• Rada rodičov

   • Výbor rodičovského združenia je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov žiakov školy, pomáha riešiť problémy školy.

     

    Členovia výboru rodičovského združenia v školskom roku 2020/2021

        

           Predseda:                             Michal Koštál       2.A   
      Členovia - triedni dôverníci:  Jana Gurová  2.A
        Gabriela Brčáková 3.A
        Eva Drabek 3.A
        Denisa Záhradníková Matkulčíková 3.A
        Mgr. Denisa Králiková 4.A
        Elena Fabianová 4.A
       

        Lenka Ferancová 1.A
      Pokladník: Antónia Jančigová 1.A
           

     

                                

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
   • +421 43 552 24 75
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková msvavrecka@azet.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonomzsvavrecka@gmail.com + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková hurakovajanka@gmail.com + 421 911 548 149
   • Vavrečka 204
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje