• Stravovanie počas pandémie COVID-19

   • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 26.05.2020) a rozhodnutia zriaďovateľa (Rozhodnutie Obce Vavrečka, ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení), sa obnovuje aj prevádzka školskej jedálne od 1.6.2020 v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

    • obedy budú zabezpečené pre všetky prihlásené deti, ktoré sa zúčastnia riadneho vyučovania v základnej i materskej škole,
    • výdaj stravy bude  v čase od 10:00 hod do 13:00 hod,
    • prípadné odhlasovanie zo stravy bude prebiehať podľa rovnakých pravidiel ako pred uzavretím,
    • odhlásiť dieťa zo stravovania bude možné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň na tel. č. 0911 548 149,
    • v prípade mimoriadnej situácie (choroba dieťaťa, návšteva lekára) bude možné odobrať obed pri zadnom vchode do posilňovne (treba zazvoniť),
    • ak chorobnosť trvá dlhšie, dieťa je potrebné odhlásiť, obed možno odobrať len v prvý deň choroby,
    • odhlasovanie osobne nie je možné,
    • v prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, je rodič povinný stravu uhradiť v plnej výške,
    • rodič ani iná osoba nevstupuje do jedálne, vchod je uzamknutý,
    • za neodhlásenú stravu včas sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje