• Ochutnávka bylinkových čajov v ŠKD

     • Poznať a precítiť zmyslami vôňu, chuť a liečivú silu bylín dopestovaných v školskej záhrade a bylín nazbieraných v prírode ponúkli pre všetkých spolužiakov žiaci z kolégia Zelenej školy ochutnávkou bylinkových čajov. Priradiť k názvu bylinky jej liečivý účinok, nakresliť k úľu liečivé rastliny, ktoré sú lákadlom pre včely, bolo pre žiakov zábavné a poučné zároveň.

     • „Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“

     • „Škaredá“ streda ukončila čas plesov a zábav na štyridsať dní. Aj detský karneval, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome, bol bodkou za týmto fašiangovým obdobím. Vďaka rade rodičov našej školy dopadol na výbornú. Všetky deti sa do sýtosti vybláznili  na tanečnom parkete, kde na nich okrem tanca čakali rôzne súťaže, hry. Originálne masky sa promenádovali celou sálou, dokonca sa mohli odfotiť pri zábavnej fotostene. Milí rodičia, klobúk dole pred Vašou kreativitou pri tvorbe nezvyčajných masiek, ktoré potvrdili, že fantázii sa medze nekladú. Okrem zábavy bolo postarané aj o pitný režim a chuťové kanáliky prítomných, ktoré rozvibrovali rôzne dobroty. Deťom sa veľmi páčila tombola a tancujúci maskoti, ktorí rozosmiali aj smutnú princeznú. Najoriginálnejšie masky boli odmenené, nik neodišiel naprázdno. Vďaka obci Vavrečka, sponzorom, rodičom bolo o všetkých a všetko postarané. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto milej akcii. Predovšetkým ďakujeme aktívnym rodičom našej školy, maminkám zo ZRPŠ, ktoré ani na chvíľu nezaváhali, podieľali sa na organizácii celého karnevalu a venovali svoj voľný čas jeho príprave i pečeniu šišiek. Veľmi si to vážime. Ďakujeme za ústretovú komunikáciu a nezištnú pomoc. Spolu so žiakmi Vám posielame 10 bodov z desiatich.

     • Tvoríme kamarátov - robotov

     • Žiaci 1.A triedy sa s nadšením vrhli do výzvy „Vytvor si robota“. Silnou motiváciou pre túto tvorivú úlohu sa stal veselý robot od pani učiteľky, ktorého žiaci spoznali na hodine slovenského jazyka pri preberaní písmena „R“. Dali „hlavy dokopy“, spojili svoje nápady a po chvíli v triede stáli milé postavy originálnych robotov. Na ich výrobu použili rôzny materiál – krabice i krabičky, plastové vrchnáčiky, alobal, slamky, hubky na riad, dokonca aj klince, matice a skrutky. Žiaci majú každé ráno úsmev na tvári, keď pri vstupe do triedy vidia svoje originálne výtvory. Niektorí sa rozhodli, že svoj voľný čas vyplnia  kreatívnou a zábavnou aktivitou aj doma. Zapojili tak do výroby vlastného diela celú rodinu. Musíme uznať, že kamaráti robotíci sa im vydarili a opäť potvrdiť, že fantázia nepozná hranice. Veď posúďte sami. ​​​​​​​

     • Predškoláci v škole

     • Dňa 21.02. privítali školáci svojich budúcich spolužiakov z materskej školy. Predškoláci sa tak na jeden deň stali ozajstnými žiakmi v škole. Zoznámili sa so školskými pomôckami, vyskúšali si učenie sa v triede, sedenie v laviciach, písanie na tabuľu, počítanie. Žiaci si pre svojich mladších  kamarátov pripravili zaujímavostí zo svojho školského života. Ukázali im prácu s robotmi Photon, aktivity s inovatívnym multimediálnym zariadením, ktoré kombinuje funkcie e-stola, interaktívnej podlahy a interaktívnej tabule, predviedli pokusy i to, ako sa učia. Predškoláci sa oboznámili s priestormi školy a do svojho prvého zošitka si nakreslili to, čo ich baví, čo sa im páči. Darčeky, cukríky, teplý čajík, školskí kamaráti, dobrá nálada, usmiate tváričky. Týmito slovami možno opísať vydarený deň, ktorý sme strávili spoločne s predškolákmi. Tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretnutie, ktoré bude v apríli pri zápise. Predškoláci svojím smelým vystupovaním a šikovnosťou dokázali, že už zvládnu plniť školské povinnosti. V septembri sa stanú právoplatnými žiakmi školy.

     • Medzinárodný deň materinského jazyka

     • „Nadovšetko miluj svoj rodný jazyk, svoju reč. Je zamat a je meč...“Týmto krásnym vyznaním vyjadril Miroslav Válek svoj vzťah k rodnej reči. Dňa 21. februára sme si materinský jazyk pripomenuli rozhlasovou reláciou, ktorá všetkým priblížila jeho význam. Žiaci  zarecitovali básne, v ktorých krásne opísali slovenčinu. Pre žiakov bol pripravený aj kvíz o nárečových slovách, ktorý bol zábavný a poučný zároveň. Rozšírili si slovnú zásobu o slová, s ktorými sa v budúcnosti stretnú v bežnom živote. Žiaci si vypočuli aj nahrávky cudzích jazykov z rôznych krajín, v ktorých zazneli priania, aby boli úspešní. Na záver rozhlasového vysielania si žiaci zaspievali a zatancovali.

     • Zmena poplatku za stravné

     • ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje rodičom, že od 01.03.2023 sa zvyšuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania podľa VZN č.1/2023  nasledovne:

     • Beseda so spisovateľkou Toňou Revajovou

     • Dňa 13.02.2023 sa žiaci zúčastnili besedy s pani spisovateľkou Toňou Revajovou, ktorá sa uskutočnila v Mestskej knižnici v Námestove. Autorka kníh pre deti predstavila svoju tvorbu pútavou formou, kde žiakom priblížila príbeh vzniku každého prezentovaného diela, ako sa rodili jednotlivé postavy i to, čo ju najviac inšpirovalo pri písaní príbehov. K jej najúspešnejším knihám, ktoré zožali úspech medzi detskými čitateľmi, patria knihy Zlom väz Johanka, Denis a jeho sestry, Denník Majky z Majáka, Vraveli proroci, že bude tma v noci, Johanka v Zapadáčiku, ktorá je zároveň na listine IBBY – Medzinárodná únia pre detskú knihu. V druhej časti besedy mali žiaci možnosť klásť pani spisovateľke otázky. Boli zvedaví na jej bežný život i na hrdinov pekných diel.

     • Kolégium Zelenej školy s pánom starostom

     • Na spoločné stretnutie kolégia, ktoré sa konalo dňa  8.2.2023, pozvali žiaci aj starostu obce Vavrečka,  pána Ing. K. Pjenteka. Pán starosta prijal pozvanie a stal sa novým členom kolégia. Žiaci si vyskúšali partnerstvo s dospelými prezentovaním práce v Zelenej škole. Vysvetlili metodiku 7 krokov – cestu, po ktorej kráčajúuž druhý rok v prioritnej téme Zeleň a ochrana prírody. Stretnutie bolo malou ukážkou participácie žiakov na rozhodovaní a plánovaní školského života. Pochvala od pána starostu bola pre žiakov medailou za ich prácu. Ďakujeme!

     • Deň bezpečného internetu

     • Spojme sa, aby bol internet bezpečnejším miestom pre deti, mladých ľudí, pre všetkých. Toto je myšlienka „Dňa bezpečnejšieho internetu“, ktorý si pripomíname vždy druhý februárový utorok. Ku kampani Európskej komisie, do ktorej sa zapájajú krajiny naprieč svetom už od roku 2004, sa pridalo aj  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). MIRRI SR sa rozhodlo podporiť Deň bezpečnejšieho internetu a v spolupráci s partnermi zostavilo vzdelávací materiál Abeceda bezpečnostného povedomia. V ňom nájdete základné rady, ako sa vyhnúť  zbytočným hrozbám v online svete. Apeluje na ostražitosť, ochranu súkromia, rozlišovanie hoaxov, ale aj bezpečnejšie dvojstupňové prihlasovanie, či potrebné vzdelávanie sa.

        Príloha:  Deň bezpečného internetu 2023            

     • Každý sa veru čudoval, výpis známok či karneval?

     • „Čo je tu dnes veľký bál? A či dáky karneval?  Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú.“  

      Presne tak to vyzeralo v škole v utorok, dňa 31.1. Tohtoročný školský karneval bol výnimočný, pretože bol spojený s polročným vyhodnotením výsledkov. V tento deň si žiaci prevzali výpis hodnotenia za uplynulý polrok a to netradične v maskách. Karnevalová slávnosť prekvapila originalitou masiek a to , ako sa hovorí, „od výmyslu sveta.“ Pohľad na vlastnoručne vyrobené originály najlepšie vystihlo slovo WAU. Fantázia  rodičov naozaj nepozná hranice. Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tie najoriginálnejšie spomedzi všetkých. Každá maska si odniesla odmenu, nikto neodchádzal smutný. Žiaci sa potešili i sladkej odmene v podobe torty, ktorú dostala každá trieda. Spoločne prežitý deň plný smiechu, hier, zábavy, tanca bol výsledkom dobrej nálady, ktorú si všetci odniesli až domov.

     • Všetkovedko

     • Obľúbená celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa žiaci aktívne zapájajú každý rok. Majú v nej príležitosť ukázať, aké vedomosti získali z rôznych vyučovacích predmetov a čo všetko vedia o svete, ktorý nás obklopuje. Vyskúšali si, či sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon. Do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa zapojilo 8 žiakov z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Zúčastnení žiaci získali titul Všetkovedkov učeň. Úspešnou riešiteľkou sa stala Nela Beľáková z 2.A, ktorej bol udelený titul Všetkovedko. Blahoželáme a v ďalšom súťažení prajeme veľa úspechov.

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 12.1.2023 prebehlo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Súťažili v nej víťazi triednych kôl druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Súťaž v recitácií povestí je u žiakov veľmi obľúbená. Súťaží sa v dvoch kategóriach. V I. kategórii, druháci a tretiaci, získala 1. miesto Linda Veselovská a Olívia Hoľmová z 3.A a 2. miesto Nela Beľáková z 2.A. V II. kategórii, štvrtáci a piataci, sa na 1. mieste umiestnila Emma Stašáková, 2. miesto získala Karolína Pjentková, 3. miesto Tímea Gurová zo 4.A. Súťažiacim gratulujeme. Výherkyniam držíme palce, aby nás v okresnom kole súťaže, ktorá sa uskutoční dňa 30.01.2023 v Námestove, reprezentovali čo najlepšie.

     • Beseda v 1.A

     • Dňa 19.1. sa žiaci 1.A rozlúčili s prvou časťou svojho šlabikára. Posledným písmenom v nej bolo písmenko B a s ním spojené slovo ZUBY. Tento deň bol plný hravých a zaujímavých aktivít na tému Zdravé zuby = krásny úsmev. Žiaci si najskôr prečítali text o boľavých zuboch a rozhodovali o pravdivosti/nepravdivosti viet. Nasledovalo „čistenie“ zúbkov na zhotovenej názornej pomôcke, ktorá slúžila ako model. Táto aktivita žiakov veľmi zaujala. Pozvanie medzi nich prijala aj dentálna hygienička, pani Mária Kmeťová, ktorá žiakom bližšie priblížila anatómiu zubov, vznik zubného kazu a zásady správnej starostlivosti u ústnu hygienu. Ukázala im správnu techniku umývania zubov, ktorú si následne prváci reálne vyskúšali so svojou kefkou. Predstavila, ktoré pomôcky treba používať pri ústnej hygiene a porozprávala o zážitkoch zo svojej práce. Pani Kmeťovej ďakujeme za čas venovaný žiakom a užitočné rady. Ak ich začnú prváci svedomito plniť, budú si môcť zaspievať slová piesne Veselé zúbky od Mira Jaroša: „Zúbky, zúbky čisté zrazu mám, zúbky zvládam umývať si sám. Od pondelka až do nedele zúbky nech sú zdravé veselé.“

     • Súťaž v anglickom jazyku

     • Žiaci 1.-4. ročníka sa na jeseň zapojili do anglickej súťaže spoločnosti Ventures Books. Bolo do nej poslaných viac ako 120 príspevkov z celého Slovenska. V kategórii 1.-2. trieda ZŠ nás úspešne reprezentovali žiačky 1.A triedy, ktoré sa umiestnili na 2. mieste. Ich víťazný tím, s názvom Narodeniny, tvorili dievčatá Karolína Bronerská, Natália Ďuranová, Milica Brčáková, Magdaléna Ratičáková a Katarína Košútová. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

     • Žiaci zo Zelenej školy ZŠ s MŠ vo Vavrečke svojím malým dielikom prispeli k pomoci

     • V  duchu motta „Pomôžte nám pomáhať“, zorganizovali žiaci za podpory svojich rodičov akciu pomoci pre psíkov v Zubrohlave. Táto milá akcia sa uskutočnila v sobotu, dňa 9. 1. 2023. Vyzbierané deky, hračky, čistiace prostriedky i potravu pre opustené zvieratá odovzdali členke OZ Ňufáčik. Žiaci boli smelší, pretože už mali vzácnu skúsenosť z májovej návštevy útulku. Ich istotu na chvíľu nahlodával červík pochybnosti, či zvládnu zložiť skúšku dobrovoľníka, ktorý zoberie psíka pomocou vôdzky na výlet do prírody. Títo štvornohí priatelia sú odkázaní len na pomoc dobrovoľníkov. Zatvorení vo voliére potrebujú pohyb a prejav lásky, o ktorú prišli nezodpovedným konaním svojich majiteľov. Venčenie psíkov sa koná pod dohľadom dospelých, bezpečnosť žiakov je na prvom mieste. Žiakom vybrali Merlona a Miňa, ktorí sa nemohli dočkať detskej spoločnosti. V úlohe držať vôdzku, dávať psíkovi povely sa žiaci spravodlivo striedali. Za krátky čas sa naladili na spoločnú vlnu, psy poslušne reagovali na ich povely. Za poslušnosť dostali chutnú odmenu. Tešili sa deti, tešili sa havkáči, ktorí od radosti krútili chvostíkmi, ovoniavali a pečiatkovali labkami oblečenie a všetko navôkol.

     • Správy z knižnice

     • V spolupráci s Bibianou (Medzinárodným dom umenia pre deti) Vás pozývame na výstavu s názvom „ Tiché putovanie“.

      Interaktívna výstava Tiché putovanie, ktorá približuje svet „tichých“ kníh z rôznych krajín sveta (európske, americké, arabské, japonské, thajské, kórejské, austrálske). Vďaka aktivitám (cestovateľský denník, príbehové kocky, dotyková hra, tieňové divadlo, puzzle a skladačky) iniciuje spoločné hry, ale aj rozhovory a zážitkové učenie pre jednotlivcov, rodiny i kolektívy.

      Výstava potrvá do 28. 02. 2023

      Pozývame Vás na výstavu „Pozri, ako krásne prší“ autorky Ruženy Babicovej – RosieNaive Art.

      RosieNaive Art je milovníčka a záchranárka zvierat. Rosie valcuje internety. Rosie maľuje (naivné) obrázky. Rosie nemaľuje. Rozpráva príbehy. Vážne, veselé, ironické, smutné, šialené. Príbehy, ktoré nastavujú zrkadlo každému, kto sa odváži do toho zrkadla nahliadnuť. Príbehy vlka a karkulky, príbehy bláznivých a rebelujúicich zajacov, príbehy o vojne na Ukrajine, o smrti, prírode a nádeji. A tiež o nástrahách v politike. O všetkom, čo veľakrát my ostatní nemáme odvahu pomenovať. Niekedy jemný, inokedy drsný humor núti premýšľať o pýche a dôležitosti. Kombinácia naivnej maľby a textu, ktorý hovorí jasne a zrozumiteľne, tvoria krátke príbehy s hlbokou myšlienkou.

      Výstava potrvá do 31. 03. 2023

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje