• Pokyny k otvoreniu školského roka 2022/2023

     • Milí rodičia a žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 (v pondelok) o 9:00 hod.  po svätej omši.

      • Vstup do budovy školy je povolený len s podpísaným tlačivom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, ktoré nájdete TU. Tlačivo môžete vopred nahrať aj cez naše webové sídlo https://zsvavrecka.edupage.org/.

      • Do budovy školy môžu so svojimi deťmi vstúpiť aj sprevádzajúce osoby prvákov.

      • Žiaci nemusia mať prvý deň prezuvky.

      • Školská jedáleň bude z technických príčin vydávať žiakom stravu až od pondelka  12.09.2022.

      • ŠKD bude v prevádzke od utorka 06.09.2022. Nakoľko nebude v prevádzke školská jedáleň a vydávané obedy, je potrebné zabezpečiť stravu  žiakov navštevujúcich ŠKD v poobedňajších hodinách.

      V tomto školskom roku sa vraciame do režimu spred pandémie Covid 19. Prosíme Vás, aby ste si dôsledne prečítali nasledujúce pokyny:

      • Žiaci ani sprevádzajúce osoby nemusia mať rúška/respirátory.

      • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka bude potrebné doniesť vždy, keď žiak vynechá v škole 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (okrem soboty a nedele, teda aj po letných, vianočných a jarných prázdninách).

      • Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa zo zdravotných dôvodov na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (okrem soboty a nedele).

      Izolácia v prípade ochorenia Covid 19 je povinná len pre pozitívnu osobu.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • +421 43 552 24 75
    • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
    • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
    • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
    • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
    • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
    • 37903098
    • 2021732625
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje