• Oznam o prevádzke MŠ počas vianočných prázdnin

     • Vážení rodičia,

      na základe záujmu zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v čase vianočných prázdnin, bude prevádzka MŠ v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. prerušená od 20.12.2021 (pondelok) do 7.1.2022 (piatok). Prevádzka MŠ bude opäť obnovená od 10.1.2022 (pondelok).

     • Vianočné prázdniny

     • Rozhodnutím ministra školstva sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022. Vyučovanie sa začína 10. januára 2022 (pondelok).

     • Naši žiaci opäť úspešní

     • V krátkom čase sme opäť zožali veľký úspech a môžeme sa popýšiť poprednými miestami vo vianočných súťažiach, ktoré organizovalo CVČ Maják v Námestove v spolupráci s OZ Centráčik.

      Do súťaže O najkrajšiu vianočnú ozdobu sa zapojilo 133 detí z takmer všetkých ZŠ a MŠ z okresu Námestovo. O tom, že naši žiaci majú úžasnú tvorivosť, predstavivosť a zručnosti plné fantázie, presvedčili aj porotu a na výsledkovej listine svietili mená týchto šikovných žiakov: Laura Barešová (1.A) - 2. miesto v I. kategórii, Paulína Juritková (2.A) - 2. miesto v II. kategórii, Filip Kramarčík (2.A) a Richard Pjentek (3.A) získali cenu poroty.

      Do literárnej súťaže Môj vianočný príbeh bolo zaslaných 44 príbehov z celého Slovenska. Na krásnom 3. mieste sa umiestnila žiačka 4.A triedy Erika Brčáková so svojou prozaickou tvorbou s názvom Čarovné Vianoce. Ďakujeme všetkým za skvelú reprezentáciu školy a gratulujeme. Z úspechov našich žiakov sa veľmi tešíme.

     • Zimné radovánky

     •  „Konečne nasnežilo“, od radosti výskali všetci žiaci. Vytiahli zimné kombinézy, sane, boby a priam horeli nedočkavosťou, kedy si vychutnajú bohatú zimnú nádielku. V rámci vyučovania telesnej výchovy sa na snehu vybláznili do sýtosti. Dúfame, že Perinbaba nepovedala posledné slovo a sánkovačku, či guľovačku si všetky deti poriadne užijú aj počas vianočných prázdnin.

     • Domáca karanténa

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje, že deti z triedy Včielky v materskej škole ostávajú od zajtra, 16.12.2021 do 26.12.2021 v domácej karanténe

      Trieda Včielok je zaradená do karantény na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu pedagogického zamestnanca.

      Deti majú odhlásený obed v školskej jedálni.

     • Starostlivosť o vtáčiky v zime

     • ,,Sedí vrabec na haluzi, smutne čviriká,

      tlačí sa mu pod krídelká zima veliká.

      Nasypme mu, deti, omrviniek pár,

      nech si zobne, lebo ešte ďaleko je jar...“

      Prváci pripravili pre vtáčiky, ktoré zostávajú zimovať na Slovensku, výdatnú hostinu. V mrazivých dňoch, zvlášť vtedy, keď je všetko prikryté snehom, je ich potrebné prikrmovať. Nájsť potravu je pre tieto milé operené stvorenia veľmi ťažké. Nedostatok energie, ktorú z nej čerpajú, má za následok ich uhynutie. Bez pomoci ľudí by sa nezaobišli. Vedia to už aj prváci. Zo šišiek, loja a semienok si pre svojich spevavých kamarátov vyrobili výdatnú „ semiačkovú šišku“. Pripravené dobroty zavesili na stromy vedľa búdok v školskej zážitkovej záhrade. Vtáčikom popriali dobrú chuť a potichu ich pozorovali ako sa hostia.

      Určite sa všetkým za záchranu odvďačia svojím spevavým štebotom.

     • Krásny úspech v celoslovenskej literárnej súťaži

     • V literárnej súťaži Voda pre život – život pre vodu zabojovalo 485 žiakov z 235 škôl.

      Ella Kurtulíková zo 4.A získala vzácne 3. miesto s básňou Vzácny poklad-voda. Z úspechu našej talentovanej žiačky sa veľmi tešíme a srdečne blahoželáme.

      Túto celoslovenskú literárnu súťaž každoročne organizuje mesto Trstená. Jej cieľom je motivovať a aktivizovať žiakov prostredníctvom vlastnej literárnej tvorby, vyjadriť vzťah a postoj k životnému prostrediu, cieľavedome pestovať u žiakov kritický a aktívny postoj k prírode, k vode ako cennej prírodnine. Do súťaže sa zapojili žiačky 3.A triedy - Michaela Trojáková, Ema Stašáková, Karolína Pjentková a žiačky 4.A triedy - Karmen Stašáková, Sarah Graňáková a Ella Kurtulíková. Svoje nápady plné fantázie „dali na papier“ a vytvorili originálne básne. Ella svojou poetickou tvorbou natoľko zaujala porotu, že bola spomedzi veľkého počtu žiakov vysoko ocenená. Téme vody je úzko spojená aj s myšlienkami Zelenej školy. Teší nás, že naši žiaci aj takýmto spôsobom apelujú na jej dôležitosť a nenahraditeľnosť v prírode.

     • Domáca karanténa

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje, že žiaci 1.A a žiaci 2.A ostávajú od 13.12. do 20.12.2021 v domácej karanténe. Žiaci sa vzdelávajú dištančne podľa upraveného rozvrhu.

      Trieda 1. A je zaradená do karantény na základe oznámenia zákonného zástupcu žiaka 1.A triedy, že žiak má pozitívny výsledok Ag samotestu.

      Trieda 2.A je zaradená do karantény na základe pozitívneho výsledku Ag testu pedagogického zamestnanca, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste.

      Prerušenie prezenčného vyučovania sa realizuje na základe školského semaforu zo dňa 26.11.2021, podľa ktorého sa naša škola nachádza momentálne v oranžovej fáze.

      Žiaci majú odhlásený obed v školskej jedálni.

     • ,,DVAKRÁT DOBRÁ ČOKOLÁDA“

     • Sladkosť, ktorá nielen chutí, ale aj pomáha. Už po druhýkrát sa žiaci v rámci náboženskej výchovy zapojili do zbierky pre chudobné deti v misijných krajinách cez ,,Pápežské misijné diela“. Zakúpením čokolády, v období od 1. 12. do 9. 12. 2021, spolu s pani učiteľkami podporili chudobné rodiny sumou 112 eur a 54 centov. Všetkým, ktorí sa zapojili, srdečne ĎAKUJEME!!!

     • Vyhodnotenie prvého zberu papiera

     • Prvý zber sa uskutočnil v období od 03.11 do 12.11.2021. Zapojili sa všetky triedy. Spolu sa vyzbieralo 2 382,80 kg papiera. Ďakujeme rodičom, žiakom a všetkým, ktorí sa do zberu aktívne zapojili. Zberovými aktivitami chránime životné prostredie, učíme k zodpovednému prístupu k prírode a napĺňame poslanie Zelenej školy. Víťazom srdečne blahoželáme!

      1. miesto Richard Pjentek 3.A

      2. miesto Denisa Matkulčíková 4.A , Lillien Matkulčíková 2.A

      3. miesto Paulína Juritková 2.A

     • „Mikulášku, dobrý strýčku...“

     • Dlho očakávanej návšteve sa potešili všetci. Zavítal k nám Mikuláš s anjelikom a dvaja čerti s obrovskými vrecami. Darmo si mysleli, že ich naplnia neposlušnými žiakmi. Takých v škole nemáme. Od rána vládla sviatočná atmosféra. Žiaci zdobili stromčeky, vytvárali ozdoby, nacvičovali program. Mikulášovi zaspievali a zarecitovali milé básničky. Za odmenu dostali krásne balíčky. Celý vyučovanie sa nieslo v  mikulášskej nálade, ktorú sme si zobrali so sebou aj domov. Milý Mikuláš, ďakujeme a tešíme sa na stretnutie o rok.

     • Vianočné súťaže

     • December bol na súťaže s vianočnou tematikou, či už výtvarné alebo literárne, naozaj bohatý. Naši žiaci sa zapojili do viacerých z nich - vianočný autobus ARIVA, pohľadnice pre ministra školstva i vnútra, vianočné rozprávanie, súťaž o ručne vyrobenú vianočnú ozdobu. Veľmi zaujímavá a pútavá bola literárna súťaž pri príležitosti 100 rokov od úmrtia P.O. Hviezdoslava. Žiaci časť diela nášho velikána znázornili výtvarne i písomne. Vydarené diela plné fantázie zdobia našu galériu. Veď posúďte sami.

     • Búdky pre vtáčiky

     • Žiaci využili pri výrobe vtáčích búdok nielen svoju fantáziu, ale aj praktické zručnosti. Spolu s rodičmi vyrobili originálne vtáčie domčeky - drevené, veľké, malé, farebné. Žiaci si naozaj dali záležať a pri práci sa veľmi snažili. Štvrtáci vzali do rúk kladivo, klinec a ukázali, že to zvládnu aj bez pomoci. Naše poďakovanie patrí rodičom, ktorí sa zapojili a pomohli nám s krásnymi dielami. Búdky už plnia svoju funkciu a zdobia školský dvor i zážitkovú záhradu.

     • Šaliansky Maťko

     • Počas posledného novembrového týždňa prebehlo v druhej, tretej a štvrtej triede súťažné triedne kolo v recitácii povestí. Súťaž Šaliansky Maťko je u žiakov veľmi obľúbená. Druháci a tretiaci súťažia v spoločnej kategórii. Prvé miesto získali Ema Stašáková v 3.A a Linda Veselovská v 2.A. V štvrtej triede prvé miesto patrilo Sebastiánovi Poláčikovi. Gratulujeme.

     • Vianoce prichádzajú...

     • Vôňa ihličia, blikajúce svetielka, ozdoby, rozžiarený stromček, tancujúce víly s vločkami na oknách...To všetko dotvára v priestoroch našej školy nádhernú vianočnú atmosféru. Najkrajší čas v roku je opäť tu. Triedy a chodby sa krásne zmenili a pripomínajú rozprávku Vianoc. Na spoločnej výzdobe sa podieľali všetci. Žiaci vyzdobili svoj stromček, vystrihovali vločky na okná, vytvárali krásne vianočné ozdôbky. Aktivitami otvárajú okienka v triednych adventných kalendároch, kým neprídu Vianoce.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • +421 43 552 24 75
    • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
    • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
    • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
    • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
    • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
    • 37903098
    • 2021732625
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje