Organizácia školského roku 2019/2020

_________________________

Vyučovanie


Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra

2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára

2020 (piatok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna

2020 (utorok).

Prázdniny


Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2019, vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).


Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019, vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).


Polročné prázdniny sú 3. februára 2020 (pondelok).


Jarné prázdniny sa začínajú 24. februára 2020 (pondelok),  vyučovanie sa začína 2. marca 2020

(pondelok).


Veľkonočné prázdniny sa začínajú 8. apríla 2020 (štvrtok), vyučovanie sa začína

15. apríla 2020 (streda).


Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 a končia sa 31.augusta 2020. Začiatok vyučovania je 2.

septembra 2020 (streda).

 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnostiVyučovacia hodina trvá 45 minút. Prestávka trvá 5 minút, veľká prestávka trvá 15 minút.

Príchod do školy:  7:00 - 7:35 hod.

Zvonenie:
  7:45 -   8:30 hod. - 1. vyučovacia hodina
  8:30 -   8:35 hod. - prestávka
  8:35 -   9:20 hod. - 2. vyučovacia hodina
  9:20 -   9:35 hod. - veľká prestávka
  9:35 - 10:20 hod. - 3. vyučovacia hodina
10:20 - 10:25 hod. - prestávka
10:25 - 11:10 hod. - 4. vyučovacia hodina
11:10 - 11:15 hod. - prestávka
11:15 - 12:00 hod. - 5. vyučovacia hodina
12:00 - 12:05 hod. - prestávka
12:05 - 12:50 hod. - 6. vyučovacia hodina

 

 

Prestávka na obed: 
.
Žiakom sa obed začína vydávať po 4. vyučovacej hodine a výdaj obedu končí o 14.00 hod.

 

Varianty učebných plánov:


I.stupeň
iŠVP a iŠkVP– 1.A; 2.A; 3.A; 4.A;

 

              

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria