Rada školy

_______________________

 


Predseda: Ing. Miroslav Rentka

zástupca obce

     
Členovia: Mgr. Anna Veľká pedagogický zamestnanec ZŠ
  Bc. Iveta Gloneková nepedagogický zamestnanec
 

Mgr. Mária Náčinová 

pedagogický zamestnanec MŠ
  Mgr. Henrieta Šnapková zástupca rodičov MŠ
  Ing. Mária Huráková zástupca rodičov ZŠ
  Ľudmila Šalátová zástupca rodičov ZŠ
 

Ing. Mária Bucová

Peter Trabalka

 

zástupca obce

zástupca obce

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria