• Vyhodnotenie výzvy - Viac lásky, menej plastov

     • Do výzvy Zelenej školy sa zapojili žiaci z každého ročníka. Krásne, čisto prírodné vence zdobili vestibul školy do jesenných prázdnin. O poradí vytvorených diel rozhodovali a hlasovali nepedagogickí zamestnanci a  starí rodičia. Autori najkrajších vencov boli odmenení. Blahoželáme Milošovi Meškovi a Alexovi Grebáčovi z 2.A a žiakom zo športovo - turistického krúžku, ktorých veniec získal najviac hlasov.

     • Našim najstarším - venované z lásky...

     • „ Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj  on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú  radi.“

      Krásne októbrové počasie pohladilo tváre drahých starkých našich žiakov a všetkých prítomných, ktorí k nám zavítali na spoločné stretnutie plné radosti a vzájomnej blízkosti. Akoby chcelo podčiarknuť láskyplnú atmosféru tejto milej udalosti, ktorá sa konala 27.10. Po hrejivých slovách pani riaditeľky nasledoval program, ktorý uviedli nádejní moderátori z radu šikovných žiakov - O. Hoľmová a R. Pjentek. Dojímavý program umocnili svojím vystúpením pán Alojz Poláčik a Anton Baľák zo skupiny Loto, ktorí aj tentokrát prijali naše pozvanie. Ich podporu a vystúpenie si hlboko vážime. Zážitková záhrada ožila a rozozvučala sa pesničkami, básničkami, vtipnými scénkami i smiechom. Spoločne sme strávili nezabudnuteľné dopoludnie s tými, ktorí sú anjelmi v ľudskom tele, ale aj v tichej spomienke s tými, ktorí už nie sú medzi nami, ale v srdci zostanú navždy milovaní. Tento rok sme si pre našich starých rodičov  pripravili tvorivé dielne –workshopy, ktorých výsledkom boli mydielka, obrázky zo sušených kvetov, srdiečka zo strukovín, svietniky, či iné darčeky, ktoré potešili všetkých obdarovaných. Celou školou sa niesla vôňa pečeného perníka, čajíka zo sušených byliniek a čerstvo nastrúhaných jabĺk. Vzácne okamihy, kedy sa na jednej fotke ocitli nielen dve, ale aj tri generácie, boli zvečnené pri originálnej fotostene. STARKÍ ďakujeme za vzácny a krásne strávený čas! „V každom z Vás je sila lásky, čo ženie svet velikánsky.  A drží ho pokope, len čo srdce zaklope. Ďakujeme babka, dedko, ďakujeme Vám za všetko.“

     • „Jazdíme celý rok!“

     • Aj tohtoročné motto projektu Do školy na bicykli bolo výzvou, aby sa žiaci, deti, vlastne my všetci, čo najviac venovali pohybu na čerstvom vzduchu. V termíne od 17. až do 28. októbra 2022 prichádzali žiaci do školy, hoci boli októbrové rána chladnejšie, pešo, na kolobežkách, bicykloch a nevadil im ani dážď. Tento rok sme pre nich pripravili interaktívnu hru vytvorenú v platforme bouncee, pomocou ktorej plnili rôzne úlohy digitálne. V každej triede si zároveň poctivo dokumentovali nálepkami svoj príchod do školy. Celú akciu ukončila cyklo - jazda po obci, do ktorej sa zapojili aj rodičia a mladší žiaci. Na bezpečnosť a cyklistický sprievod dohliadali dopravní policajti. Prednostnou jazdou policajným autom zabezpečili bezpečný prejazd pre všetkých cyklistov.  Na dopravnom ihrisku si zas spolu so žiakmi zopakovali pravidlá cestnej premávky, dopravné značky a správanie sa na vozovke.Projekt DO ŠKOLY NA BICYKLI je veľmi  obľúbený, nekončí udaným dátumom. V aktivitách a „zdravej ceste“ do školy na bicyklových kolesách alebo pešo nepoľavujeme ani počas celého roka. Viac o priebehu a zaujímavých okamihoch tejto vydarenej akcie si môžete pozrieť vo videách. Ďakujeme rodičom za podporu, účasť v cyklojazde a pomoc pri organizácii. Osobitné poďakovanie patrí príslušníkom policajného zboru za ochotu a trpezlivosť a pánovi Kačenovi za kamerové záznamy z dronu.

     • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

     • Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom. V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci. Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania. Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutazTou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky! Držíme im v súťaži palce!

     • Viac lásky, menej plastov...

     • Aktuálna výzva pre žiakov, rodičov, ale vlastne pre nás všetkých. Skvele vystihuje nadchádzajúce obdobie, kedy si pripomíname našich blízkych, ktorí už žiaľ nie sú medzi nami. Zapojili sme sa do projektu Zelenej školy Viac lásky, menej plastov. Ocitli sme sa v spoločnosti 73 škôl z celého Slovenska, ktoré sa k výzve pridali spolu s nami. Obchody aj trhoviská ponúkajú obrovské množstvo plastových vencov, ktoré sa časom stanú nerecyklovateľným odpadom a záťažou pre životné prostredie. Naši žiaci v škole, ale aj doma spolu so svojimi rodičmi dokázali, že sa to dá aj inak. Vytvorili množstvo originálnych, čisto prírodných vencov zo sušených kvetov, čečiny, konárikov a iného prírodného materiálu. Tieto úžasné výtvory tvorili krásnu výzdobu a rozvoniavali vestibul našej školy počas dvoch týždňov. V pondelok sme dostali zo zelenej školy pohľadnicu s kolážou našich výrobkov a výstižným textom, ktorú pošleme pánovi starostovi. My sme výzvu prijali a poslali ju ďalej. Dúfame, že sa k nám pripojí čo najviac ľudí, ktorým na prírodnom prostredí ešte stále záleží.

      PS: Spolu s pohľadnicou sme dostali aj tento milý pozdrav:

      Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Veríme, že Vás tvorivosť a radosť z podobných aktivít neopustí. Robíte skvelé veci a my si to veľmi vážime. Pozdravte od nás aj žiakov. 

      💛 za tím Funebry a s pozdravom kolegýň zo Zelenej školy,“

      Andrea Uherková

     • Medzinárodný deň školských knižníc,

     • bol založený v roku 1999. Odvtedy si tento sviatok pripomíname každoročne štvrtý októbrový pondelok. Našou snahou je zábavnými formami ukázať žiakom práce s knihou a podporiť ich dobrý, trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.

      Prváci si na tento deň pripravili divadelné predstavenie o zvieratkách, ktoré zahrali všetkým žiakom školy, v knižnici riešili hádanky, spoznávali známe rozprávky a ich knižné verzie ako napríklad Červená čiapočka, Popoluška, Škaredé káčatko. Druháci si v tento deň potrápili svoje hlavičky a hádali hádanky, ktoré si pre nich pripravila triedna pani učiteľka. Boli takí šikovní, že uhádli aj tú najťažšiu hádanku a poskladali tie najťažšie puzzle, ktoré zobrazovali známe rozprávky. Pre tretiakov bol tento deň rozprávkový. Prišli prezlečení za postavy z kníh, ktoré čítali. Na chodbách sa tak ocitli princezné, Harry Potter, či čarodejnica a v knižnici mohlo začať pátranie po knižných hrdinoch. Štvrtáci si pripravili plagát, kde vypísali najkrajšie vety z kníh, ktoré čítali, zoznámili sa s novými autormi a ich dielami. Ďalšie aktivity boli zamerané na jazykové zručnosti žiakov - žiaci hľadali citáty o knihách, súťažili v rýchlosti a plynulosti čítania.

      V mesiaci október sme sa v rámci aktivít školskej knižnice venovali aj téme Starí rodičia. Prváci si z domu priniesli knihy, v ktorých vystupovali babka a dedko, a pani učiteľka im tieto príbehy prečítala. Druháci, knihy s touto tematikou, vyhľadávali v knižnici a navzájom si ich prezentovali. Tretiakom sa podarilo nájsť viaceré knihy, v ktorých našli slovo „babka“, „dedko“ a dané vety si potom prepísali. Štvrtáci sa stali básnikmi a vytvorili o starých rodičoch básne.

     • Deň jablka

     • Dňa 21.10 sme si spoločne pripomenuli Deň jablka. Ochutnávka rôznych odrôd jabĺk, výborných jablkových koláčov, tvorba poučných plagátov, súťaže, rozhovory o zdravej výžive a mnoho ďalších aktivít tvorili program tohto plne prežitého a vydareného dňa. Žiaci jablká nielen ochutnávali. Zdravé plody boli súčasťou vyučovania a sprevádzali ich na každej vyučovacej hodine. Konzumáciou ovocia a zeleniny sa dá maškrtiť zdravo a chutne. Dúfame, že žiaci si zdravé návyky z toho dňa zapamätali a po „jabĺčku siahnu“ každý deň v roku.

     • Zber úrody z vyvýšených záhonov

     • Minulý školský rok si každá trieda v  zážitkovej záhrade vysadila bylinky, okrasné rastliny a úžitkové rastlinky do vyvýšených záhonov. Príkladne sa o všetko starali, okopávali a polievali. Príroda sa im za vynaložené úsilie odmenila bohatou úrodou v podobe krásnej a rozmanitej zeleniny, byliniek a nádherných kvetov. Zozbierané bylinky a kvety  žiaci sušia a už teraz sa tešia, čo vysadia na jar.

     • Projekt Záložka do knihy spája školy

     • V našej škole je už tradíciou, že sme jeho súčasťou. Hneď na začiatku septembra sa púšťame do výroby originálnych záložiek. V tomto školskom roku sme tvorili na tému Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Našou partnerskou školou sa stala škola z Českej republiky- Základní škola a Mateřská škola Třebotov. Žiaci sa od septembra môžu stretávať v knižnici, vyhľadávať knihy, ktoré ich možno na prvý pohľad zaujmú obalom alebo názvom, ale keď nazrú dovnútra, očaria ich ilustrácie a svet, ktorý im dovolí snívať, byť na chvíľu hrdinami rozprávok, bájok... Vtiahnutí do ríše fantázie boli, či chceli-či nechceli, všetci žiaci. Prváci sa skamarátili s Guľkom Bombuľkom, druháci sa dozvedeli o dobrodružstvách dvoch valachov Maťka a Kubka, tretiakom sa zapáčila kniha Ako sa snežienky takmer zbláznili. Štvrtáci sa v tomto školskom roku inšpirovali viacerými knihami - Naša mama je bosorka, Ako sa snežienky takmer zbláznili, Budkáčik a Dubkáčik. Žiakov  ŠKD zaujala kniha Zberný dvor od Branislava Jobusa a tiež básne s jesennou tematikou. Záložky boli plné žiackej originality a kreativity. Veríme, že vytvorené diela vytvoria úsmev na tvárach našich nových kamarátov. Vždy nás potešia zvedavé otázky našich žiakov: „Kedy bude otvorená knižnica? Kedy budeme mať školskú čajovňu?“

     • Do školy na bicykli

     • Milí rodičia, od 17.10.2022 opäť štartujeme s projektom Do školy na bicykli. Preto Vás prosíme, aby žiaci počas týchto dní prichádzali do školy na kolobežkách, bicykli alebo pešo. Pridajte sa k nám, ďakujeme.

     • Pečený čaj z jesenného ovocia na zahriatie

     • Všetko, o čo sme sa cez rok v záhrade starali, nám v jeseni začalo vzdávať vďaku v podobe sladučkých a zdravých plodov. Pitný režim sme v tomto sychravom a upršanom období obohatili o náš školský pečený čaj. Žiaci mali veľa práce: najskôr ovocie nakrájať na malé kúsky, potom plniť do sklenených pohárikov. Samozrejme musíme spomenúť, že pri tejto „voňavej“ práci im museli pomôcť tety kuchárky, ktoré čaj upiekli. Chutný a s láskou vyrobený pečený čaj si každý žiak odniesol domov. Obdarení boli aj ďalší - celý pedagogický a nepedagogický zbor v našej škole a škôlke, zamestnanci Obecného úradu vo Vavrečke aj zo Súkromnej škôlky Lienka. Všetci si mohli tento darček vychutnať v pohodlí svojich domovov.

     • Zber papiera

     • Milí rodičia,

      zber papiera sa uskutoční v termíne od 17. 10. do 27.10.2022. Papier je najlepšie doviesť ráno ku železnej búde (za budovou ŠKD), kde ho preberie pán školník, ktorý zároveň zapíše jeho váhu. Po dohode s triednou pani učiteľkou môžete priniesť papier aj v inom čase. Ďakujeme za ochotu a porozumenie.

     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      dňa 13.10., vo štvrtok, sa o 15:30 uskutoční plenárne rodičovské združenie v Kultúrnom dome, po ktorom bude nasledovať triedne ZRPŠ v budove školy.

      Rodičovské združenie bude spoločné pre rodičov materskej aj základnej školy.

     • Exkurzia - Klinské rašelinisko

     • V utorok, dňa 06.10.2022, vymenili žiaci tretieho a štvrtého ročníka učebnice a zošity za teplé oblečenie a nepremokavú obuv. V spolupráci s CHKO Horná Orava a pani Ing. Zuzanou Kertysovou, ktorá má na starosť environmentálnu výchovu, absolvovali exkurziu na Klinské rašelinisko. Veľmi milá a ochotná pani Zuzka im pútavou formou priblížila život rastlín a živočíchov v tejto chránenej oblasti,. Žiakov čakala úloha – čistenie a vytrhávanie náletov drevín, čím sa zabezpečí zlepšenie životných podmienok ohrozených druhov rastlín a živočíchov v CHKO Horná Orava. Spočiatku ľahká úloha sa zmenila na neľahký boj s mocne zakorenenými rastlinkami. Niekedy nestačili jedny ruky, ale viacej, podobne ako v rozprávke Ťahal dedko repku. Statočne sa popasovali naozaj s poriadnymi koreňmi, aby ich dostali von. Voda po členky a nestabilný povrch sťažoval prácu našich školských ochranárov. Žiaci sa pohybovali po 14 – tisíc ročnom povrchu a za skvele odvedenú prácu si získali potlesk a ocenenie od pani Kertysovej. Aj keď sa trochu premočení a špinaví vracali naspäť, odniesli si z exkurzie zaujímavý a neopakovateľný zážitok, ktorý bol zároveň veľmi poučný. Sme radi, že sme našou pomocou, ktorá spočívala vo vytrhávaní náletových drevín, pomohli ochrániť rašelinisko, aby ho neochudobnili to najcennejšie - o vodu. Pani Zuzke ďakujeme za skvelý prístup, pútavú prednášku a vydarenú exkurziu.

     • Výzva: Viac lásky a menej plastov

     • Milí rodičia, zapojte sa do výzvy VIAC LÁSKY A MENEJ PLASTU. V Zelenej škole sme pripravili novú dušičkovú výzvu. Vyrobte doma s deťmi prírodné vence a pomôžte tak znížiť množstvo plastových odpadov na cintorínoch. Na ich výrobu využite len čisto prírodný materiál : prútie, listy, šišky, jutový špagát, sušené kvety, konáriky....Veniec by nemal obsahovať ani kúsok  plastového materiálu, tavnej pištole, polystyrénu...

      Vyrobené vence môžu žiaci priniesť do školy od 24.10. , stanú sa súčasťou výstavy. Pred jesennými prázdninami im budú vrátené. Fotografie z tvorby môžete zaslať triednym pani učiteľkám. Ďakujeme.

     • Európsky deň jazykov

     • Slová ako Hello, Ciao, Привіт, Hallo bonjour, Buongiorno, zneli triedami ale aj chodbami školy po celý týždeň. Pozornosť žiakov bola upriamená na význam výučby a učenia sa cudzích jazykov. Žiaci strávili zaujímavý týždeň plný spoznávania. Dokázali, ako vedia pracovať s mapou a akí sú šikovní. Boli nadšení, keď spoznávali krajiny Európy. Tešili sa, že sa mohli podeliť o svoje zážitky z dovoleniek a povedať, aké slová v cudzom jazyku spoznali.

     • Medzinárodný deň eura - 24.09.

     • „Dziny, dziny , dziny, mám prasiatko z hliny. Nemám ho na jaterníčku, hádžem doňho po centíčku...“

      Načo sú peniaze? A odkiaľ sa berú? Odpoveď na tieto i podobné otázky hľadali šikovní druháci. Spoznávali ako eurá vyzerajú, preskúmali euromince aj eurobankovky. aby sa pri platení nepomýlili. Počas Medzinárodného dňa eura boli hodiny matematiky, slovenčiny a čítania plné súťaží, hlavolamov, skladačiek a príkladov so spoločným menovateľom – euro. 
      V druhej triede sa súťažilo s poriadnym zápalom – sčítavali sa eurá a centy, skúšalo sa, či žiaci vedia, koľko majú zaplatiť za nákup a koľko im má vydať pani predavačka v obchode, vysvetľovalo sa, aké dôležité je sporenie. S touto dôležitú úlohou im pomohlo pokladničkové sporiace prasiatko.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje