• Štukes nás naučil šetriť energiou

     • Na konci minulého školského roka prišiel balíček, ktorý potešil našich tretiakov. Ako druháci sa zapojili do celoslovenskej súťaže, ktorú vyhlásila slovenská energetická spoločnosť SSE – NAUČ SA ŠETRIŤ ENERGIOU SO ŠŤUKESOM. Z obrovského množstva zaslaných prác sa do najužšieho výberu dostala aj práca Lindy VeselovskejYevhennii Fedorchuk. Dievčatá získali krásnu edukatívnu hru a celá trieda milé darčeky od spoločnosti SSE. Srdečne ešte raz blahoželáme. Z výhry a reprezentácie školy máme veľkú radosť.

     • Svetový deň mlieka v školách

     • Koncom septembra si každoročne pripomíname Deň mlieka na školách. To, že mlieko a mliečne výrobky majú veľa pozitívnych benefitov pre telo a zdravý vývin, už žiaci vedia. Tentokrát bol BIELY DEŇ v našej škole poňatý zážitkovo. Tretiaci si zdokonalili svoje manuálne a praktické zručnosti pri výrobe mliečneho nápoja, druháci a štvrtáci pri príprave zdravých mliečnych nátierok. Prváci predviedli rovesnícke vzdelávanie, v ktorom naučili svojich kamarátov veselú pesničku o mlieku.

     • Opäť sme boli súčasťou Príbehu hudby 4 Slovenská hudba

     • Projekt Príbeh hudby pod vedením pána Gabriela Rovňáka je súčasťou našej školskej rodiny od jeho zrodenia, od roku 2018. Od nášho prvého stretnutia uplynuli už štyri roky. Kvalitný výkon sólistov z Chlapčenského speváckeho zboru z Bratislavy je vždy zárukou, že si z koncertu odnesieme hlboký umelecký zážitok. Cieľom projektu je ukázať aj mladším poslucháčom, že klasickú hudbu sa oplatí počúvať. Táto hudba "nehryzie", vie byť zábavná, veselá i strhujúca. Pred pandémiou sledovalo koncert Príbeh hudby - O nesmrteľnosti viac ako 80.000 detí v 399 školách na celom Slovensku. Tentokrát sme sa opäť spolu s chlapcami z Bratislavského chlapčenského zboru a Štátnou filharmóniou Košice spojili v piatok 23.09. cez priamy prenos vysielaný online na interaktívnej tabuli. Počas prvej časti koncertu o slovenskej hudbe dominovali diela slovenských skladateľov minulých storočí. Štátna filharmónia Košice, Bratislavský chlapčenský zbor, sólisti, dirigent a moderátor Gabriel Rovňák ml. vytvorili pútavý a dynamický program. Ten aj napriek náročnejšej téme zaujal žiakov a pomohol im odhaliť významnú súčasť našej kultúrnej identity. Na koncerte zaznela tiež svetová premiéra skladby slovenskej skladateľky Haimoni Balgavej, do ktorej sa interaktívne zapojili všetky deti a stali sa zároveň účinkujúcimi. Na Slovensku zatiaľ také veľké množstvo účinkujúcich žiadne podujatie nemalo a už vôbec nie svetová premiéra novej skladby. Tento fakt bol certifikovaný a získal zápis do "Knihy slovenských rekordov.“ Tešíme sa, že sme sa stali jeho súčasťou a ďakujeme za krásny umelecký zážitok. Určite si nenecháme ujsť ďalšie pokračovanie Príbehu hudby, ktorý sme zažili v Bratislave aj naživo. Možno sa nám to opäť podarí....

     • Poďme bielou pastelkou zosvetliť tmu........

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Finančné prostriedky vyzbierané v ZŠ i MŠ pomôžu ľuďom so zrakovým postihnutím. Spoločne tak môžeme urobiť tento piatok dobrovoľným príspevkom do určenej krabičky. Viac informácii o zbierke a ďalšej možnosti pomôcť nájdete na stránke www.bielapastelka.sk. Ďakujeme.

      „Človek dostáva odmenu za dobrý skutok, ktorý vykonal už v radosti, ktorú za to cíti.“ 

                                                                                                         Lev Nikolajevič Tolstoj

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a žiaci sa 5. septembra opäť vrátili do svojich lavíc. Po slávnostnej svätej omši sa v škole všetkým prihovorila pani riaditeľka Mgr. Dana Serdelová. S úsmevom privítala pani učiteľky, žiakov a rodičov. Špeciálne sa prihovorila prváčikom, ktorým zaželala veľa úspechov pri plnení nových školských povinností. Naša školská rodina sa v tomto šk. roku rozrástla o nové posily: Mgr. Veronika Olešová – vychovávateľka, Mgr. Jana Zemančíková – pedagogická asistentka a Mgr. Zuzana Dendisová, ktorá bude na škole pôsobiť ako špeciálna pedagogička.

      Všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom a priateľom našej školy želáme úspešný školský rok plný zážitkov a elánu. Veľa zdravia, síl a trpezlivosti pri zdolávaní akýchkoľvek prekážok!

     • Vrchnáčikmi pomáhame naďalej

     • Počas letných prázdnin boli plastové vrchnáčiky opäť dopravené do obce Dolný Hričov. Zbierali sme ich v škole usilovne počas celého školského roka 2021/2022. S odvozom pomohol pán Matej Rajnoha, ktorý ani na chvíľu nezaváhal a vrecia plné pomoci doručil na určené miesto. Podarilo sa nám nazbierať 55 kg a naplniť 5 veľkých vriec. Táto aktivita nemá len environmentálny charakter. Predovšetkým plní myšlienku spolupatričnosti a pomoci deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám Už tretí rok zbieraním „cenných plastov“ pomáhame Martinkovi Svrčekovi a jeho rodine, aby sme aspoň trochu zlepšili ich ťažkú životnú situáciu. Tešíme sa, že sme prispeli k tomu, aby Martinko pokračoval vo svojej liečbe, v rehabilitáciách, ktoré sú hradené práve zo zberov plastových vrchnáčikov.

     • Pokyny k otvoreniu školského roka 2022/2023

     • Milí rodičia a žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 (v pondelok) o 9:00 hod.  po svätej omši.

      • Vstup do budovy školy je povolený len s podpísaným tlačivom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, ktoré nájdete TU. Tlačivo môžete vopred nahrať aj cez naše webové sídlo https://zsvavrecka.edupage.org/.

      • Do budovy školy môžu so svojimi deťmi vstúpiť aj sprevádzajúce osoby prvákov.

      • Žiaci nemusia mať prvý deň prezuvky.

      • Školská jedáleň bude z technických príčin vydávať žiakom stravu až od pondelka  12.09.2022.

      • ŠKD bude v prevádzke od utorka 06.09.2022. Nakoľko nebude v prevádzke školská jedáleň a vydávané obedy, je potrebné zabezpečiť stravu  žiakov navštevujúcich ŠKD v poobedňajších hodinách.

      V tomto školskom roku sa vraciame do režimu spred pandémie Covid 19. Prosíme Vás, aby ste si dôsledne prečítali nasledujúce pokyny:

      • Žiaci ani sprevádzajúce osoby nemusia mať rúška/respirátory.

      • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka bude potrebné doniesť vždy, keď žiak vynechá v škole 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (okrem soboty a nedele, teda aj po letných, vianočných a jarných prázdninách).

      • Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa zo zdravotných dôvodov na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (okrem soboty a nedele).

      Izolácia v prípade ochorenia Covid 19 je povinná len pre pozitívnu osobu.

     • ŠTUKES učí šetriť deti energiou

     • Veľmi zaujímavý projekt, ktorý naučil deti, ako šetriť energiou SSE v marci vyhlásili projekt, do ktorého sme sa zapojili aj my. Spomedzi obrovského množstva prác žiakov z celého Slovenska sa do najužšieho výberu dostala aj kresba našich druháčiek Lindy Veselovskej a Yevhenii Fedorchuk. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a zahlasovali za ich kresbu. Dievčatá od SSE získali darček stavebnicu „Zelená energia“, s ktorou si môžu vyskúšať, ako funguje výroba elektriny v prírode a zároveň aj ďalšie darčeky od Šťukesa!

     • Let motýľov...

     • Pozorovanie života motýľov v motýlej záhrade bol pre deti nezabudnuteľným zážitkom. Deti sledovali rýchly rast húseničiek a premenu vitálnej húsenice na nehybnú kuklu. Po desiatich dňoch ich čakala fascinujúca premena na motýle. Kŕmili ich nektárom aj ovocím. Nakoniec prišiel deň, keď sa s nimi museli rozlúčiť. Šťastný let prajeme a veľa sladkého nektáru.

     • "DLAŇ DOKORÁN" - výsledok a dobré zvesti

     • Milí naši kamaráti, učitelila, spolubojovníci...:)

       

      To, čo sme spolu vytvorili je niečo úžasné. Vy ste úžasní!!! Na začiatku to bol možno len zaujímavý nápad, no teraz je to čin. Výnimočný, originálny, ľudsky hodnotný, emotívny, inšpiratívny a hlavne - skutočný.  

      Ľudia, ktorí sa pravdepodobne nikdy predtým nevideli, sa dokázali spojiť kvôli DOBRU. Zabojovať, hľadať ho a nájsť. Priatelia - my sme ho SPOLU našli!!! Stále tu je a nechystá sa odísť, nedovolíme mu to:)) Ako mušketieri sme zabojovali, aby sme chránili kráľa. Tú najvyššiu hodnotu a základ fungovania ľudskej podstaty - DOBRO. Pochopili ste, čo znamená TU a TERAZ a napriek pracovnej vyťaženosti ste CHCELI. Vraj nedostatok času neex istuje, existujú iba priority.

      S nesmiernou radosťou na duši dávame všetkým na známosť, že do výzvy "DLAŇ DOKORÁN" sa zapojilo 160 škôl !!!

      Svoju ruku k dielu priložilo približne

      26 900 detí !!!

      Reťaz detských dobrých skutkov meria nádherných 3920 metrov, teda bezmála 

      4 kilometre !!!!!!! 

      Spojila mestá, dediny, kraje, okresy. Na mape Slovenska sme vytvorili pevnú nemennú imaginárnu sieť a ...DOBRO v sieti... 

      Dajte o tom vedieť Vašim žiakom, pretože to oni ho našli v sebe a vy ste ho našli v nich!

      Tak ako my sa navzájom reálne nevidíme, písali ste nám skutočne odvšadiaľ, tak by nebolo  vidieť ani od začiatku po koniec našej krásnej farebnej dúhy. No dô ležité je, že nás spojila. My od dnes vieme, že sme našli spriatelené školy ♥️ a vy viete, že vaše- naše deti sú stále dobré, že to tam niekde stále je. 

      Veľká vďaka, úcta a obdiv patrí všetkým kvalitným pedagógom, ktorí s nami zdieľali túto myšlienku. Toľkokrát nás Vaše správy a fotky dojali k slzám--. Okrem obrázkov a číselných údajov ste nám posielali toľko vďaky a pozitívnej energie. Bolo to citeľné. Pre mňa osobne - neskutočne krásna spätná väzba. Ďakujem za ňu. Vaše dlane zdobili, okná, nástenky, stromy, kríky, chodby,ihriská, telocvične. Tvoril rôzne útvary, srdcia, špirály, vlny, texty... Častokrát  Vás zradilo počasie, hlavne nezbedný vietor si žil svojím životom, no Vy ste to dali! Jedna veľká pravda je, že DOBRO dokáže vidieť a oceniť len dobrý človek. No šíriť ho či podnecovať k nemu iných, v našom prípade deti- našu budúcnosť, to dokážu len výnimoční. Ostaňte výnimoční! Máme náročné, no krásne povolanie. Môžme veľa zmeniť, napraviť, usmerniť. Nikdy na to nezabudnime. A ako vidíte - ide to! Každá jedna dlaň bola dôležitá. Nie dĺžka, akú ste dosiahli, ale zámer, cieľ a myšlienka. Budeme sa uchádzať o Detský čin roka v kategórii Dobrý nápad,  no vy všetci ste na palube s nami. Ba čo viac, myslím, že svojou obrovskou silou ste nám pomohli zdvihnúť kotvy niesť kilometre ďaleko.

      Svojim deťom vždy vravím, nie je dôležité kým budeš - opravár, predavač, učiteľ, lekár, autobusár.... Pokiaľ nebudeš dobrý človek, nebudeš dobrý nikto. 

      ĎAKUJEME!!!!!!!! 

      Našu ambíciu, zapísať reťaz dobrých skutkov do knihy rekordov stále máme, ba možno aj rozšíriť ju o kúsok ďalej.  Svoje dlane preto naozaj nevyhadzujte. Všetko si premyslíme a dáme Vám vedieť.

       Teraz si však chceme dopriať zaslúžené voľno. Všetci po ňom veľmi túžime. Prajeme všetkým tie najkrajšie prázdniny, pokoj na duši, úsmev na tvári,veľa telesného i duševného odpočinku , a nemiznúci optimistický pohľad na svet. 

      Pretože - DOBRO je! ;))

      S vďakou, úctou a prianím všetkého dobrého 

      Mgr. Katarína Kmeťová ( koordinátor výzvy) a kolektív žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ Trakovice

     • Zober loptu nie drogy

     • Krásna akcia s názvom "Zober loptu, nie drogy" je už tradičnou, každoročnou súčasťou posledných dní strávených v škole. Žiaci si po ročníkoch medzi sebou zasúťažili v obľúbenej vybíjanej. A nechýbal ani turnaj medzi pani učiteľkami a najstaršími žiakmi školy.

     • Zlaňovanie

     • Dňa 27.6. si štvrtáci užili triedny výlet do lanového centra v Ústí nad Priehradou. Najpodstatnejšia časť výletu nerobila nikomu problém. Dievčatá aj chlapci odvážne zlaňovali zložité prekážky vo výške. Zabavili sa na blízkych ihriskách- spolu si zahrali futbal, v bumberballs súperili o to, kto je silnejší alebo rýchlejší. Tí žiaci, ktorí ešte vládali, využili čas posilňovaním vo fit zóne. Po náročnom dni plnom zaujímavých aktivít sa trochu schladili sladkou chladenou odmenou a vychutnali si zmrzlinu rôzneho druhu. Ďakujeme rodičom a sponzorom za podporu.

     • Navždy sa zachová v pamäti 4.A

     • ​​​​​​Nie každému sa pošťastí spať v škole 2x do roka, no našim štvrtákom sa to podarilo vďaka pani riaditeľke, ktorá povedala „áno“ a nezabudnuteľné zážitky sa mohli začať diať. Na deň 10.6. žiaci len tak nezabudnú, pretože sa im podarilo nájsť skrytý poklad. Množstvo hier, súťaží a prekvapení ich natoľko unavilo, že po filme všetci pekne zaspali.

      Dňa 24.6. sa naši štvrtáci oficiálne rozlúčili so školou. Užili si krásny a nezabudnuteľný večer. Úprimné slová vďaky pani učiteľkám a pani riaditeľke predniesla Ella Kurtulíková. Triedna pani učiteľka zhrnula 4 školské roky do spomienkovej básne. Štvrtákom sa prihovorila aj pani riaditeľka a pani učiteľka Rajnohová, ktoré im priali do ďalších rokov len to naj. Ani jedno oko neostalo suché. Nasledovalo krájanie torty, vedomostné otázky z rôznych predmetov, zazneli špeciálne básne o každom jednom žiakovi a pani riaditeľka odkryla školské tablo, ktoré bude navždy visieť na chodbe našej školy. Potom sa všetci presunuli vonku, kde si pripili nealko šampanským, triedna pani učiteľka rozbila džbán, aby si každý mohol zobrať črepinku pre šťastie. Školská záhrada bola plná smiechu, radosti a zábavy, žiaci si vytvorili ”bránu spomienok”. Večer, keď sa zotmelo, žiaci predviedli módnu show a pozreli si rozprávku. Aj o brušká bolo postarané- skvele napečené a prichystané dobroty a samozrejme… nesmela chýbať pizza! Bolo nám super! Ďakujeme za 4 krásne roky v tejto škole, za nezmazateľné chvíle.

     • Dosiahli sme pekný úspech, tentokrát v literárnej súťaži

     • Žiaci 3.A triedy sa zapojili do okresnej literárnej súťaže Detský literárny Majáčik. Táto súťaž prebieha už 12. rokov. Zo všetkých zaslaných prác získali naši žiaci veľmi pekné umiestnenie. V 1. kategórií 1.-4. – poézia, získali prvé miesto Ema Stašaková s básňou Pani jar, pani jeseň a 1. miesto v tejto kategórií získal aj Michal Čiernik s básňou Užívam si leto. Básne porotu natoľko zaujali, že prvenstvo nevedeli rozhodnúť a udelili ho rovnako obidvom žiakom. S prózou sa na krásnom 2. mieste umiestnil Damián Mikolajčík s rozprávaním V lete. Teší nás, že práce žiakov našej školy boli vysoko ohodnotené. Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu. Nádejným spisovateľom prajeme veľa ďalších tvorivých úspechov v novom školskom roku.

     • V knižnici nikdy nie je nuda...

     • O pravdivosti tohto výroku sa žiaci presvedčia vždy, keď vstúpia do sveta poézie a prózy v našej školskej knižnici. Rady si pri nich oddýchnu. Knihy otvárajú bránu do sveta múdrosti, rozširujú obzory, formujú osobnostnú stránku. V škole mesačne realizujeme školskú čajovňu. Snažíme sa žiakov motivovať k tomu, aby knihy brali do rúk pravidelne a naučili sa čítať s porozumením.

      Počas celého školského roka sme v knižnici pre žiakov zrealizovali množstvo zaujímavých aktivít - knihy nielen čítali, ale hľadali v nich a nachádzali potrebné informácie, dozvedeli sa nové, zaujímavé poznatky.

      Toto sú niektoré z nich:

      • Medzinárodný deň školských knižníc

      • Medzinárodný deň materinského jazyka

      • Svetový deň poézie

      • Jeseň/Zima/Les ukrytý v knihách

      • Beseda o darovaných knihách

      • Uhádneš, či neuhádneš?

      • Bábkové divadielko

      • V ríši bájok s Ezopom

      • Čitateľský maratón- „Čítajme si“...

      Veríme, že sa naši žiaci sa naďalej budú riadiť slovami amerického spisovateľa Dr. Seussa: „Čím viac čítate, tým viac sa naučíte. Čím viac sa naučíte, tým viac miest objavíte.“

     • Koncoročný výlet

     • Deň, na ktorý sa žiaci a predškoláci veľmi tešili, pripadol na štvrtok, 23.6. Tento školský rok si konečne mohli užiť krásny výlet a to v kontaktnej ZOO v Liptovskom Mikuláši. Zvieratká - zajačiky, papagáje, motýlia záhrada či atrakcie boli skutočne veľkým lákadlom. Celou ZOO všetkých sprevádzala animátorka. Naši výletníci sa previezli rozprávkovým vláčikom, užili si loďky, vodnú šmýkačku i kolotoč. Zažili veľa zábavy.  Pri kontakte s levmi a tigrami niektorým možno stuhla aj krv v žilách. Spokojné a usmiate tváričky boli jasnou odpoveďou na otázku : „Ako sa Vám páčil tohtoročný výlet?“

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje