Rodičovské združenie

____________________

Výbor rodičovského združenia je poradným orgánom, ktorý vyjadruje záujmy rodičov žiakov školy, pomáha riešiť problémy školy.

 

Členovia výboru rodičovského združenia v školskom roku 2018/2019

    

       Predseda:                             Ľudmila Šalátová       4.A   
  Členovia - triedni dôverníci:  Denisa Záhradníková Matkulčíková    1.A
    Gabriela Brčáková 1.A
    Eva Drábek 1.B
    Katarína Beláková 1.B
    Mgr. Denisa Králiková 2.A
    Elena Fabianová 2.A
    Jarmila Papajová 3.A
    Marcela Tomaštíková 3.A
    Lenka Čierniková 4.A
  Pokladník: Mgr. Anna Minariková 3.A

 

                            

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria