• Zažilli sme čarovnú Noc s Andersenom

     • V posledný marcový deň sa domček v našej zážitkovej záhrade opäť rozsvietil. Slávnostne sme zažali svetielka na počesť rozprávkového velikána H. Ch. Andersena, ktoré zároveň symbolizovali spoločné večerné čítanie celej školskej rodiny. Počas Noci s Andersenom strávili žiaci nezabudnuteľnú noc v škole plnú čítania, zábavy a súťaží. Dobrodružstvá z aktivít pri plnení rôznych úloh pri netradičnom pobyte v škole pomôžu žiakom nadobudnúť pozitívny vzťah k čítaniu. Každá trieda ukrývala iné tajomstvo známych slovenských autorov, ale aj ilustrátorov. Noc a „prespávačka“ v škole mala tiež svoje čaro a získala si srdiečka svojich žiackych priaznivcov. Veríme, že ostane v pamäti všetkých veľmi dlho. Nezabudnúť pomôžu aj fotky, ktoré vznikli pri originálnej fotostene. Žiaci si ich spolu so zážitkami odniesli domov. Čokoládové muffiny od pani kuchárok zdobené od výnimočných cukrárok – pani učiteliek, sa stali sladkou odmenou a bodkou za týmto krásnym a obľúbeným podujatím.

      Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie zamerané podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena
      (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875). Od roku 1967 je 2. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň detskej knihy. Podujatie po prvýkrát zorganizovali knihovníčky Mirka Čápová a Hana Hanáčková
      v Uherskom Hradišti v roku 2000, kedy v ich knižnici prespalo 20 detí. Počas 20 rokov sa
      z pôvodne komorného podujatia stalo úspešné medzinárodné podujatie, do ktorého sa zapájajú knižnice nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj v Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bulharsku, Grécku, Veľkej Británii, Nemecku, Dánsku, Novom Zélande, Malte, Španielsku, Portugalsku, Švajčiarsku, Francúzsku a Taliansku.

     • Kreatívny set Včielka Nelka

     • Ešte v novembri 2022 sme dostali milý balík, ktorý obsahoval kreatívno - edukatívny set včielka Nelka. Súčasťou bol aj edukatívny materiál na webe, v ktorom žiaci nájdu audio prednášku o včelách, kreatívne pracovné listy pre ZŠ i MŠ, vedomostnú hru. Vďaka tomuto setu, ktorý spríjemnil a obohatil edukáciu o živote včiel, sa žiaci môžu dotknúť medzistienky, pozrieť peľové obnôžky, uvidieť včelí plást plný medu a ochutnať ho. Veľmi sme sa potešili, že vďaka podpore Žilinského samoprávneho kraja a nadácie KNL sme boli vybraní do pilotného programu podpory interaktívneho a zeleného vzdelávania. Ďakujeme za túto príležitosť. Sme Zelenou školou a v našom úsilí, aby sme ňou ostali naďalej, aktívne pokračujeme. Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť. Rôzne ekologické aktivity vo vyučovaní i mimo školy, sú dôkazom, že sme nastúpili na správnu cestu zmeny, ktorá vedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti..

       

      Žiaci z Kolégia zelenej školy predstavili život včiel a včelárstvo formou náučného divadielka o včielke Nelke a jej včeľom živote svojim spolužiakom i kamarátom z materskej školy. Pri prezentácii o živote včiel, využili edukačnú pomôcku, kreatívno - edukatívny set včielka Nelka. Slovami včielky Nelky : „Sme veľká včelia rodina a kraľuje nám včelia kráľovná matka. Včielky robotnice majú veľa povinnosti: prvé 3dni života sú upratovačky, kŕmičky kŕmia kráľovnú a larvy, staviteľky plástov, spracovateľky, lietavky, pátračky a na konci života strážkyne.“ Osmičkový tanec, rojenie včiel, na čo slúži dymák, to všetko deti už poznajú. Prezentácia včelích produktov zmyslovým poznávaním a zároveň kreatívno - edukatívny set včielka Nelka, prostredníctvom ktorého mali všetci možnosť spoznať včielku všetkými zmyslami, bola sladkou medovou bodkou.

     • Prváci- malí divadelníci

     • V roku 1961 bol vyhlásený Svetový deň divadla a od roku 1962 sa každoročne oslavuje práve 27.marca. Je zdrojom zábavy, inšpirácie, informácií, poskytuje príležitosť vzdelávať sa a má schopnosť zjednotiť mnoho rôznych kultúr a národov.

      Pri príležitosti oslavy tohto dňa si žiaci 1.A triedy pripravili pre svojich kamarátov z materskej školy dve divadelné predstavenia – Koza rohatá a jež a Pampúšik. Každý „herec“ zahral svoju rolu veľmi presvedčivo a s veľkou dávkou odvahy. Odmenou za ich skvelé herecké výkony bol potlesk i pekná farebná ceruzka. V žiakoch sa ukrýva i takýto druh talentu, ktorý budeme naďalej rozvíjať.

     • Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023

     •  

      Od 1. mája 2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu na všetky deti navštevujúce posledný ročník materských škôl (predškoláci) a na všetkých žiakov základných škôl.

      Dotácia na stravu nemá vplyv na čerpanie daňového bonusu.

      Po novom bude môcť rodič dostávať daňový bonus a súčasne  aj dotáciu na stravu .

      Prihlásení stravníci:

      Žiaci, ktorí sú už prihlásení na stravovanie v šk. roku 2022/2023, podávajú iba písomnú Žiadosť o dotáciu.

      Neprihlásení stravníci:

      Žiaci, ktorí  nie sú prihlásení na stravovanie v šk. roku  a 2022/2023  a majú záujem, vypíšu Zápisný lístok aj Žiadosť o dotáciu (návratka)

      Žiaci, ktorí nie sú prihlásení na obedy a nemajú záujem, vyplnia len Žiadosť o dotáciu (návratka), kde zakrúžkujú slovo „nežiadam“.

      Požadované tlačivá dostali žiaci v školskej jedálni a prinesú ich vyplnené do 31.03.2023 triednej učiteľke.

        Spôsob úhrady príspevku na stravovanie v ŠJ Vavrečka

      • Pre prípad, že sa žiak nestihne odhlásiť a nezúčastní sa vyučovania (v prvý deň si obed odoberie do obedára a hradí plné stravné). 
      • Internet banking    (Platí sa za máj do 10.-teho mája, za jún do 10.-teho júna. )

      Číslo účtu ZŠ : 401 027 5006/5600  Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Vavrečka 205

      IBAN: SK41 5600 0000 0040 1027 5006

      Variabilný symbol: Novým stravníkom ho pridelí vedúca ŠJ, treba sa u nej informovať.

      Špecifický symbol:  0000

      Konštantný symbol : 0308

      Správa pre adresáta: Meno a priezvisko  žiaka, trieda

     • Deň učiteľov

     • „ Učiteľ je povolanie, vďaka ktorému máme všetky ostatné povolania.“

      Slovami Daniela Heviera, „krásne, dôležité, zmysluplné poslanie, pretože formuje malú bytosť, jedinečnú osobnosť, v ktorej sa skrýva zvedavosť, tvorivosť, túžba dozvedieť sa a učiť sa. Všetky deti sú rovnaké, a každé dieťa je iné. Každé sa však dá otvoriť zázračným kľúčom: niekedy sa ten kľúč volá láska, inokedy vypočutie, dôvera, prejavenie záujmu.“

      Milé kolegyne, pani učiteľky,

      nech je dnešný sviatok Dňa učiteľov oslavou tohto zázračného kľúča, ktorý odomkne láskavé pohladenie, trpezlivosť, ústretovosť, pochopenie, spoluprácu, ochotu pomáhať, aby sa učenie stalo pre nás výzvou, radosť hnacím motorom, tvorivosť krídlami, škola hrou. Úprimne nám želám pevné zdravie, nemiznúci úsmev na tvári, žiakov a deti s odomknutými srdiečkami a nežnými slovami na perách "Moja najlepšia pani učiteľka"....

                                                                             

                                                                                                                                    S úctou   Mgr. Dana Serdelová

     • Deň vody

     • Dňa 22.3. sme si pripomenuli Svetový deň vody. Žiaci ho strávili v triedach i von, oblečení symbolicky v modrej farbe Učili sa, tvorili, skúmali vodu i vodné prostredie. Na každej vyučovacej hodine plnili úlohy s vodnou tematikou, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky. Prváci boli pozorovať bobra v jeho prirodzenom vodnom svete a riešili hádanky o zvieratách žijúcich vo vodnom prostredí. Druháci vytvorili plagát o kolobehu vody, prečítali si príbeh a skúmali vodu v potravinách. Tretiackou aktivitou bola vychádzka do prírody a skúmanie vody vyskytujúcej sa v rôznych častiach obce. Štvrtáci strávili vyučovanie hľadaním faktov o vode. Vytvorili plagát vodnej kvapky, do ktorého zapísali získané údaje. Príjemne strávený deň plný zaujímavých aktivít bol zdokumentovaný aj fotograficky.

     • Deň lesov

     • Dátum 21.marec patrí Dňu lesov. Každoročne si ho žiaci pripomínajú rôznymi aktivitami, pretože vedia, že význam lesa pre život človeka má obrovský rozmer. Stromy sú častou témou žiackych bádateľských aktivít, ale aj zásobárňou umeleckého stvárnenia, napríklad pri skladaní básní. Môžete sa o tom presvedčiť v našej galérii.

     • Zbierka Hodina deťom

     • V utorok 21. 3. 2023 sa konal 22. ročník verejnej zbierky Hodina deťom.

      Ďakujeme všetkých darcom z obce, ktorí prispeli do pokladničky. Výťažok zo zbierky poputuje na pomoc jednorodičovským rodinám ako aj individuálnym príjemcom z radov samoživiteľov.

     • PREZENTÁCIA NÁUČNO-ROZPRÁVKOVEJ KNIHY LESNÍČEK

     • Dňa 21.3.2023 si pripomíname Deň lesov. Z tejto príležitosti sme pozvali študentky zo Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove, aby žiakom odprezentovali svoju náučno-rozprávkovú knihu LeSníček. Naše pozvanie prijali a porozprávali im ako táto zaujímavá kniha vznikala. Obsahuje rozprávky o chránených stromoch na Orave, do písania ktorých zapojili rôzne komunity. Študentky si v rámci besedy pripravili pre žiakov rôzne aktivity. Porozprávali im o svojej motivácii venovať sa ochrane prírody i založení vlastnej študentskej firmy Le Seňoras, kde napríklad vyrábajú sviečky zo sóje. Žiaci dostali záložky do kníh a ceruzky. Ďakujeme za motivujúcu besedu plnú nových podnetov a študentkám želáme veľa síl v ich úsilí zmeniť svet k lepšiemu.

     • Divadelné predstavenia

     • V piatok, 17.03., sa žiaci zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky detského divadla Zlatá priadka v Dome kultúry Námestove. Zlatá priadka je zároveň stretnutím súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi. V súťaži sa prezentovali žiaci základných, umeleckých škôl a kultúrno-výchovných zariadení Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo so svojimi divadelnými predstaveniami. Žiaci videli predstavenia Povedzme si rozprávku, ktorú pripravili žiaci DDS Čarohlások pri ŠZŠ pre ťažko postihnutých v Dolnom Kubíne, Chutný príbeh o nechutných kozliatkach, ktoré predviedli žiaci DDS MirDamDom pri ZUŠ v Tvrdošíne a Koláčik od DDS Pierroťáčik pri SZUŠ Pierrot v Námestove. Predstavenia boli plné vtipných situácií i hudobného sprievodu. Piatkové kultúrne dopoludnie strávili žiaci našej školy naozaj obohacujúco. Usporiadateľom ďakujeme za výborne pripravený program a hlboký kultúrny zážitok.

     • Deň s predškolákmi z MŠ Lienka

     • Dňa 14.03. privítali školáci svojich budúcich spolužiakov z materskej školy Lienka. Pripravili si pre nich zaujímavé aktivity. Ďalšie spoločné stretnutie bude v apríli pri zápise.

      Tešíme sa.

     • Práca v projekte Ja a peniaze a úspech vo výtvarnej súťaži Bankomat kreativity – Ako (ne)tradične šetriť na energiách

     • Program Ja a peniaze využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti. S postavou Filipa a jeho rodiny sa oboznamujú s finančnou gramotnosťou. Filipove príhody vychádzajú z reálnych situácií a pútavou formou učia žiakov, čo sú peniaze a na čo slúžia cez osvojenie si základných životných hodnôt až po náročnejšie témy, ako sporenie, poistenie, aj to, prečo bez práce nie sú koláče, a prečo peniaze nerastú na stromoch. V rámci projektu sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Ako (ne)tradične šetriť na energiách. Naši žiaci tvorili v dvojiciach, trojici aj jednotlivo a boli veľmi úspešní. V I. kategórii získali 1. miesto Filip Kramarčík, Nina Jančigová, Paulina Juritková ŠKD II. Všetky práce budú súčasťou školskej galérie. Výhercom blahoželáme a prajeme veľa ďalších výtvarných nápadov.

      Viac o projekte sa dozviete TU.

     • Hodina deťom

     • Milí rodičia,

      dňa 21.3.2023 (utorok) sa uskutoční celoslovenská zbierka Hodina deťom, kde dobrovoľnícke tímy z celého Slovenska budú v uliciach zbierať príspevky do pokladničiek. Žiaci našej školy budú v sprievode pedagógov vykonávať túto zbierku aj v našej obci. Môžete sa do zbierky zapojiť aj týmto spôsobom. Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Zbierku každoročne, už viac ako 20 rokov, organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Tento rok sme sa opäť pripojili aj my.

      Zapojiť sa môžete aj tak, že v deň konania zbierky budete môcť prispieť do pokladničky v budove ZŠ i MŠ, buď priamo pri príchode do školy/materskej školy alebo môžete príspevok poslať po vašom dieťati, ktoré ho odovzdá dobrovoľníckemu tímu do pokladničky.

      Vďaka Vám tak pomôžeme rozmeniť veľké starosti jednorodičov na drobné.

       

     • Úspech vo výtvarnej súťaži Valentínka

     • Aj v 6. ročníku okresnej valentínskej výtvarnej súťaže Valentínka sme boli opäť úspešní. V I. kategórii 6-8 rokov bola Cena poroty udelená Alžbetke Farbákovej z triedy Motýliky z našej MŠ. V II.kategórii 9 - 12 rokov získal tretie miesto Richard Pjentek zo 4.A. Výsledky potvrdila porota dňa 24.02.2023 v zložení: Mgr. Janka Peštová Sýkorová – výtvarníčka, ZUŠ I. Kolčáka Námestovo, Mgr. Janka Brišová – výtvarníčka,ZUŠ I. Kolčáka Námestovo, Mgr. Alena Durčáková – výtvarníčka, SZUŠ Fernezová Námestovo, Mgr. Andrea Lubasová – riaditeľka CVČ Maják Námestovo. Gratulujeme! Z úspechov našich žiakov sa veľmi tešíme. Ich tvorivosť budeme rozvíjať a podporovať naďalej.

     • Bádateľské aktivity

     • Tieto aktivity sú neodmysliteľnou súčasťou nášho školského života v Zelenej škole. Nielen na hodinách prírodovedy sa žiaci učia bádaním. Táto forma získavania nových informácii a zároveň upevňovania získaných vedomostí, patrí ku hlavným krokom Zelenej školy. Podnecuje žiakov k aktivite a prebúdza v nich malých bádateľov. Skúmanie, zisťovanie a hľadanie odpovedí na rôzne výskumné otázky žiakov baví. Naša zážitková záhrada im k bádaniu poskytuje veľa možností, čoskoro v nej pribudnú nové náučné elementy.

     • Zber papiera pokračuje

     • Milí rodičia,

      zber papiera pokračuje do konca marca.

      Papier je najlepšie doviesť ráno ku železnej búde (za budovou ŠKD), kde ho preberie pán školník, ktorý zároveň zapíše jeho váhu. Po dohode s triednou pani učiteľkou môžete priniesť papier aj v inom čase. Ďakujeme.

     • FlySky Flex–obľúbená učebná pomôcka v našej digitálnej škole

     • Veľmi sa tešíme, že súčasťou našej ,,digitálnej rodinky“ je zariadenie, ktoré dokáže rozvíjať digitálne zručností žiakov. Je ním FlySky Flex – inovatívny multimediálny produkt, ktorý kombinuje funkcie estola, interaktívnej tabule a interaktívneho koberca. Rozvíja postreh, trpezlivosť, logické myslenie, stimuluje vnímanie, vizuálno-pohybovú koordináciu a v neposlednom rade aj tímovú spoluprácu. Žiaci môžu pomocou interaktívneho pera dynamicky prepínať rôzne aplikácie a vzdelávacie programy. Kompaktný integrovaný systém Flex disponuje širokou škálou interaktívnych a vzdelávacích aplikácií určené pre najmenšie deti až po dospelého.  Je vynikajúcou pomôckou rozvíjajúcou mnoho stránok žiaka. Dáva nový rozmer pojmu škola hrou a poskytuje učenie spojené so zážitkom. Máme tak možnosť urobiť vyučovanie interaktívnejšie a zábavnejšie a povzbudzovať žiakov k tomu, aby konali samostatne a prekonávali výzvy rôznej obtiažnosti.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • K obľúbeným recitačným súťažiam patrí aj Hviezdoslavov Kubín. Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. V školskom kole súťažili druháci, tretiaci a štvrtáci.v jednej kategórii, v prednese poézie a prózy. Na prvom mieste sa v prednese prózy umiestnil Šimon Ferenčík z 3.A, na druhom mieste Nela Beľáková z 2.A a tretie miesto získala Linda Veselovská z 3.A. V prednese poézie sa na prvom mieste umiestnila Tamara Bronerská z 3.A, na druhom mieste Ján Znak z 2.A a na treťom mieste Nela Poláčiková z 2.A. Víťazom srdečne gratulujeme a želáme naďalej veľa recitačných úspechov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje