• Eko program Slimáčika Máčika

     •  V utorok absolvovali žiaci zaujímavú vyučovaciu hodinu, ktorej súčasťou bola rozprávka s názvom „Výlet slimáčika Máčika.“ Slimáčik žije na čistej lúke a jedno ráno sa vyberie na výlet. Na výlete objaví novú lúku znečistenú odpadkami. Lektorka, pani Alena Vajdová, prostredníctvom tejto rozprávky predviedla žiakom ekovýchovný program na podporu triedenia odpadu a kompostovania. Našu školu navštívila aj v roku  2018, 2019 a 2021 a zabezpečuje lektorskú činnosť  ekovýchovných programov pre neziskovú organizáciu Deti čistej Zeme n. o. Cieľom programu je deti naučiť, prečo odpad triediť a ako môžeme znížiť množstvo odpadov v našom koši.

     • Keď sa žiaci stanú učiteľmi

     • V rámci projektu Školský digitálny koordinátor prebiehajú u nás okrem iného aj rovesnícke vzdelávania. Žiaci si vyskúšali pozíciu pani učiteľky a na chvíľku sa vžili do jej namáhavého zamestnania. Tentokrát to boli štvrtáci, ktorí si v programe Canva pripravili pre tretiakov pracovné listy na opakovanie slovných druhov. Na vyučovanie sa poctivo pripravili. Počas hodiny slovenského jazyka svojim kamarátom vysvetľovali učivo, pracovali v skupinách a usmerňovali ich pri práci. Každá aktivita končí hodnotením, na ktoré nezabudli ani v tomto prípade. Práca v programe Canva patrí medzi obľúbené činnosti žiakov v každom ročníku. Sme radi, že svoje nápady a kreativitu využívajú naši žiaci všestranne.

     • Maľovanie trochu inak

     • Žiaci si skúsili zaujímavú tvorbu maľovania prírodným materiálom, ktorým je blato. Svoju fantáziu zviditeľnili priamo na papier svojimi prstami. Namaľovali obrázky (kvietky, vtáčiky, motýle, slniečko i obláčiky), z ktorých vznikol jeden originálny obrázok s prírodným motívom. Žiaci zbožňujú kreatívne činnosti, pri ktorých môžu dať priestor svojej fantázii a tvorivosti, a práve táto aktivita bola jedna z nich. Maľovanie si veľmi užili, bolo pre nich oveľa jednoduchšie ako klasické maľovanie, pretože bolo bez štetcov a ceruziek.

     • Beseda s osobnosťou – rodákom obce

     • V piatok, 19. mája, sa žiaci zúčastnili zaujímavej besedy. Naše pozvanie prijal známy slovenský módny dizajnér Pavol Dendis, ktorý navštevoval aj našu školu. Potešil sa, že sa zmenila a napreduje .Žiakom porozprával o svojej práci, súkromnom živote i o svojich splnených snoch. Jedným z nich je jeho vlastná dizajnérska značka a práca, ktorá ho napĺňa a baví. Žiakom predstavil svoju tvorbu, vytvorené modely pre známe osobnosti i psa Brutusa, ktorého si adoptoval z útulku. Všetkým dodal odvahu, že nie všetko sa podarí na prvý raz a nie všetko bude hneď tak, ako si predstavia. Dôležité je nevzdávať sa pri prvom neúspechu a stále kráčať za svojím snom, ktorý sa jedného dňa určite splní, tak ako jemu. Celá beseda prebiehala v priateľskej atmosfére. Pavol trpezlivo odpovedal na všetky zvedavé otázky. Žiaci si pre neho pripravili milý darček - trička jeho obľúbenej farby s podpismi všetkých. Pavlovi ďakujeme, že nám venoval svoj vzácny čas a prišiel k nám. Želáme mu naďalej veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

     • Vyhodnotenie cieľov Zelenej školy

     • Cesta našej Zelenej školy, po ktorej kráčame v certifikačnom období v prioritnej téme Zeleň a ochrana prírody už druhý rok, je blízko cieľa. Žiacke kolégium malo na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 12.05.2023 dôležitú úlohu - zmerať prvý cieľ Environmentálneho akčného plánu, ktorým bolo zvýšiť podiel zelene v školskej záhrade o 10%. Žiaci mali na stole údaje z auditu na začiatku certifikačného obdobia 2021/2022, údaje z kontrolného auditu v septembri 2022 a  zistený skutočný stav k 12.05.2023. Počet novej zelene spočítali na kusy a potom na percentá. Vysadili sme: 12ks jablone, pagaštan konský 1ks, javor mliečny 1ks, moruša biela 1ks, kríky maliny, ríbezle 16ks, ruža Parfuma 6ks, zelená strecha 2,4m² , vyvýšené záhony 9ks, 20 ks kvetináčov – muškáty.

      V záhrade, pribudlo: 15 stromov, 22 kríkov, 9 záhonov, 20 ks kvetináčov s kvetmi, tráva 2,4m². Výsledok hodnotenia znel: „Cieľ sme splnili. Prekročili sme 10 %.

      Druhým cieľom bolo zrealizovať do konca apríla 2023 minimálne desať environmentálnych aktivít zameraných na poznávanie, tvorbu a ochranu životného prostredia. Naše číslo je viac ako 35 uskutočnených environmentálnych aktivít. Veľmi sa z toho tešíme.

      Dňa 2.júna navštívi školu hodnotiaca komisia, ktorá našu prácu a splnené ciele dôkladne preverí. K  práci sme pristupovali zodpovedne a veríme, že zelená premena školského dvora bude tým najlepším vysvedčením. ​​​​​​​

     • Podarilo sa nám chytiť Námestovskú rybku

     • V 2. ročníku okresnej výtvarnej súťaže NÁMESTOVSKÁ RYBKA sme boli opäť úspešní. V kategórii ZŠ na tému KRAJINA, ako miesto kde žijem, získal 3. miesto Šimon Ferenčík z 3.A. Šimonovi gratulujeme a želáme, aby svoj výtvarný talent naďalej rozvíjal.

     • Matematický klokan

     • Najväčšia matematická súťaž na Slovensku, ktorú organizuje nezisková organizácia Talentída, prebehla aj tento školský rok. Celkovo sa do nej v 1.-3. kategórii zapojilo 37 299 žiakov z celého Slovenska. Srdečne blahoželáme Karolínke Bronerskej z 1. A, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou. Ostatní zúčastnení žiaci získali diplom za účasť a cenu. Všetkým prajeme veľa chuti do súťaženia aj budúci rok.

     • Je krásne mať mamu.....

     • Dňa 14.5. sme v kultúrnom dome zažili výnimočný deň. Je ním vždy druhá májová nedeľa venovaná všetkým mamám. Spoločne sme oslávili sviatok venovaný našim najdrahším. Detskí umelci zo základnej i materskej školy predviedli pestrý program plný básničiek, pesničiek, tancov. Prítomných presvedčili, že sa v nich ukrýva talent, za ktorý boli odmenení silným potleskom. Slzička dojatia sa leskla v očku nejednej mamy.

      Milé mamičky, mladé, menej mladšie, menej staršie či najstaršie... Na tom predsa nezáleží. Stále ste, budete a navždy ostanete večne krásne. ĎAKUJEME.

     • Máj - lásky a hudby čas

     •  Vo štvrtok 11.5. mala v škole hlavné slovo hudba. Najskôr žiaci predviedli svoje spevácke schopnosti v školskom kole Slávik Slovenska, potom nasledoval online koncert. Žiaci, ktorí si vybrali na súťaž dve pesničky, si zaslúžia pochvalu za odvahu, ktorú preukázali pri svojom speváckom vystúpení. Prvé miesto získala Olívia Hoľmová (3.A). Na druhom mieste sa umiestnila Natália Ďuranová (1.A) a na treťom Karolínka Bronerská (1.A).

      PRIDAJ SA K NÁM – takto znel názov ďalšieho online koncertu z projektu Príbeh hudby, ktorý tradične pripravuje Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS. Spolu s hudobníkmi sme vytvorili veľkú muzikantskú rodinu. Pod vedením pána Gabriela Rovňáka, ktorý nás sprevádzal koncertom ako dirigent a moderátor, odohrali muzikanti krásny koncert. V programe odznelo množstvo nádhernej hudby, zaujímavým spôsobom boli predstavené hudobné nástroje. Hudobné ukážky v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, Vojenskej hudby a sólistov – barytónu Šimona Svitoka a iba 12-ročného talentovaného chlapca, hráča na pozaunu Michala Šoltisa, očarili všetkých. Žiaci sa tešili z interaktívnych čísel, ale aj zo skvelej atmosféry, ktorá sa spájala s priamym prenosom a prepojením divákov z celej našej krajiny. Ďakujeme za umelecký zážitok a tešíme sa opäť o rok. Naša škola je súčasťou Príbehu hudby už od jeho začiatku, doteraz sme nevynechali ani jeden koncert toho projektu.

     • Slovensko spieva

     • Vo štvrtok 10.05. zažili žiaci výchovný koncert Občianskeho združenia Škola života. Spoločne so spevákmi si zaspievali i zatancovali na ľudovú nôtu. V hudobnom programe s názvom Slovensko spieva zazneli ľudové piesne, ktoré mapovali hlavné folklórne regióny Slovenska. Prostredníctvom nich navštívili žiaci Myjavu, Detvu, Horehronie, Terchovú, Oravu i východ Slovenska. Celé pásmo bolo doplnené obrazovou videoprojekciou a hovoreným slovom.

     • PRILETELI VČIELKY...

     • Takto sa tešili prváci, keď počuli rozhovor starších spolužiakov o včelách na školskom dvore. „Neprileteli, doviezol ich kuriér,“ poučovali ich druháci, „sú to živé krabičky s kokónmi samotárskych včiel Osmia Cornuta.“ Skúsenosti z minulého roka žiakom poslúžili, že už vedeli, čo treba urobiť, ako pripraviť domčeky, zaslepiť trstinové trubičky, ktoré včielkam slúžia na hniezdenie. Zástupcovia zo všetkých tried prevzali svoje živé krabičky. Otvorili ich až v domčeku, pretože niektoré sa už tlačili von. Nechcelo sa im trčať v krabičke, lákal ich prvý výlet na lúku. Úlohu, odlepiť otvory na krabičke a umiestniť do domčeka, žiaci zodpovedne splnili. Vďaka živej interaktívnej pomôcke môžu pozorovať život samotárskych včiel celkom zblízka. Do pozorovacích listov presne zapíšu počet uzavretých trubičiek s novým potomstvom včielok. Vo včeľom bufete si budú môcť pochutiť na obľúbených peľových kvetoch. Našim včielkam prajeme príjemný pobyt na školskom dvore a veľa vyliahnutých včielok!

     • ...nezabudnuteľná škola v prírode...

     • Sú veci, ktoré nám ostanú zapísané v pamäti navždy. Tak to bude aj tentokrát. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka zažili od 24.4. do 28.4. originálny týždeň plný zábavy, hier, zážitkov a spoznali veľa skvelých ľudí. V krásnom prostredí Račkovej doliny strávili spolu bez rodičov, ktorých na päť dní nahradili pani učiteľky. A ako to zvládli? Ukážkovo a bez najmenších problémov. Program bohatý na zábavu a akciu, ktorý pre nich prichystali animátori pod vedením obľúbeného ,,CRASHA,, bol výnimočný. Počas prvých dvoch dní, kedy počasie nikomu neprialo, riešili rôzne finančné úlohy, pátračky či šifrovačky. Veľký úspech mala nočná hra, pri ktorej žiaci preukázali svoju statočnosť a nebojácnosť. Spoločne si užili aj výlet na Liptovský hrad, či stavanie bunkrov. V posledný deň zažiarili aj v tanečných kreáciách a pripravené prekvapenie od pani učiteliek v podobe kina bolo milou bodkou za celou školou v prírode. Žiaci si utužili svoje priateľstvá a vzájomnou spoluprácou posilnili triedny kolektív. Zistili, že spoľahnúť sa na seba samého nie je až také náročné a byť nápomocný pre druhých je ešte ľahšie. Škola v prírode má určite zmysel, vymenované pozitíva sa nedajú spomenúť všetky. V skupinových hrách ukázali žiaci svoju akčnosť a súdržnosť. Domov si odniesli veľa krásnych spomienok. Záverečné hodnotenie celého pobytu, udelenie cien a vzájomné lúčenie sa dojalo všetkých. Slzičky na smutných tvárach odzrkadľovali zmiešané pocity. Na túto školu v prírode sa naozaj nedá zabudnúť! Veď posúďte sami a prehrajte si neobyčajný príbeh z nej.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • +421 43 552 24 75
    • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
    • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
    • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
    • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
    • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
    • 37903098
    • 2021732625
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje