Krúžky

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY

 

Školský rok  2019/2020

 

Deň

Názov krúžku

Vedúci krúžku

od - do

Pondelok

Futbalový

Ján Pjentek

14:00  – 16:00

Utorok

Športový – turistický I

Mgr. Anna Veľká

13:30  – 15:30

Utorok

Športový – turistický II

Mgr. Anna Mináriková

13:30  – 15:30

Štvrtok

Tanečný

Mgr. Natália Rajnohová

13:30  – 15:30

Štvrtok

Prírodovedný

Mgr. Zdena Buganová

13:30  – 15:30

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria