Rodičovské združenie

____________________

Výbor rodičovského združenia je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov žiakov školy, pomáha riešiť problémy školy.

 

Členovia výboru rodičovského združenia v školskom roku 2019/2020

    

       Predseda:                             Michal Koštál       1.A   
  Členovia - triedni dôverníci:  Jana Gurová  1.A
    Gabriela Brčáková 2.A
    Eva Drábek 2.A
    Denisa Záhradníková Matkulčíková 2.A
    Mgr. Denisa Králiková 3.A
    Elena Fabianová 3.A
    Jarmila Papajová 4.A
    Marcela Tomaštíková 4.A
  Pokladník: Mgr. Anna Mináriková 4.A
       

 

                            

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria