Zápis do 1. ročníka

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 20. apríla 2020 (pondelok) v čase od 9.00 h. do 17.00 h. v budove školy bez prítomnosti detí.

     Naša škola  umožňuje vyplniť rodičom prihlášku na školský rok 2020/2021 pre svoje dieťa prostredníctvom online formulára:

 

     Rodičia prinesú rodný list dieťaťa, občiansky preukaz, zápisný lístok podpísaný obidvoma rodičmi a 13,00 € na zaplatenie zošitov.

Vstup rodičov do priestorov školy bude zabezpečený podľa pokynov na dverách budovy. Škola zabezpečí dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení na ochranu zdravia a ohrozenia života.

Zápisný lístok si môžete stiahnúť v časti Tlačivá.

 

       Oznam o zápise detí do 1.ročníka                              Čo nám hovorí o zápise legislatíva 

 

      Psychologické vyšetrenie školskej zrelosti                     Budúci prvák by mal vedieť

 

     Odklad školskej dochádzky                                              Desatoro pre prvákov

 

     Vaše dieťa sa stane školákom                                       Keď sa vo výchove dieťaťa nedarí           

 

     Desatoro pre rodičov                                                    Zoznam pomôcok a potrieb do 1. ročníka                             

 

     Tlačivá                                                                          Zápis do 1.ročníka a posúdenie školskej                                                                                                                                  zrelosti

 

 

 

        

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria