• Všetkovedko

     • Obľúbená celoslovenská vedomostná súťaž, do ktorej sa žiaci aktívne zapájajú každý rok. Úlohy z rôznych vyučovacích predmetov boli aj teraz veľmi zaujímavé. Žiaci mali príležitosť ukázať, čo všetko vedia o svete okolo seba. Využili svoju prirodzenú hravosť, súťaživosť i čítanie s porozumením. Vyskúšali si, či sa dokážu v správnej chvíli sústrediť a podať čo najlepší výkon. Do veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa zapojilo 15 žiakov z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Zúčastnení žiaci získali titul Všetkovedkov učeň. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom súťažení.

     • Zber papiera pokračuje

     • Zber papiera pokračuje v termíne od 28.2. do 4. 3. 2022. Papier je najlepšie doviesť ráno ku železnej búde (za budovou ŠKD), kde ho preberie pán školník, ktorý zároveň zapíše jeho váhu. Po dohode s triednou pani učiteľkou môžete priniesť papier aj v inom čase. Ďakujeme za ochotu a porozumenie.

     • Poďakovanie

     • Za aktivitu, v období od 1. 12. do 9. 12. 2021, ktorou sme kúpou čokolády spoločne podporili chudobné deti v misijných krajinách cez ,,Pápežské misijné diela“, nám prišlo úprimné poďakovanie.

      Pomoc, vzájomnú blízkosť, súdržnosť, lásku a podporu všetkým, ktorí to potrebujú, sú najvyššie hodnoty, ktoré budeme naďalej rozvíjať a podporovať.

     • Medzinárodný deň materinského jazyka

     • Lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka. Tento dátum ustanovilo UNESCO v roku 1999 a odvtedy sa slávi po celom svete. Pripomíname si ním dôležitosť vlastného jazyka, ale zároveň aj menšinových jazykov a kultúrnych čŕt malých aj väčších národov.

      Žiaci 4.A si v tento deň pripravili rozhlasové vysielanie. Pozdvihli v ňom dôležitosť nášho jazyka. Vo vysielaní odznela báseň od Elly Kurtulíkovej a diskusia s p.učiteľkou Kubašovou. Každá trieda mala v tento deň pripravené rôzne zaujímavé a podnecujúce aktivity. Žiaci tvorili, hľadali informácie v knihách, či na internete. Veríme, že na ich základe si uvedomili význam, dôležitosť a lásku k nášmu krásnemu jazyku.

     • VYPNI SVETLO ! ZAPNI ROZUM !

     • Projekt s týmto upozorňovacím názvom upriamil pozornosť žiakov k elektrickým vypínačom a rozsvieteným svetlám. Hľadali v ňom odpoveď na otázku „Svietime len vtedy, keď je to potrebné?“ Po vlastnom zamyslení sa a jasnému NIE, prišli k záveru: svetlo je zapnuté, aj keď to nie potrebné. Napríklad počas prestávok, zabudnutie vypnutia svetiel na chodbe, či toaletách. Bystré hlavičky z kolégia Zelenej školy pripravili na január aktivitu pod názvom VYPNI SVETLO! ZAPNI ROZUM! Naučiť všetkých, ako sa správať úsporne k energiám, pomohol kamarát ŠŤUKES. Žiaci museli splniť 3 úlohy:

      • Úloha č.1, s úrovňou veľmi ľahká, Nakresli Šťukesa

      • Úloha č.2, s úrovňou stredne ťažká, Hľadaj riešenie /vytvor plagát, báseň, video /

      • Úloha č.3, s úrovňou super ťažká, List do budúcnosti = ZAPNI ROZUM!

      My, žiaci zo Zelenej Školy sme v mesiaci január 2022 vypínali svetlo, venovali sme tak našej planéte 5 minút. Spolu s Vami, milí rodičia, jej darujeme viac - pridajte sa k nám !

      POZOR VYPÍNAME SVETLO A ZAPÍNAME ROZUM !!!

      Nesvietiť, pokiaľ nepíšem!

      Nesvietiť, pokiaľ je svetlo!

      Nesvietiť počas prestávok!

      Milí rodičia, pozrite si s Vašimi deťmi natočené reklamy. Nájdete ich v časti "O škole - Aktivity školy - Videá z našej činnosti". Vyberte si jednu, ktorá sa Vám najviac páči, napíšte svojho favorita na lístok a odovzdajte ho triednej pani učiteľke. Ďakujeme!

     • Svetový deň pre bezpečný internet

     • 8. február je deň, kedy si pripomíname Svetový deň pre bezpečný internet. Šikana a kyberšikana sú v dnešnej dobe veľmi časté a skloňované pojmy. Jej prevencii sa dôsledne venujeme cez rôzne programy a aktivity, úzko spolupracujeme s CPPPaP. Druháci k danej téme vytvorili brainstorming základných pojmov a nafotili propagačný materiál. Štvrtáci problematiku kyberšikany poňali ,,režisérsky“. Spracovali o nej základné informácie do reportáže. Vytvorený materiál bol následne odprezentovaný vo všetkých triedach. V súčasnosti je naše vynaložené úsilie a zvýšená pozornosť k danej problematike určite opodstatnená.

      Video si môžete pozrieť kliknutím TU.

     • Fandíme našim reprezentantom

     • Vo štvrtok zachvátila našu školu skutočná „olympiadománia“. Dňa 4. februára odštartujú otváracím ceremoniálom v poradí XXIV. zimné olympijské hry. Najväčšiu športovú udalosť sme privítali symbolicky milou akciou – školskými olympijskými hrami. V nich sa žiaci popasovali s bohatou nádielkou snehu. Námaha stála za to. O zábavu, pitný režim i občerstvenie (vďaka šikovnej maminke štvrtáka a tete kuchárke) bolo postarané. Výbavou účastníka hier bola dobrá nálada, teplé oblečenie a „snehuliacke doplnky.“ Snehové výtvory žiakov sú oslavou nadchádzajúcej športovej udalosti. Budú zdobiť školskú záhradu až do roztopenia. Že sú to diela originálne, o tom sa môžete presvedčiť vo fotogalérii i videách. Dúfame, že vydržia minimálne do konca hier, 20. februára, pretože vznikli na počesť tohto krásneho športového sviatku. Ten sa teší veľkej obľube nielen medzi žiakmi.

      Zimné olympijské hry – Peking 2022 môžu odštartovať. Celá škola drží palce našim reprezentantom, aby sa im čo najlepšie darilo vo všetkých športových disciplínach.

      Slovenskom už správa letí, až z Pekingu prišla k nám. U súperov gól je v sieti, Peťa jazdí k víťazstvám.

      Do súbojov veľa sily, aby ste zvíťazili, súperov porazili a víťazstvo oslávili.“

     • Triedny karneval

     • „Čo je tu dnes veľký bál? A či dáky karneval?  Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú.“                     

      Krátky úryvok textu pesničky zo Zlatej brány. Podobne to vyzeralo aj na našom školskom karnevale. Cestou po chodbe ste mohli stretnúť čerta, šaša, lego postavičky, princezné, Eko vílu či macka a veľa ďalších rozprávkových bytostí. Za dverami každej triedy bolo poriadne veselo. V tento deň žiaci zapojili do pohybu celé telo. Najviac to pocítili ústa, pretože široký úsmev bolo vidieť aj cez masky a smiech sa ozýval celou školou. Tanec, súťaže a rozžiarené oči. O zábavu i pitný režim bolo postarané. Všetci si z karnevalu, okrem dobrej nálady, odniesli aj ceny pre naj masky a milý darček, ktorý im túto veselú slávnosť bude pripomínať. Veď karneval je sviatok všetkých, malých i veľkých. Naj maskou školy sa v tomto školskom roku stala maska Denisy Matkulčíkovej zo 4.A a Richarda Pjenteka z 3.A.

      Taký bol náš karneval, kto tam bol, spomína naň. Veselosti i radosti, užili sme do sýtosti.“
       

     • Posúdenie osobnostného rozvoja dieťaťa

     • Oznamujeme rodičom (predškolákov), že dňa 15.02.2022 (utorok) o 8:00 hod. sa uskutoční POSÚDENIE OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA DIEŤAŤA. Prosím rodičov, aby sa zapísali na interpretáciu výsledkov u p. učiteliek na triede.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Domáca karanténa

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Vám oznamuje, že na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu žiaka 4.A triedy, ostávajú žiaci 4.A v domácej karanténe a vzdelávajú sa dištančne podľa rozvrhu v dňoch od 16. a 18. februára 2022. V prezenčnej výučbe budú žiaci 4.A pokračovať od pondelka, 21.02.2022. Prerušenie prezenčného vyučovania sa realizuje na základe Školského semaforu zo dňa 04.02.2022. Žiaci majú odhlásený obed v školskej jedálni.

     • Domáca karanténa

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Vám oznamuje, že na  základe  pozitívneho výsledku Ag samotestu žiačky 2.A triedy, ostávajú žiaci 2.A v domácej karanténe a vzdelávajú sa dištančne podľa upraveného rozvrhu v dňoch 14. a 15. februára 2022.
      V prezenčnej výučbe budú žiaci 2.A pokračovať od stredy, 16.02.2022.
      Prerušenie prezenčného vyučovania sa realizuje na základe Školského semaforu zo dňa 04.02.2022.
      Žiaci majú odhlásený obed v školskej jedálni.

     • Vlajka povolania

     • Výtvarné, literárne, environmentálne alebo vedomostné. Okrem týchto súťaží je naša škola súčasťou aj preventívnych programov CPPPaP Námestovo, či rôznych podujatí, ktoré centrum organizuje. Koncom decembra sa žiaci zapojili do súťaže venovanej oblasti kariéry a svetu práce. Ich úlohou bolo akýmkoľvek spôsobom znázorniť tému, ktorú si vybrali z vopred ponúknutých. Žiaci kreslili na tému VLAJKA POVOLANIA. Náročnú tému veľmi pekne zvládli a stvárnili títo žiaci: Eliška Šnapková z 1.A, Timea Gurová a Michaela Trojáková z 3.A, Ján Drabek, Soňa Rentková, Nela Pepuchová a Ella Kurtulíková zo 4.A. Za originálne diela boli odmenení v podobe krásnych vecných cien, ktoré im venovalo Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Nám. A. Bernoláka v Námestove. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • +421 43 552 24 75
    • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
    • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
    • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
    • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
    • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
    • 37903098
    • 2021732625
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje