• Každá kvapka sa počíta
  Zapájame sa do ekologického recyklačného projektu  "Každá kvapka sa počíta". Projekt je zameraný na zber použitého rastlinného oleja z domácností žiakov ako i zamestnancov, priateľov školy....Prepálený olej môžete odovzdať v ŠJ (ZŠ alebo MŠ) do konca kalendárneho roku. Zapojiť sa môže každá domácnosť, ktorá chce urobiť niečo dobré pre životné prostredie.
  07.12.2015 11:27 | viac »
 • Detský čin roka

  Každý dobrý skutok je veľký čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.

  Projekt motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách, dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé.

  Hlasovať môžte aj vy - rodičia na stránke www.detskycin.sk

  29.11.2015 18:48 | viac »
 • Hovorme o jedle
  Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.
  Hovoriť o jedle budeme celý týždeň. Budú prebiehať rôzne aktivity, tvorby projektov a prezentácií. 
  15.10.2015 13:21 | viac »
 • Úsmev pre strom
  Úsmev pre strom je projekt spoločnosti SHP Harmanec s cieľom vychovávať žiakov k ochrane životného prostredia. Projekt je zameraný na zber papiera. Jeho cieľom je podnietiť žiakov, aby aj svojou činnosťou napomáhali k zlepšovaniu nášho životného prostredia, zelenším a krajším mestám a chránili tak našu planétu. Vrámci projektu prebiehajú aj súťažné aktivity, o ktorých Vás budeme informovať na hlavnej stránke. 
  1. ETAPA zberu papiera od 19.10. - 30. 10. 2015
  15.10.2015 13:21 | viac »
 • Záložka do knihy spája školy
  Záložka do knihy spája školy. Je to názov projektu medzi českými a slovenskými základnými školami, do ktorého sa zapája aj naša škola. Žiaci vytvoria záložky do knihy, s témou múdrosť ukrytá v knihe, ktoré si potom vymenia s partnerskou školou v Českej republike. Tešíme sa na novú spoluprácu. :-)
  04.10.2015 20:54 | viac »
 • S tornádom to vyhráš!
  S tornádom to vyhráš - je názov súťaže, v ktorej je možné vyhrať finančnú odmenu. Podmienka je jednoduchá - nazbierať čo najväčší počet vypísaných pier TORNÁDO. Takže vypísané perá nevyhadzujeme, ale zbierame v našej škole. :-) Ďakujeme.
  03.10.2015 19:14 | viac »
 • Domestos pre školy
  Milí rodičia, prosíme Vás o zahlasovanie za našu základnú školu v projekte Domestos pre školy. Stačí sa zaregistrovať na stránke www.domestospreskoly.sk a pod záložkou základné školy pohľadať v jednotlivých aktivitách naše fotografie a už len prideliť jej bod. Zaberie Vám to chvíľočku a nám to veľmi pomôže. Ide o projekt v ktorom môžme získať finančnú odmenu na rekonštrukciu WC v školskom klube. Zároveň Vás prosíme o zbieranie bločkov za výrobky domestos, ktoré môžte odovzdať v našej škole. ĎAKUJEME :-)
  15.10.2015 11:05 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria