• Organizácia školského roku

   • Vyučovanie


    Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna

    2021 (streda).

    Prázdniny


    Jesenné prázdniny sú z dôvodu celoplošného testovania určené na dni 30.10. 2020 - 02.11.2020  

                                                                                                                                   06.11. 2020 - 09.11.202

    Vianočné prázdniny sa začínajú 21. decembra 2020, vyučovanie sa začína 11. januára 2021 (pondelok).


    Polročné prázdniny sú 1. februára 2021 (pondelok).


    Jarné prázdniny sa začínajú 15. februára 2021(pondelok),  vyučovanie sa začína 22. februára 2021

    (pondelok).


    Veľkonočné prázdniny sa začínajú 1. apríla 2021 (štvrtok), vyučovanie sa začína

    7. apríla 2021 (streda).


    Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2021 a končia sa 31.augusta 2021.

    Začiatok vyučovania je 2. septembra 2021 (štvrtok).

     

    Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti    Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Prestávka trvá 5 minút, veľká prestávka trvá 15 minút.

    Konzultačné hodiny pre zákonných zástupcov sú každý prvý utorok v mesiaci od 13:00 do 15:00 hod., v ŠKD od 10:30 do 11:00 hod.

    Príchod do školy:  7:00 - 7:35 hod.

    Zvonenie:
      7:45 -   8:30 hod. - 1. vyučovacia hodina
      8:30 -   8:35 hod. - prestávka
      8:35 -   9:20 hod. - 2. vyučovacia hodina
      9:20 -   9:35 hod. - veľká prestávka
      9:35 - 10:20 hod. - 3. vyučovacia hodina
    10:20 - 10:25 hod. - prestávka
    10:25 - 11:10 hod. - 4. vyučovacia hodina
    11:10 - 11:15 hod. - prestávka
    11:15 - 12:00 hod. - 5. vyučovacia hodina
    12:00 - 12:05 hod. - prestávka
    12:05 - 12:50 hod. - 6. vyučovacia hodina

     

     

    Prestávka na obed: 
    .
    Žiakom sa obed začína vydávať po 4. vyučovacej hodine a výdaj obedu končí o 14.00 hod.

     

    Varianty učebných plánov


    I.stupeň
    iŠVP a iŠkVP– 1.A; 2.A; 3.A; 4.A;

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
   • +421 43 552 24 75
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková msvavrecka@azet.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonomzsvavrecka@gmail.com + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková hurakovajanka@gmail.com + 421 911 548 149
   • Vavrečka 204
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje