, ktorá je vyhlasovateľom tejto celoslovenskej súťaže, zaslali šikovní druháci list s fotkami a nakreslenou rastlinkou v programe TUXPAINT. Z veľkého počtu zúčastnených škôl uspeli a pre školu vyhrali skleník. Ten sa stane súčasťou zážitkovej záhrady. Žiakom z 2.A ďakujeme za skvelú reprezentáciu a super výhru, z ktorej sa veľmi tešíme

     • Deň otcov

     • „Dve rúčky deťom stvoril Boh: pre ocka jednu ,druhú mame.“ (Milan Rúfus)

      V máji sme ďakovali mamkám, tretiu júnovú sobotu sme oslávili Deň otcov. Ockovia sa aspoň na chvíľu vrátili do svojich detských čias a zažili svet očami svojich ratolestí. Pri spoločných hrách, súťažiach, aktivitách či štafetovom behu spolu strávili dopoludnie plné zábavy. K tomu nádherné počasie, výborný guláš od super kuchára, pána Karola Pjenteka a nezabudnuteľné, spoločne strávené chvíle. Tie určite ostanú v pamäti ešte dlho a vyčaria úsmev na tvári ako milé charakteristiky ockov zo žiackych zápisníčkov:

      „Ocko je silný,  lebo ma nosí na rukách.
      Ocko je môj hrdina, lebo ma ochráni pred všetkým, aj pred osou.
      Ocko ja najlepší,  lebo mi všetko dovolí, môžem vojsť dnu aj v zablatených čižmách.
      Ocko ja veľký kamoš,  vie hrať futbal aj s barlami.
      Ocko sa rád smeje  a vždy ma rozosmeje, je  môj šaško  šaškový.
      Najradšej mám ocka, keď  varí,  zje za mňa všetko.
      Ocko vie tancovať aj ako baletka.
      Chcem byť ako môj ocko, on ma ľúbi a mamku nosí na rukách.
      Ocko, tatík, tatinko, ty si naše zlatinko.“

     • Dlane dokorán

     • Reagovali sme na výzvu Základnej školy s materskou školou Trakovice: „Obkresli svoju ruku , napíš do nej svoj dobrý skutok a podeľ sa s ním s nami.“ Cieľom výzvy bolo nájsť v sebe to dobré. Reťaz dobrých skutkov žiakov našej školy merala 8,4 m.

     • Divadelné predstavenie

     • V stredu 15.6. sa žiaci a deti z materskej školy zúčastnili predstavenia Zlaté kuriatko, ktoré im odohral divadelný súbor z Prešova. Rozprávka o líške a vlkovi bola pútavá a veselá. Predstavenie sa všetkým páčilo. Celým kultúrnym domom sa ozýval smiech a silný potlesk.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      v poslednom týždni školského vyučovania, t j. od 27.06. do 30.06., nebude v činnosti ŠKD z prevádzkových dôvodov. Po vyučovaní odchádzajú žiaci na obed, ktorý budú mať zabezpečený. Dňa 30. 06. (odovzdávanie vysvedčení) bude z prevádzkových dôvodov prerušená prevádzka školskej jedálne, žiakom nebude poskytnutý obed. V tento deň končí vyučovanie po slávnostnom odovzdávaní vysvedčení o 10:30 hod.

     • Ďakovný list

     • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva udelilo našej škole „Ďakovný list“  za účasť v 10. ročníku súťaže „Moje ľudské práva“. Zhodnotili, že výtvarné práce žiakov a žiačok našej školy prispeli k vysokej umeleckej aj ľudskoprávnej úrovni tejto súťaže.

      Stredisko súčasne poďakovalo pedagogickému kolektívu našej školy za odbornú pomoc žiakom a žiačkam  pri tvorbe výtvarných prác. Vyslovili presvedčenie, že aj takéto aktivity patria do výchovno-vzdelávacieho procesu a umožňujú žiakom  hlbší osobnostný a vedomostný rozvoj.

     • Edukačný robot mTiny   

     • Edukačný robot mTinyje určený pre deti už od 4 rokov. Je ideálnym nástrojom na prvé oboznámenie sa dieťaťa s programovaním detských robotov, bez nutnosti použitia mobilného zariadenia alebo PC. Táto hračka svojou interakciou s dieťaťom motivuje k rozvoju predstavivosti, logického myslenia, zrakového a sluchového vnímania, znalostí matematiky a angličtiny. 

     • Návšteva u škôlkarov

     • „Sláva nám! Sláva nám! Sme prváci – dobrí žiaci, nie nejakí darebáci.“

      Touto básničkou sa prváci prihovorili svojim kamarátom i budúcim spolužiakom z našej materskej školy. Pri návšteve škôlkarov sa predstavili milým divadielkom „O repke“. Zoznámili ich s maskotom Mimom, ktorý prvákov sprevádza od začiatku školského roka. Spolu s ním sa počas každého dňa tešili z vyučovania, učili čítať či  tvoriť pekné vety. Prváci svoj úspech v čítaní predviedli i škôlkarom čítaním z čítanky. Tí im za odmenu zaspievali a spoločné stretnutie ukončili veselým tancom.

     • Čítajme si s porozumením

     • V máji sme zrealizovali každoročnú súťaž ČÍTAJME S POZORUMENÍM. V každom ročníku sme spoznali víťaza. Srdečne blahoželáme Eliške Šnapkovej z 1.A, Rebeke Farbákovej z 2.A, Eme Stašákovej z 3.A a Denise Matkulčíkovej zo 4.A. Žiačky získali cenu v podobe peknej knihy. Dúfame, že ich bude motivovať do ďalšieho čítania.

     • Naši škôlkari a školáci - SUPER SPARTANIA

     • Zábavná a bezpečná prekážková dráha pre deti vo veku 4-14 rokov. Deti získavajú sebadôveru pri behaní s loptou, skákaní, šplhaní a plazení. Aj kamaráti z našej škôlky Zachej Vojtechovský a Teodor Chajdiak sa zúčastnili tejto disciplíny. Vybrali sa s rodičmi do Šamorína, kde na nich čakalo množstvo súťaži a zábavy, no nebolo to také jednoduché. Museli sa riadne popasovať, keď prekonávali niektoré prekážky. Super bolo na tom to, že spali v stanoch ako ozajstní skauti. Sila, vytrvalosť, rýchlosť, čas a medaily zo SPARTAN KIDS si musíte získať a nerozdávajú sa zadarmo. Teodor a Zachej si ich zaslúžili. Aj naši žiaci Viktor Chajdiak z 3.A, Eliáš Vojtechovský, Matúš Holienčin a Sebastián Poláčik zo 4. A. sa počas posledného májového víkendu zúčastnili tohto športového podujatia. Ukázali v ňom svoje výborné športové zručnosti a odniesli si nádherné medaily. Blahoželáme k úspechu.

     • Deň ako maľovaný....

     • Krásne počasie, zábava, hudba doliehajúca na všetky svetové strany.....Zážitok z plne prežitého dňa možno opísať tromi slovami „Super Deň detí!“ Zažili ho všetci, ktorí prišli do školy v piatok 3. júna. Priam nákazlivý smiech sprevádzal žiakov pri všetkých aktivitách: tancovaní, bicyklovaní, opekaní či hraní vonkajšieho Človeče, nehnevaj sa. Prednáška s policajtom p. Šándorom bola prípravou na jazdu bicyklom a kolobežke po novom dopravnom ihrisku. To sa žiakom i škôlkarom páčilo najviac. S jeho rozložením pomáhali pánovi školníkovi dobrovoľní hasiči i oteckovia našej školy. Mobilné dopravné ihrisko slávnostne otvorili prestrihnutím pásky pani riaditeľka Dana Serdelová so zástupkyňou pre MŠ a pán starosta Peter Kruižel za asistencie policajtov. Ihrisko bude školákom i deťom z materskej školy slúžiť na vyučovanie dopravnej výchovy i ako prevencia bezpečného správania sa na vozovke.

      Autá hasičov a policajtov boli obrovským lákadlom nielen pre chlapcov, ale aj pre dievčatá. Veď kto by si nechcel vyskúšať sedieť v nich, či pozrieť sa na prácu pánov hasičov i policajtov zblízka?! V detských očiach patria tieto povolania stále medzi najobľúbenejšie. Vďaka skvelému prístupu dobrovoľných hasičov z Vavrečky i prítomných pánov policajtov, sa nimi aspoň na chvíľu skutočne stali. Zahasili požiar, prešli cez zadymené prostredie, spustili majáky... Vôňa opekaných špekáčikov, čerstvo upečeného perníka a výborného gulášu od pani kuchárok sa rozliehala celým školským areálom rovnako ako dobrá nálada. Misia Naj deň pre školský rok 2021/2022 bola splnená. Tešíme sa a ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto milej akcii spolupodieľali. Naozaj sa vydarila.

     • 3D tlačiareň

     • Medzi nové a zaujímavé technológie, ktoré využívame v škole, patrí aj 3D tlačiareň. Na hodinách informatiky a krúžku Hráme sa s novými technológiami sa žiaci najskôr zoznámili s programom skrimarket. Naučili sa v ňom vytvoriť si model a následne ho potom vytlačili na 3D tlačiarni. Žiaci sa naučili v programe veľmi rýchlo pracovať, pretvárať rôzne predmety a navrhovať 3D návrhy. Už druháci nás milo prekvapili a vytvorili krásne návrhy. Naši najstarší žiaci si vytlačený návrh odnesú domov ako darček a spomienku na školu.

     • Poďme spolu osláviť Deň detí...

     • Milí žiaci, milé naše deti!

      K Vášmu krásnemu sviatku Vám želáme všetko najlepšie, nech sa Vám splnia Vaše sny.

      Nech sa Vám darí, nech ste šťastní doma i v škole, nech máte lásky dosť ako má vody more.

      Nech je tento deň pre Vás dňom splnených prianí, nákazlivého smiechu a dobrej nálady, kde láska a šťastie sú magnetom, ktorý sa nikdy neoddelí.

      Nech Váš smiech deti, celým svetom letí....

      Už tá správa celou obcou letí,

      v piatok oslávime super Deň detí.

     • Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice

     • Školský rok sa nezadržateľne blíži ku svojmu koncu. Dôkazom toho je aj fakt, že naši prváci už poznajú všetky písmenká, vedia ich aj pekne napísať. Dokážu prečítať nielen slová, ale aj vety napísané v šlabikári, či v ktorejkoľvek inej knihe. Týmto potvrdili, že sa naša „školská rodina“ môže rozrásť o nových čitateľov. Štvrtáčky spolu so svojou pani učiteľkou voviedli prvákov do Krajiny rozprávok, kde nechýbali princezné, víly, ale i čarodejnica. Pre našich najmladších školákov pripravili rôzne úlohy - hádanky, popletené slabiky, skryté začiatočné písmenká i popletené rozprávky. Pri ich plnení mohli ukázať svoju šikovnosť a čitateľské schopnosti. Všetci to veľmi dobre zvládli aj vďaka tomu, že hneď na začiatku dostali od rozprávkového šaška “Zlatý kamienok pre šťastie“. Na záver zložili čitateľský sľub a svojim podpisom sľúbili, že všetko dodržia. Tety kuchárky im pripravili chutnú sladkú bodku na záver. Veríme, že knihy sa stanú ich veľkými priateľmi a dvere našej knižnice budú nimi často otvárané.

     • Fotosúťaž - Zelená škola zblízka

     • Do tejto súťaže sa zapojilo vyše 130 zelenoškolákov a zelenoškoláčiek. Zaostrili objektív na prírodu a snažili sa zachytiť originálny obraz zmeny, ktorú ovplyvnilo zapojenie sa do programu Zelenej školy alebo odfotili to, z čoho majú pri práci v programe radosť. Naši žiaci bádajú, pozorujú, objavujú, ale presvedčili sa, že urobiť naj pôsobivý záber nie je vôbec ľahké. Našej fotografke Karmen Stašákovej zo 4.A triedy sa to podarilo. S fotografiou „Pri potôčiku o vode “ získala 3.miesto v kategórií do 12 rokov. „ Na deň vody som sa rozhodla odfotiť vodu a to, čo sa v nej nachádza – skaly, ryby, riečne riasy a trávu,“ napísala Karmen. Nádejnej fotografke gratulujeme. Vo fotosúťaži Zelená škola zblízka sme bodovali ešte raz. Počtom fotografií získali naši žiaci Cenu za najaktívnejšiu školu.

      Vyhrali hru Spoznajme spolu Zelenú školu a odpustenie poplatku. Znamená to, že školská peňaženka ušetrí približne 150 eur za registračný poplatok do programu Zelená škola na školský rok 2022/2023.

      Veľmi sa tešíme a ďakujeme všetkým za podporu a výbornú reprezentáciu školy.

     • Rozprávková záhrada sa rozrastá

     • Naša živá učebňa sa deň čo deň stáva krajšou, interaktívnejšou a zážitkovejšou. Je to obľúbená „trieda“ a vždy, keď to počasie dovolí, v nej žiaci trávia časť vyučovania. Tento školský rok do nej pribudlo toho veľa. Vyvýšené záhony - každá trieda si vysadila ten svoj s úžitkovými rastlinami, bylinkami či okrasnými rastlinkami. Okolo plota zasadili žiaci ruže a okrasné kríky. Vedľa domčeka spoločne položili základy prírodného iglu a črtá sa pocitový chodník. Dažďovú vodu z domčeka, ktorá slúži na polievanie, zachytáva okrasný sud. Včielky usilovne pracujú na budovaní svojich domčekov a pribudla motýlia záhrada. Žiaci zážitkovým učením získavajú cenné poznatky, nezabudnuteľné chvíle a neopísateľné zážitky. Každý deň sa s veľkým nasadením, záujmom a usilovnosťou starajú o záhradu a zveľaďujú tak svoju prácu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje