• Šaliansky Maťko

     • Dňa 12.1.2023 prebehlo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko. Súťažili v nej víťazi triednych kôl druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Súťaž v recitácií povestí je u žiakov veľmi obľúbená. Súťaží sa v dvoch kategóriach. V I. kategórii, druháci a tretiaci, získala 1. miesto Linda Veselovská a Olívia Hoľmová z 3.A a 2. miesto Nela Beľáková z 2.A. V II. kategórii, štvrtáci a piataci, sa na 1. mieste umiestnila Emma Stašáková, 2. miesto získala Karolína Pjentková, 3. miesto Tímea Gurová zo 4.A. Súťažiacim gratulujeme. Výherkyniam držíme palce, aby nás v okresnom kole súťaže, ktorá sa uskutoční dňa 30.01.2023 v Námestove, reprezentovali čo najlepšie.

     • Beseda v 1.A

     • Dňa 19.1. sa žiaci 1.A rozlúčili s prvou časťou svojho šlabikára. Posledným písmenom v nej bolo písmenko B a s ním spojené slovo ZUBY. Tento deň bol plný hravých a zaujímavých aktivít na tému Zdravé zuby = krásny úsmev. Žiaci si najskôr prečítali text o boľavých zuboch a rozhodovali o pravdivosti/nepravdivosti viet. Nasledovalo „čistenie“ zúbkov na zhotovenej názornej pomôcke, ktorá slúžila ako model. Táto aktivita žiakov veľmi zaujala. Pozvanie medzi nich prijala aj dentálna hygienička, pani Mária Kmeťová, ktorá žiakom bližšie priblížila anatómiu zubov, vznik zubného kazu a zásady správnej starostlivosti u ústnu hygienu. Ukázala im správnu techniku umývania zubov, ktorú si následne prváci reálne vyskúšali so svojou kefkou. Predstavila, ktoré pomôcky treba používať pri ústnej hygiene a porozprávala o zážitkoch zo svojej práce. Pani Kmeťovej ďakujeme za čas venovaný žiakom a užitočné rady. Ak ich začnú prváci svedomito plniť, budú si môcť zaspievať slová piesne Veselé zúbky od Mira Jaroša: „Zúbky, zúbky čisté zrazu mám, zúbky zvládam umývať si sám. Od pondelka až do nedele zúbky nech sú zdravé veselé.“

     • Súťaž v anglickom jazyku

     • Žiaci 1.-4. ročníka sa na jeseň zapojili do anglickej súťaže spoločnosti Ventures Books. Bolo do nej poslaných viac ako 120 príspevkov z celého Slovenska. V kategórii 1.-2. trieda ZŠ nás úspešne reprezentovali žiačky 1.A triedy, ktoré sa umiestnili na 2. mieste. Ich víťazný tím, s názvom Narodeniny, tvorili dievčatá Karolína Bronerská, Natália Ďuranová, Milica Brčáková, Magdaléna Ratičáková a Katarína Košútová. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

     • Žiaci zo Zelenej školy ZŠ s MŠ vo Vavrečke svojím malým dielikom prispeli k pomoci

     • V  duchu motta „Pomôžte nám pomáhať“, zorganizovali žiaci za podpory svojich rodičov akciu pomoci pre psíkov v Zubrohlave. Táto milá akcia sa uskutočnila v sobotu, dňa 9. 1. 2023. Vyzbierané deky, hračky, čistiace prostriedky i potravu pre opustené zvieratá odovzdali členke OZ Ňufáčik. Žiaci boli smelší, pretože už mali vzácnu skúsenosť z májovej návštevy útulku. Ich istotu na chvíľu nahlodával červík pochybnosti, či zvládnu zložiť skúšku dobrovoľníka, ktorý zoberie psíka pomocou vôdzky na výlet do prírody. Títo štvornohí priatelia sú odkázaní len na pomoc dobrovoľníkov. Zatvorení vo voliére potrebujú pohyb a prejav lásky, o ktorú prišli nezodpovedným konaním svojich majiteľov. Venčenie psíkov sa koná pod dohľadom dospelých, bezpečnosť žiakov je na prvom mieste. Žiakom vybrali Merlona a Miňa, ktorí sa nemohli dočkať detskej spoločnosti. V úlohe držať vôdzku, dávať psíkovi povely sa žiaci spravodlivo striedali. Za krátky čas sa naladili na spoločnú vlnu, psy poslušne reagovali na ich povely. Za poslušnosť dostali chutnú odmenu. Tešili sa deti, tešili sa havkáči, ktorí od radosti krútili chvostíkmi, ovoniavali a pečiatkovali labkami oblečenie a všetko navôkol.

     • Správy z knižnice

     • V spolupráci s Bibianou (Medzinárodným dom umenia pre deti) Vás pozývame na výstavu s názvom „ Tiché putovanie“.

      Interaktívna výstava Tiché putovanie, ktorá približuje svet „tichých“ kníh z rôznych krajín sveta (európske, americké, arabské, japonské, thajské, kórejské, austrálske). Vďaka aktivitám (cestovateľský denník, príbehové kocky, dotyková hra, tieňové divadlo, puzzle a skladačky) iniciuje spoločné hry, ale aj rozhovory a zážitkové učenie pre jednotlivcov, rodiny i kolektívy.

      Výstava potrvá do 28. 02. 2023

      Pozývame Vás na výstavu „Pozri, ako krásne prší“ autorky Ruženy Babicovej – RosieNaive Art.

      RosieNaive Art je milovníčka a záchranárka zvierat. Rosie valcuje internety. Rosie maľuje (naivné) obrázky. Rosie nemaľuje. Rozpráva príbehy. Vážne, veselé, ironické, smutné, šialené. Príbehy, ktoré nastavujú zrkadlo každému, kto sa odváži do toho zrkadla nahliadnuť. Príbehy vlka a karkulky, príbehy bláznivých a rebelujúicich zajacov, príbehy o vojne na Ukrajine, o smrti, prírode a nádeji. A tiež o nástrahách v politike. O všetkom, čo veľakrát my ostatní nemáme odvahu pomenovať. Niekedy jemný, inokedy drsný humor núti premýšľať o pýche a dôležitosti. Kombinácia naivnej maľby a textu, ktorý hovorí jasne a zrozumiteľne, tvoria krátke príbehy s hlbokou myšlienkou.

      Výstava potrvá do 31. 03. 2023

     • Školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda

     • PYTAGORIÁDA patrí k obľúbeným súťažiam, do ktorých sa pravidelne zapájame. Žiaci súťažia v kategóriách P3 a P4. Tento rok sa opäť popasovali s rôznymi logickými úlohami. Dôležitú úlohu pri dosiahnutí čo najlepšieho výsledku a umiestnenia  v tejto súťaži zohráva aj rýchlosť riešenia úloh.  Novinkou v 44. ročníku bola možnosť riešiť úlohy online, ktorú sme s našimi žiakmi uprednostnili a zároveň absolvovali. Medzi  úspešných riešiteľov sa zaradili Andrej Krivda, Tamara Bronerská a Marko Kuráň z 3.A. Srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole súťaže.

     • Opäť sme boli úspešní...

     • Naši žiaci sa zapojili do 3. ročníka tvorivej súťaže "Moja vianočná ozdoba",ktorú organizovalo CVČ Maják v Námestove v spolupráci s OZ Centráčik. Opäť nás presvedčili, že majú skvelú fantáziu a úžasnú tvorivú predstavivosť. Svedčí o tom  aj krásne 2. miesto v I. kategórii pre Magdalénku Ratičákovú z 1.A.Cenu poroty získala Lillien Matkulčíková z 3.A. Gratulujeme!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • +421 43 552 24 75
    • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
    • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
    • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
    • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
    • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
    • 37903098
    • 2021732625
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje