• Beseda so spisovateľom Braňom Jobusom

     • Dňa 28.3. zažili žiaci zaujímavú a vtipnú besedu so spisovateľom Braňom Jobusom v Dome kultúry v Námestove. Svojským a humorným spôsobom im porozprával o svojom spisovateľskom, speváckom i hereckom živote. Marec, mesiac knihy, tak žiaci ukončili milým stretnutím, ktoré im obľúbený spisovateľ, muzikant i herec oživil aj speváckym vystúpením. Na pamiatku získal od žiakov našej školy originálnu odmenu v podobe trička a pekného listu.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Milí rodičia!

      Na lište Pre záujemcov v časti Budúci prváci nájdete potrebné informácie aj elektronickú prihlášku, ktorú je potrebné vypísať (podľa údajov z rodného listu aj s použitím diakritických znamienok, pretože tieto údaje sa prenášajú do školského informačného systému) a odoslať. Ak by ste mali problém pri vypisovaní elektronickej prihlášky, radi Vám s ňou pomôžeme v dňoch zápisu 5. a 6. apríla. Zároveň je potrebné, aby ste v určenom termíne zápisu priniesli so sebou podpísanú prihlášku, ktorú dostanete v materskej škole alebo si ju môžete vytlačiť TU (musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa).

      V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete informovať na tel. čísle 0911 969 118, 043/5522475 alebo emailom zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk

     • Záhradka do triedy

     • Naša škola sa zapojila do súťaže Záhradka do triedy. V rámci nej získala pestovateľské balíčky obsahujúce semienka žeruchy, koriandra, pažítky, papriky a cherry paradajok. Žiaci, motivovaní aktivitami Zelenej školy, zistili, že na záhradkárčenie nepotrebujú iba záhradu. Naučiť sa viac o tom, ako sa pestuje zelenina, bylinky a akú výživu potrebujú rastliny, sa dá aj v malej záhradke na okne. Na začiatku sa nebáli ani trochu zašpiniť. Ako kvetináče im poslúžili obaly na vajíčka a zeminu vybrali zo školského kompostéra. Keď semienka vyklíčia, je potrebné zhotoviť fotodokumentáciu, vyplniť registračný formulár Bylinka šampiónka a budeme zaradení do žrebovania. Skleník, vyvýšené záhony, smart kvetináče, hmyzí hotel, interaktívna tabuľa môžu byť naše. Naše záhradkárčenie práve začalo.

     • Projekt Edubee VČIELKY PRE ŠKOLY

     • Prišli stuhou previazané škatuľky a v nich boli malé včelie bambuľky...“ Zásielka, ktorú sme dostali poštou, bola tentokrát veľmi špeciálna a vzácna zároveň. Obsahovala totiž živý náklad so špeciálnymi kokónmi umiestnenými v originálnych krabičkách. V teplom počasí sa nám už z nich vyliahli včielky. Svojim silným bzučaním rozozvučali našu školskú záhradu a prebudili život v nej. Ohlásili, že „Jar je už konečne tu!“ Krásny domček, ktorý vyrobil pán školník, obsahuje 6 malých farebných úlikov. Každá trieda a obidve oddelenia školského klubu sa budú starať o ten svoj. Domček už udomácnil svojich nových nájomcov - samotárske včielky. Počet včielok poskytnutý školám na sezónu 2022 bol obmedzený a zabezpečený len približne 100 školám. Tešíme sa, že sme medzi nimi. Naši žiaci a škôlkari získali živú interaktívnu pomôcku pri pozorovaní života samotárskych včielok. Môžu tak sledovať ich život a prácu z bezprostrednej blízkosti. Súčasťou je aj pozorovací plást, ktorý sa dá vytiahnuť a umožňuje si pozrieť aj to, čo sa deje v úliku. Výhodou samotárskych včielok je, že neštípu a nie sú agresívne. V rámci EDUBEE projektu VČIELKY PRE ŠKOLY bude garant poskytovať podporu pri chove včielok, vrátane materiálov na stiahnutie či video návody. Určite budú prínosné aj rady skúsených včelárov zo života ozajstných včiel pri spoločných besedách. Prostredníctvom projektu chceme vybudovať blízky vzťah žiakov k týmto vzácnym tvorom potrebným pre náš život. Možno sa nám podarí vychovať budúcich včelárov a podporiť včelárstvo v našej obci. Držte nám palce!

     • Deň učiteľov

     • Milé pani učiteľky,

      nech je dnešný sviatok Dňa učiteľov oslavou lásky k povolaniu, ktoré je zároveň naším poslaním, kde trpezlivosť, originálne nápady, ústretovosť, pochopenie, spolupráca, ochota pomáhať, nové výzvy či majstrovstvo šíriť vedomosti a úctu k vzdelaniu s láskavým úsmevom, sú najvyššie a najkrajšie priority každej z nás. Želám Vám pevné zdravie, nemiznúci úsmev na tvári, žiačikov a deti s úprimným srdiečkom a nežnými slovami na perách "Moja najlepšia pani učiteľka"....

                                                                                                                                    S úctou   Mgr. Dana Serdelová

      https://www.youtube.com/watch?v=HgnLOXeY3IY

     • Svetový deň vody

     • Svetový deň vody je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej dôležitosť si svet a aj my v škole každoročne pripomíname 22. marca. V tento deň sa venujeme tematickému a zážitkovému učeniu. Cez mnohé aktivity ako brainstorming, pokusy a experimenty, náučné videá, hľadanie faktov v knihách a na internete, sa žiaci učia o nenahraditeľnom význame vody pre náš život.

     • Deň v ozajstnej triede

     • Zazvonil zvonec a nie rozprávky, ale prestávky je koniec...Začala hodina.“ Aj týmito slovami privítala v školskom rozhlase našich predškolákov pani riaditeľka, keď k nám prišli vo štvrtok 17. 3. Zoznámili sa s našou školou, s pani učiteľkami i žiakmi a vyskúšali si, aký je to pocit sedieť v ozajstných laviciach a učiť sa. Všetkých predškolákov to veľmi bavilo a ani sa nechceli vrátiť do materskej školy. Dúfame, že takto naladení ostanú čo najdlhšie a budú sa tešiť do školy v septembri rovnako ako teraz. Celý deň bol pestrý, zaujímavý, nabitý aktivitami. Spolu so žiakmi sa zahrali hru na upevnenie orientácie pravej a ľavej strany, zoznámili so s robotmi, riešili hádanky a doplňovali rýmy do básne. Škôlkari boli veľmi šikovní a hravo zvládli pripravené aktivity. Dopoludnie strávené v škole bolo zrazu iné, nové. Predškoláci sedeli v školských laviciach a riešili úlohy pomocou interaktívnej tabule či pracovného listu. Na pamiatku dostali farebnú ceruzku a zápisník, aby si mohli nakresliť alebo poznačiť to, čo sa im v škole najviac páčilo alebo aj to, aby v septembri nezabudli prísť do školy. Keď sa tu vrátia, stanú sa ozajstnými školákmi. Všetci sa tešíme na spoločne strávene chvíle v škole, školskom klube, školskej záhrade, hale či na ihrisku.

     • Beseda v marci – mesiaci knihy

     • V rámci festivalu 1. ročníka "Kniha, otvor sa!" sa v piatok 18.3.2022 uskutočnila beseda s detskou spisovateľkou Danušou Dragulovou – Faktorovou, ktorej sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. Beseda sa konala v Mestskej knižnici Domu kultúry v Námestove. Pani spisovateľka počas hodiny strávenej s našou školou zaujímavo predstavila svoju prácu. Porozprávala, čo ju motivovalo byť spisovateľkou, ukázala ako vzniká kniha a prečítala ukážky zo svojich kníh. Pohotovo odpovedala na všetky zvedavé otázky, ktorých nebolo málo. Na záver sa žiaci poďakovali a odovzdali obľúbenej spisovateľke originálny darček, ktorý bol ich spoločným dielom.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Triedne a školské kolo obľúbenej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín prebehlo aj tento rok v každej triede. Žiaci predniesli umelecké ukážky knižných diel z poézie i prózy. V okresnom kole súťaže, ktoré sa bude konať dňa 22.3. 2022 V Námestove, nás budú reprezentovať Sebastián Poláčik zo 4.A (v kategórii próza) a  Tamara Bronerská z 2.A (v kategórii poézia). Úspešným recitátorom srdečne gratulujeme a držíme palce, aby svoj úspech zopakovali.

     • Zber papiera pokračuje

     • Zber papiera pokračuje do 18.03.2022 (do konca tohto týždňa). Papier je najlepšie doviesť ráno ku železnej búde (za budovou ŠKD), kde ho preberie pán školník, ktorý zároveň zapíše jeho váhu. Po dohode s triednou pani učiteľkou môžete priniesť papier aj v inom čase. Ďakujeme za ochotu a porozumenie.

       

     • Ocenená tvorivosť v originálnych dielach

     • Opäť sme potvrdili, že vieme uspieť aj v konkurencii plnoorganizovaných základných škôl, kde sme sa nestratili. Práve naopak, medzi ocenenými školami (Novoť, Breza, Mútne, Babín) sme získali až štyri ocenenia. Uspeli sme v 5. ročníku okresnej valentínskej výtvarnej súťaži Valentínka. Z pekného úspechu sa tešíme o to viac, že výtvarné diela boli posudzované výtvarníčkami ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo, Mgr. Jankou Peštovou Sýkorovou a Mgr. Jankou Brišovou. Teší nás, že ich potešila úroveň prác našej školy. V I. kategórii 6 -8 rokov sa na druhom mieste umiestnil Dávid Hrkeľ z 1. A , tretie miesto získala Tamara Bronerská z 2.ACena poroty bola udelená Nine Jančigovej z 2.A. V II.kategórii 9 - 12 rokov obsadila druhé miesto Sarah Graňáková zo 4.A. Gratulujeme! Z úspechov našich žiakov sa veľmi tešíme. Ich tvorivosť budeme naďalej rozvíjať a podporovať. Zatiaľ sa nám to spoločne darí.

     • Úspech vo výtvarnej súťaži projektu Ja a peniaze

     • Program využíva zážitkové vzdelávanieaktivizačné prvky vzdelávania. Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli, rozšírili a umocnili svoje schopnosti. Prostredníctvom ústrednej postavy Filipa a jeho rodiny sa oboznamujú s finančnou gramotnosťou. Filipove príhody vychádzajú z reálnych situácií a pútavou formou učia žiakov čo sú peniaze a na čo slúžia cez osvojenie si základných životných hodnôt až po náročnejšie témy, ako sporenie, poistenie, aj to, prečo bez práce nie sú koláče, a prečo peniaze nerastú na stromoch. V rámci projektu sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Platidlo budúcnosti. Naši žiaci tvorili v dvojiciach a boli veľmi úspešní. V I. kategórii získali 1. miesto Marko Kuráň a Šimon Ferenčík z 2.A, Lillien Matkulčíková a Tamara Bronerská z 2.A obsadili 3. miesto. V II. kategórii bolo 3. miesto udelené Sebastiánovi Poláčikovi zo 4.A. Víťazné práce budú súčasťou školskej galérie. Všetkým výhercom blahoželáme a prajeme veľa ďalších výtvarných nápadov.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • +421 43 552 24 75
    • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
    • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
    • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
    • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
    • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
    • 37903098
    • 2021732625
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje